Dezbateri publice

Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2025

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului orașului Valea lui Mihai pe anul 2024

Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei integrate de dezvoltare urbană a orașului Valea lui Mihai 2021-2027

Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de „Centrul Cultural Gizella – Valea lui Mihai” așezământului cultural din Orașul Valea lui Mihai, județul Bihor

Proiect de hotărâre privind stabilirea condițiilor de majorare a impozitului pe clădirile și terenurile  neîngrijite de pe raza Orașului Valea lui Mihai

Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului orașului Valea lui Mihai pe anul 2022

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind acordul administratorului drumului public local pentru realizarea în zona drumurilor publice de interes local a lucrărilor de branşamente şi racorduri sau de extindere a reţelelor existente pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă de pe raza Oraşului Valea lui Mihai, judeţul Bihor

Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2022

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului orașului Valea lui Mihai pe anul 2021