Registrul pentru evidența dispozițiior – 2021

Nr. dispoziţieData emiterii Titlul dispoziţieiCaracter
19931 decembrie 2021Stabilirea salariului de bază brut lunar a d-nei Mate lulianaIndividual
19831 decembrie 2021Stabilirea salariului de bază brut lunar a d-nei Szabo Eniko BrigittaIndividual
19731 decembrie 2021Angajarea d-Iui Halasz Paul-Octavian ca asistent personal al persoanei cu handicap gravIndividual
19631 decembrie 2021Angajarea d-nei Toth Margareta-Ileana ca asistent personal al persoanei cu handicap gravIndividual
19531 decembrie 2021Alocarea secvenței de numere pentru înregistrarea corespondenței în registrele de intrare-ieșire, în funcție de liniile de muncă din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidența a Persoanelor – Valea lui Mihai, pentru anul 2022Individual
19431 decembrie 2021Numirea membrilor Grupului de Coordonare (Taskforce) pentru incluziunea romilor, prin programul ROMACTIndividual
19331 decembrie 2021Acordarea îndemnizației lunare pentru însoțitor d-nei Fele ElisabetaIndividual
19231 decembrie 2021Prelungirea acordării îndernnizației lunare pentru însoțitor d-lui Makai SzabolcsIndividual
19129 decembrie 2021Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței pentru consumatorul vulnerabil Balazs IldikoIndividual
19029 decembrie 2021Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței pentru consumatorul vulnerabil Keri MariaIndividual
18929 decembrie 2021Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței pentru consumatorul vulnerabil Zih AgnetaIndividual
18829 decembrie 2021Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței pentru consumatorul vulnerabil Penyigei JolandaIndividual
18729 decembrie 2021Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței pentru consumatorul vulnerabil Szabo ParaschivaIndividual
18629 decembrie 2021Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței pentru consumatorul vulnerabil Pfeifer ZoltanIndividual
18529 decembrie 2021Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței pentru consumatorul vulnerabil Panait JulianaIndividual
18429 decembrie 2021Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței pentru consumatorul vulnerabil Jungvert AgnetaIndividual
18329 decembrie 2021Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței pentru consumatorul vulnerabil Suto ErzsebetIndividual
18229 decembrie 2021Modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței pentru consumatorul vulnerabil Szilagyi Monika – TundeIndividual
18129 decembrie 2021Instituirea curatelei pe seama minorilor: SZÜCS RÉKA-BEATA, SZÜCS LAJOS-MARK,
SZŰCS EDINA și SZŰCS MÓNIKA-TÜNDE
Individual
18023 decembrie 2021Majorarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai, pe anul 2021Individual
17923 decembrie 2021Convocarea Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai în şedinţă ordinară pe data de 30 dec. 2021Normativ
17823 decembrie 2021Constituirea comisiei de recepție finală a lucrărilor având ca obiect: Pavare trotuare strada Republicii, Orașul Valea lui MihaiIndividual
17723 decembrie 2021Constituirea comisiei de recepție finală a lucrărilor având ca obiect: Izolarea exterioara a Centralei termice de pe strada Republicii din orașul Valea lui
Mihai, județul Bihor
Individual
17623 decembrie 2021Constituirea comisiei de recepție finală a lucrărilor având ca obiect: Extindere rețea de canalizare pe străzile: Iosif Vulcan, Arany Janos, Nicolae Bălcescu, din Orașul Valea lui MihaiIndividual
17523 decembrie 2021Constituirea comisiei de recepție a lucrărilor având ca obiect: Instalație de utilizare gaze naturale la bazinul de înot în orașul Valea lui Mihai, județul BihorIndividual
17417 decembrie 2021Angajarea d-nei Toth Ibolya ca asistent personal al persoanei cu handicap gravIndividual
17317 decembrie 2021Constituirea comisiei de recepție finală a lucrărilor având ca obiect: Amenajare alei pietonale și parcare la Primăria orașului Valea lui Mihai, județul BihorIndividual
17217 decembrie 2021Constituirea comisiei de recepție finală a lucrărilor având ca obiect: Lucrări de reparații exterioare –clădirea Primăriei Orașului Valea lui MihaiIndividual
17115 decembrie 2021Convocarea de îndată a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai în şedinţă extraordinară pe data de 16 decembrie 2021Normativ
17003 decembrie 2021Constituirea comisiilor în vederea organizării concursului pentru ocuparea posturilor vacante de asistenți medicali în cadrul Compartimentului asistență medicală în unități de învățământIndividual
16926 noiembrie 2021Constituirea comisiei pentru organizarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii deţinute de U.A.T. Oraşul Valea
lui Mihai şi a comisiei de recepţie a materialelor şi de casare
Individual
16826 noiembrie 2021Continuarea executării contractului individual de muncă a d-lui Suto GaborIndividual
16726 noiembrie 2021Acordarea indemnizației lunare pentru însoțitor d-nei Molnar Gabriela MonicaIndividual
16626 noiembrie 2021Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei reprezentată de Szilágyi Mónika – TündeIndividual
16526 noiembrie 2021Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei reprezentată de dl. Pap ImreIndividual
16426 noiembrie 2021Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei reprezentată de Talpos KatalinIndividual
16326 noiembrie 2021Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei reprezentată de dl. Böszörmenyi TomaIndividual
16226 noiembrie 2021Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei și a cuantumului acesteia reprezentată de dl. Gergely Nicolae – VasileIndividual
16126 noiembrie 2021Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei și a cuantumului acesteia reprezentată de dl. Dumitrașcu IonelIndividual
16026 noiembrie 2021Stabilirea dreptului la ajutor social și cuantumul acestuia d-lui Seman IoanIndividual
15926 noiembrie 2021Încetarea dreptului la ajutor social d-lui Farkas FranciscIndividual
15826 noiembrie 2021Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri (lemne) și a suplimentului pentru combustibili solizi și/sau petrolieri (lemne), ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale și a suplimentului pentru gaze naturale, precum și a suplimentului pentru energie electrică pentru consumatorul vulnerabilIndividual
15726 noiembrie 2021Constituirea comisiei de recepție a lucrărilor având ca obiect: Lucrări de reparații a unei porțiuni de drum de 87 ml pe str. Republicii din orașul Valea lui Mihai, județul BihorIndividual
15626 noiembrie 2021Constituirea comisiei de recepție a lucrărilor având ca obiect: Extindere pavare, montare rigole și borduri pe Calea Revoluției nr. 7 din orașul Valea lui Mihai,
Bihor
Individual
15519 noiembrie 2021Convocarea Consiliului Local al Orașului Valea lui Mihai în ședință ordinară pe data de 26 noiembrie 2021Normativ
15416 noiembrie 2021Convocarea de îndata a Consiliului Local al Orașului Valea lui Mihai în ședință extraordinară pe data de 16. noiembrie 2021Normativ
15312 noiembrie 2021Încetarea acordării îndemnizației lunare pentru însoțitor defunctei Notin MariaIndividual
15212 noiembrie 2021Angajarea d-nei Kovacs Ildiko ca asistent personal al persoanei cu handicap gravIndividual
15112 noiembrie 2021Constituirea comisiei de receptie a lucrărilor având ca obiect: Lucrării de pavare pe Calea Revolutiei nr. 7 din orasul Valea lui Mihai, judetul Bihor
15029 octombrie 2021Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei reprezentată de Kanalos GizellaIndividual
14929 octombrie 2021Modificarea contractului individual de muncă a d-nei Kovacs Emese ElenaIndividual
14829 octombrie 2021Modificarea contractului individual de muncă a d-lui Jurju Daniel GheorgheIndividual
14729 octombrie 2021Modificarea contractului individual de muncă a d-nei Angyal ElaIndividual
