Comisia II: Amenajarea teritoriului şi urbanism, mediu şi turism

  1.  Krizsán Csaba-Géza – președinte
  2. Popa Florin-Viorel – secretar
  3. Karsai József-Attila – membru
  4. Nagy László   – membru
  5. Pap Sándor-György – membru