Dezbatere publică: BUGETUL ORAȘULUI VALEA LUI MIHAI PE ANUL 2020

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea BUGETULUI ORAȘULUI VALEA LUI MIHAI PE ANUL 2020.

În conformitate cu prevederile art.39, alin.(3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, se propune spre dezbatere publică:

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea BUGETULUI ORAȘULUI VALEA LUI MIHAI PE ANUL 2020.

Proiectul de hotărâre a fost afişat la sediul propriu al Primăriei Valea lui Mihai, Calea Revoluţiei, nr. 2, în data de 06. februarie 2020, conform Procesului-verbal de afişare nr. 17/CL/ 06 februarie 2020 şi publicat în data de 06 februarie 2020 pe site-ul: www.valealuimihai.ro

Locuitorii Orașului Valea lui Mihai pot trimite în scris contestații, cu privire la proiectul de buget pe anul 2020, la sediul Primăriei Oraşului Valea lui Mihai – Registratura, respectiv în format electronic pe adresele de e-mail : primaria.valealuimihai@cjbihor.ro sau primaria@valealuimihai.ro, până la data de 21 februarie 2020.

logo

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *