Comisia I: Buget-finanțe, administrarea domeniului public şi privat

  1. Chiş Gheorghe Cristian – președinte
  2. Nemeth Elvira – Iboyo – secretar
  3. Czeglédi Iulia – membru
  4. Kovács Attila – membru
  5. Zima Marius-Vasile – membru