14629 octombrie 2021Încetarea acordării indemnizației lunare pentru însoțitor defunctei Klein ElisabetaIndividual
14529 octombrie 2021Aprobarea Măsurilor organizatorice în vederea desemnarii consilierului de etica din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Valea lui MihaiIndividual
14429 octombrie 2021Stabilirea dreptului la ajutor social și cuantumului acestuia (Rezmuves Sarolta)Individual
14329 octombrie 2021Stabilirea dreptului la ajutor social și cuantumului acestuia (Erdei Jozsef Tamas)Individual
14229 octombrie 2021Stabilirea dreptului la ajutor social și cuantumului acestuia (Kelemen Sandor)Individual
14122 octombrie 2021Convocarea Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai în şedinţă ordinară pe data de 29 oct. 2021Normativ
14018 octombrie 2021Majorarea bugetului orașului Valea lui Mihai, pe anul 2021Normativ
13915 octombrie 2021Prelungirea suspendării contractului individual de muncă a d-nei Jurju MagdalenaIndividual
13815 octombrie 2021Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor și atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect Lucrării de execuție pentru proiectul ”Modernizarea și extinderea rețelei de iluminat public în orașul Valea lui Mihai, jud. Bihor”Individual
13712 octombrie 2021Actualizarea componenţei nominale a Comitetului local şi a Centrului operativ pentru situaţii de urgenţă la nivelul Oraşului Valea lui MihaiNormativ
13601 octombrie 2021Angajarea d-nei Boldog Eva-Maria pe postul de magazinerIndividual
13530 septembrie 2021Numirea în funcție publică a d-nei Nagy MonicaIndividual
13430 septembrie 2021Modificarea contractului individual de muncă a d-nei Ursui Zita-AnnaIndividual
13330 septembrie 2021Prelungirea acordării indemnizației lunare pentru însoțitor d-lui Kovacs LeventeIndividual
13230 septembrie 2021Acordarea indemnizației lunare pentru însoțitor d-nei Csiri PiroskaIndividual
13130 septembrie 2021Încetarea acordării indemnizației lunare pentru însoțitor defunctului Ivan IosifIndividual
13030 septembrie 2021Încetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei, reprezentată de Murgu LajosIndividual
12930 septembrie 2021Stabilirea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei reprezentată de Kovari Gyongyi-CsillaIndividual
12830 septembrie 2021Modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei reprezentată de Talpos KatalinIndividual
12730 septembrie 2021Modificarea cuantumului alocaţiei pentru susținerea familiei reprezentată de Pap ImreIndividual
12623 septembrie 2021Convocarea Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai în şedinţa ordinară pe data de 29 septembrie 2021Normativ
12521 septembrie 2021Constituitrea comisiei de recepţie a lucrărilor având ca obiect: Lucrări de epuizare a pârâului Moka la podețul situat pe strada Szent-Gyorgyi AlbertIndividual
12421 septembrie 2021Desemnarea reprezentantului Primarului Oraşului Valea lui Mihai în consiliul de administraţie al şcolii gimnazuiale „Zelk Zoltan” – Valea lui Mihai, pentru anul şcolar 2021-2022Individual
12303 septembrie 2021Încetarea suspendării raportului de serviciu a d-nei Salvan Nicoleta AuraIndividual
12201 septembrie 2021Constituirea comisiei de recepţie a lucrărilor având ca obiect: Lucrări de plombări cu mixtură asfaltică în oraşul Valea lui MihaiIndividual
12101 septembrie 2021Constituirea comisiilor în vederea organizării concursului pentru ocuparea postului contractual vacant de magaziner la activitatea CreşaIndividual
12001 septembrie 2021Angajarea d-nei Ferenţ Erzsebet ca asistent personal al persoanei cu handicap gravIndividual
11931 august 2021Încetarea contractului individual de muncă a d-nei Variasi RozaliaIndividual
11831 august 2021Modificarea contractului individual de muncă a d-nei Magyar AndreaIndividual
11731 august 2021Încetarea acordării indemnizaţiei lunare pentru însoţitor defunctei Mozsi IleanaIndividual
