Arhivă

Boda BrigittaConsilier local
Horváth Sándor KrisztiánConsilier local
Torda Imre IstvánConsilier local
Tóth Ferencz CsabaConsilier local
Nyakó JózsefPrimar
Bilațiu Anikó ErikaFuncționar public
Chiș Gheorghe Cristian Consilier local

Comisia I – Amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism

Comisia II – Agricultură şi activităţi economico-financiare

Comisia III – Juridică şi de disciplină, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copiilor

Comisia IV – Învăţământ, activităţi social-culturale, culte, tineret şi sport