Proiecte Europene

Actualizarea Planului de Mobilitate Urbana Durabilă al Orașului Valea lui Mihai inclusiv transpunerea în format GIS – cod proiect C10-I4-673

Dezvoltarea infrastructurii TIC în Orașul Valea lui Mihai jud. Bihor – cod proiect C10-I1.2-1280

Realizarea pistelor de biciclete cu scopul creării unei conexități între zonele de locuit și principalii poli care atrag deplasări – cod proiect C10-I1.4-412

Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale „Zelk Zoltan” Valea lui Mihai”, cod F-PNRR-Dotari-2023-1539

Program Local pentru Reducerea Abandonului Școlar în localitatea Valea Lui Mihai

Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord – Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021- 2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană pentru municipii (altele decât reședințe de județ) şi orașe, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic (2D)”, COD SMIS 143479