11631 august 2021Acordarea indemnizaţiei lunare pentru însoțitor d-nei Kele ErzsebetIndividual
11531 august 2021Prelungirea acordării indemnizaţiei lunare pentru însoţitor d-lui Matei GaborIndividual
11431 august 2021Acordarea indemnizaţiei lunare pentru însoțitor d-nei Fodoca AmelicaIndividual
11331 august 2021Angajarea d-lui Farkas Gyorgy ca asistent personal al persoanei cu handicap gravIndividual
11225 august 2021Convocarea Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai în şedinţa ordinară pe data de 31 august 2021Normativ
11123 august 2021Încetarea contractului individual de muncă a d-nei Gergely Ildiko-EdithIndividual
11012 august 2021Constituirea comisiilor în vederea organizării şi desfăşurării concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Inspector, clasa I, grad profesional asistentIndividual
10929 iulie 2021Modificarea contractului individual de muncă a d-nei Szilagyi MariaIndividual
10829 iulie 2021Modificarea contractului individual de muncă a d-nei Seres Ibolya-AndreaIndividual
10729 iulie 2021Încetarea dreptului la alocația pentru susţinerea familiei reprezentată de Angyal MelindaIndividual
10627 iulie 2021Instituirea curatelei pe seama minorului HALASZ BENETT-LASZLOIndividual
10527 iulie 2021Constituirea comisiei de recepţie a lucrărilor având ca obiect: Repararea unei porţiuni de 953 mp din intersecţia dintre Calea Revoluţiei şi str. Erkel Ferenc în oraşul Valea lui Mihai, judeţul BihorIndividual
10426 iulie 2021Stabilirea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei reprezentată de Szilagyi Monika-TundeIndividual
10321 iulie 2021Angajarea d-nei Cardos Iulia-Tunde ca asistent personal al persoanei cu handicap gravIndividual
10221 iulie 2021Modalitatea de ocupare a funcţiei publice vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistentNormativ
10121 iulie 2021Modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei reprezentată de Budai BrigittaIndividual
10021 iulie 2021Încetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei, reprezentată de Gacsadi ErikaIndividual
09921 iulie 2021Încetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei, reprezentată de Soci Margina CatalinaIndividual
09821 iulie 2021Modificarea cuantumului alocației pentru susţinerea familiei reprezentată de Varga IlonaIndividual
09721 iulie 2021Modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei reprezentată de Murgu LajosIndividual
09621 iulie 2021Modificarea cuantumului alocaţiei pentru susținerea familiei reprezentată de Talpos KatalinIndividual
09521 iulie 2021Convocarea Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai în şedinţă ordinară pe data de 28 iulie 2021Normativ
09409 iulie 2021Constituirea Comisiei de disciplină la nivelul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Valea lui MihaiIndividual
09309 iulie 2021Constituirea Grupului de lucru local POAD la nivelul Oraşului Valea lui Mihai, Judeţul BihorIndividual
09201 iulie 2021Constituirea comisiei de recepţie a obiectivului de investiţii Achiziţie geamuri şi uşi pentru clădirea situată în Valea lui Mihai, strada Republicii nr.2Individual
09130 iunie 2021Desemnarea d-nei Petrica Doin-a Liana ca responsabil caz prevenire (RCP) pentru copiii încadraţi în grad de dizabilitate, aflaţi în evidenţele U.A.T. Oraşul Valea lui MihaiIndividual
09030 iunie 2021Instituirea curatelei pe seama minorei FEKETE BERNADETT-EMOKEIndividual
08930 iunie 2021Încetarea acordării indemnizaţiei lunare pentru însoţitor defunctei Fekete IulianaIndividual
08830 iunie 2021Încetarea acordării indemnizaţiei lunare pentru însoţitor defunctei Polyik EvaIndividual
08730 iunie 2021Acordarea indemnizaţiei lunare pentru însoţitor d-nei Notin Maria – persoană cu handicap gravIndividual
08630 iunie 2021Modificarea contractului individual de muncă a d-lui Aranyics SandorIndividual
