Contact

415700 Valea lui Mihai Calea Revoluţiei nr. 2
Telefon: ☎ 0040/259/355216
Fax:         ☎0040/259/355933
primaria@valealuimihai.ro, primaria.valealuimihai@cjbihor.ro