08530 iunie 2021Angajarea d-nei Balazs Maria ca asistent personal al persoanei cu handicapIndividual
08430 iunie 2021Încetarea contractului individual de muncă a d-nei Papp EdithIndividual
08324 iunie 2021Convocarea Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai în şedinţă ordinară pe data de 30 iunie 2021Normativ
08211 iunie 2021Încetarea contractului individual de muncă a d-lui Kovacs SandorIndividual
08104 iunie 2021Constituirea comisiei de recepţie a lucrărilor având ca obiect: Amenajarea locurilor de parcare din intersecţia străzilor: Calea Revoluţiei cu Marton Aron din oraşul Valea lui MihaiIndividual
08004 iunie 2021Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor şi atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect: „Servicii de dirigenţie de şantier pentru proiectul: Creşterea performanţei energetice a blocului de locuinţe situat pe strada Republicii nr.4, scările T1-T3, oraş Valea lui Mihai; strada Republicii nr.8, scările T4-T5 oraş Valea lui Mihai”Individual
07904 iunie 2021Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor şi atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect: „Servicii de dirigenţie de şantier pentru proiectul: Modernizarea terenului de sport pentru elevii Colegiului Agricol nr.1 din oraşul Valea lui Mihai, Bihor” (Liceul Tehnologic nr.1 – Valea lui Mihai, fostul Colegiu Agricol nr.1 Valea lui Mihai)Individual
07831 mai 2021Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor şi atribuirea contractului de concesiune a Serviciului de iluminat public al Oraşului Valea lui Mihai, judeţul BihorIndividual
07731 mai 2021Acordarea indemnizaţiei lunare pentru însoţitor d-lui Sipos LudovicIndividual
07631 mai 2021Acordarea indemnizaţiei lunare d-lui Boka Rudolf-RolandIndividual
07531 mai 2021Angajarea d-lui Kovacs Elek ca asistent al persoanei cu handicap gravIndividual
07431 mai 2021Modificarea contractului individual de muncă a d-nei Kerepesi JuliannaIndividual
07331 mai 2021Modificarea contractului de muncă a d-nei Kovacs Erzsebet TimeaIndividual
07231 mai 2021Încetarea acordării indemnizaţiei lunare pentru însoţitor defunctei Moso MariaIndividual
07131 mai 2021Încetarea acordării indemnizaţiei lunare pentru însoţitor defunctei Raţ GabrielaIndividual
07027 mai 2021Stabilirea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei reprezentată de domnul Boszormenyi TomaIndividual
06927 mai 2021Desemnarea persoanei responsabile cu drept de acces on-line la sistemul informatic al A.N.C.P.I.Individual
06821 mai 2021Convocarea Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai în şedinţă ordinară pe data de 28 mai 2021Normativ
06718 mai 2021Convocarea de îndată a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai în şedinţă extraordinară pe data de 18 mai 2021Normativ
06614 mai 2021Instituirea curatelei pe seama minorului SERES MARKIndividual
06510 mai 2021Încetarea raportului de serviciu a d-nei Bilaţiu Aniko-ErikaIndividual
06406 mai 2021Constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor având ca obiect: Lucrări de reparaţii la clădirea din Curtea de deşeuri voluminoase, strada Chereji Teodor, oraşul Valea lui MihaiIndividual
06329 aprilie 2021Angajarea d-nei Csiri Katalin-Monika ca asistent personal al persoanei cu handicap gravIndividual
06229 aprilie 2021Modificarea contractului individual de muncă a d-nei Kis JuliannaIndividual
06129 aprilie 2021Acordarea indemnizaţiei lunare d-nei Balaj ErzsebetIndividual
06029 aprilie 2021Constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor Înfiinţare trotuare pe strada II. Rakoczi Ferenc – 172 mp, în oraşul Valea lui MihaiIndividual
05929 aprilie 2021Încetarea dreptului la ajutor social (Rezmives Sarolta)Individual
05829 aprilie 2021Încetarea dreptului la ajutor social (Semna Ioan)Individual
05729 aprilie 2021Încetarea dreptului la ajutor social (Seci Angela)Individual
05629 aprilie 2021Încetarea dreptului la ajutor social (Tolnai Jozsef)Individual
05529 aprilie 202Încetarea dreptului la ajutor social (Kelemen Sandor)Individual
05429 aprilie 2021Încetarea dreptului la ajutor social (Erdei Jozsef-Tamas)Individual
05329 aprilie 2021Încetarea dreptului la ajutor social (Gazsi Istvan)Individual
05227 aprilie 2021Încetarea contractului individual de muncă a d-nei Danciu IldikoIndividual
05123 aprilie 2021Desemnarea persoanelor responsabile cu punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambroziaIndividual
05023 aprilie 2021Convocarea Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai în şedinţă ordinară pe data de 29 aprilie 2021Normativ
04919 aprilie 2021Angajarea d-lui Balazs Jozsef pe postul de muncitor necalificatIndividual
04812 aprilie 2021Încetarea contractului individual de muncă a d-nei Bodnar ElisabetaIndividual
04731 martie 2021Modificarea contractului individual de muncă a d-nei Kiss ErzsebetIndividual
04631 martie 2021Angajarea d-nei Gabor Irina ca asistent personal al persoanei cu handicap gravIndividual
04531 martie 2021Stabilirea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei şi a cuantumului acesteia (Santa Eniko-Hermina)Individual
04431 martie 2021Modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei (Sandta Karoly-Zsolt)Individual
04331 martie 2021Modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei (Kozma Monica)Individual
04231 martie 2021Modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei (Kanalas Margit)Individual
04131 martie 2021Modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei (Kanalos Anita)Individual
04026 martie 2021Desemnarea medicului coordonator al Centrului de vaccinare împotriva COVID-19 organizat în Oraşul Valea lui MihaiIndividual
03926 martie 2021Aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice şi organizatorice cu privire la iniţierea, elaborarea, redactarea, structura şi conţinutul dispoziţiilor, precum şi modificarea, completarea, abrogarea, publicarea şi republicarea dispoziţiilor emise de Primarul Oraşului Valea lui MihaiNormativ
03826 martie 2021Constituirea Comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale Secretarului general al Oraşului Valea lui MihaiIndividual
03725 martie 2021Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor şi atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect „Execuţie lucrări pentru obiectivul de investiţii: Extindere reţea de canalizare pe străzile: Iosif Vulcan, Arany Janos, Nicolae Bălcescu din Oraşul Valea lui Mihai”Individual
03625 martie 2021Constituirea comisiei de recepție finală la terminarea lucrărilor având ca obiect. Lucrări de reparații curente la imobilul situat pe str. Breslelor nr.1 din orașul Valea lui MihaiIndividual
03525 martie 2021Încetarea contractului individual de muncă a d-nei Boros HajnalkaIndividual
03425 martie 2021Încetarea contractului individual de muncă a d-nei Bak IulianaIndividual
03325 martie 2021Convocarea Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai în şedinţă ordinară pe data de 31 martie 2021Normativ
03223 martie 2021Constituirea comisiei de recepţie finală la terminarea lucrărilor având ca obiect: Lucrări de reparaţii exterioare şi interioare la clădirea administrativă din piaţa de animaleIndividual
03123 martie 2021Încetarea contractului individual de muncă a d-nei Racz Erika-OrsolaIndividual
03017 martie 2021Constituirea comisiilor în vederea organizării concursului pentru ocuparea postului contractual vacant de muncitor necalificat din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Valea lui Mihai Individual
02911 martie 2021Constituirea comisiilor în vederea organizării concursului pentru ocuparea postului contractual vacant de muncitor necalificat din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Valea lui MihaiIndividual
02811 martie 2021Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor şi atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect: „Servicii de proiectare pentru proiectul Valea Verde”Individual
02702 martie 2021Angajarea d-nei Simon Maria pe postul de consilierIndividual
02626 feb. 2021Modificarea contractului individual de muncă a d-nei Reiz EvaIndividual
02526 feb. 2021Modificarea contractului individual de muncă a d-nei Lupşa AndreaIndividual
02426 feb. 2021Încetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei (Kanalos Gizella)Individual
02326 feb. 2021Încetarea plăţii ajutorului social pentru Durko Sandor domiciliat în Valea lui Mihai, strada Wesselenyi Miklos nr.50Individual
02226 feb. 2021Constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor având ca obiect: Reparaţii acoperiş – clădirea Liceului Tehnologic nr.1 Valea lui Mihai – corp C1 şi corp C4Individual
02126 feb. 2021Constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor având ca obiect: Montare pavaje, borduri, rigole pe str. Erkel Ferenc din oraşul Valea lui MihaiIndividual
02026 feb. 2021Constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor având ca obiect: Montare pavaje, borduri, rigole pe str. Republicii nr.8 din oraşul Valea lui Mihai, judeţul BihorIndividual
01923 feb. 2021Prelungirea suspendării raportului de serviciu a d-nei Rosmenteniuc Sefora-CristinaIndividual
01822 feb. 2021Aprobarea Planului de servicii pentru minorul Boka Rudolf-RyanIndividual
01718 feb. 2021Convocarea Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai în şedinţă ordinară pe data de 24 februarie 2021Normativ
01615 feb. 2021Constituirea comisiei de recepţie a ofertelor şi atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect: „Furnizare microbuz pentru proiectul Reducerea emisiilor de carbon în Oraşul Valea lui Mihai, Judeţul Bihor”Individual
01515 feb. 2021Rectificarea actului de căsătorie nr.75 din 14 iulie 1950Individual
01408 feb. 2021Încetarea contractului individual de muncă a d-nei Kovacs MariaIndividual
01308 feb.2021Constituirea comisiilor în vederea organizării concursului pentru ocuparea postului contractual vacant de consilier 1/2 normă din aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Valea lui MihaiIndividual
01228 ian. 2021Încetarea contractului individual de muncă a d-nei Gal IulianaIndividual
01128 ian. 2021Modificarea contractului individual de muncă a d-lui Băican Călin-GheorgheIndividual
01025 ian. 2021Modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei (Pap Imre)Individual
00925 ian.2021Stabilirea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei şi a cuantumului acesteia (Varga Ilona)Individual
00825 ian. 2021Încetarea plăţii ajutorului social pentru Kovacs Imre cu ultimul domiciliu în Valea lui Mihai, strada Republicii nr.86Individual
00725 ian. 2021Încetarea plăţii ajutorului social pentru Orosz Iosif cu ultimul domiciliu în Valea lui Mihai, strada Charles Darwin nr.5Individual
00625 ian. 2021Instituirea curatelei pe seama minorei KOVACS ADRIENIndividual
00525 ian. 2021Încetarea contractului individual de muncă a d-nei Virag KatalinIndividual
00421 ian. 2021Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor şi atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect: „Execuţie lucrări pentru obiectivul de investiţii: Extindere reţea de canalizare pe străzile: Iosif Vulcan, Arany Janos, Nicolae Bălcescu din Oraşul Valea lui Mihai”Individual
00321 ian. 2021Convocarea Consiliului Local al Orașului Valea lui Mihai în ședință ordinară pe data de 27 ianuarie 2021Normativ
00211 ian. 2021Angajarea d-nei Virag Katalin ca asistent personal al persoanei cu handicap gravIndividual
00111 ian. 2021Utilizarea excedentului bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii din anul 2020 în sumă de 334.735,47 lei ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare şi secţiunii de dezvoltare în anul 2021Normativ