Registrul pentru evidenta dispozițiior – 2020

Nr. dispoziţie
Data emiterii                   
Titlul dispoziţiei
31031 dec. 2020 Alocarea secvenţei de numere pentru înregistrarea corespondenţei în registrele de intrare-ieşire, în funcţie de liniile de muncă din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor – Valea lui Mihai, pentru anul 2021
30923 dec. 2020
Convocarea Consiliului Local al Orașului Valea lui Mihai în ședință ordinară pe data de 29 decembrie 2020 
30821 dec. 2020 Majorarea bugetului Orașului Valea lui Mihai pe anul 2020 
30718 dec. 2020Încetarea contractului individual de muncă a d-nei Gabor Katalin
30617 dec. 2020Angajarea d-lui Bakai Tibor ca asistent personal al persoanei cu handicap       
30517 dec. 2020Constituirea comisiei de recepţie la terminarea prestării serviciilor de elaborare a Documentaţiei tehnico-economice – etapa Studiu de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiţii: Varianta ocolitoare Valea lui Mihai
30417 dec. 2020Constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor având ca obiect Pavare trotuare Calea Revoluţiei, Oraşul Valea lui Mihai
30311 dec. 2020Desemnarea reprezentantului Primarului Oraşului Valea lui Mihai, în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale „Zelk Zoltan” – Valea lui Mihai, pentru anul şcolar 2020-2021
30211 dec. 2020Instituirea curatelei pe seama minorei ANDRAS EVELIN
30111 dec. 2020Numirea unor experţi externi cooptaţi în vederea evaluării ofertelor şi atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect: Lucrări de execuţie pentru proiectul: creşterea performanţei energetice a blocului de locuinţe situat pe strada Republicii nr.4 scările T1-T3 oraş Valea lui Mihai; strada Republicii nr.8, scările T4-T5 oraş Valea lui Mihai
30002 dec.2020 Stabilirea dreptului la ajutor social şi a cuantumului acestuia (Szucs Piroska)
29902 dec.2020Constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor având ca obiect Înfiinţarea spaţiilor de acces pietonal – trotuare în Oraşul
Valea lui Mihai, jud. Bihor
29827 nov. 2020Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei beneficiarilor de ajutor social stabilit potrivit Legii nr.416/2001, pentru perioada noiembrie 2020-martie 2021
29727 nov. 2020Încetarea acordării indemnizaţiei lunare pentru însoţitor defunctului Boda Mihai
29627 nov. 2020Încetarea acordării indemnizaţiei lunare pentru însoţitor defunctului Orosz Tiberiu
29527 nov. 2020Prelungirea acordări indemnizaţiei lunare pentru însoţitor d-nei Raţ Gabriela
29426 nov. 2020Constituirea comisiei pentru organizarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii deţinute de U.A.T. Oraşul Valea lui Mihai şi a comisiei de recepţie a materialelor şi de casare
29326 nov. 2020Stabilirea dreptului la ajutor social şi a cuantumului acestuia (Gazsi Istvan)
29226 nov. 2020Stabilirea dreptului la ajutor social şi a cuantumului acestuia (Tolnai Jozsef)
29126 nov. 2020Desemnarea personalului tehnic auxiliar pentru sprijinirea activității birourilor electorale ale secțiilor de votare de pe raza UAT Orașul Valea lui Mihai, constituite cu ocazia alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din 06 decembrie 2020
29010 nov. 2020Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor şi atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect „Servicii de proiectare pentru proiectul: Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în Oraşul Valea lui Mihai”
28910 nov. 2020Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor şi atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect „Execuţie lucrări pentru obiectivele de investiţii: Lot 1: Creşterea performanţei energetice a blocului de locuinţe situat pe strada Republicii nr.4, scările T1-T3 oraş Valea lui Mihai şi Lot 2: Creşterea performanţei energetice a blocului de locuinţe situat pe strada Republicii nr.8, scările T4-T5, oraş Valea lui Mihai”
28810 nov. 2020Constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor având ca obiect: „Îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi apă uzată în localitatea Valea lui Mihai – Realizare reţele de canalizare menajeră pe următoarele străzi: Kalvin Janos, Kolcsei Ferenc, Avram Iancu, Vorosmarty Mihaly, Ady Endre, Republicii, Gheorghe Doja, Târgului, Izvorului, Breslelor, Fabricii, Szent-Gyorgyi Albert, Băncii, Arpad, George Coşbuc din Oraşul Valea lui Mihai”
28710 nov. 2020Încetarea contractului individual de  muncă a d-nei Bacio Edith
28610 nov. 2020Convocarea Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai în şedinţă ordinară pe 16 nov. 2020
28530 oct. 2020Stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral în Oraşul Valea lui Mihai, pentru desfăşurarea alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din 06 decembrie 2020
28430 oct. 2020Suspendarea raportului de serviciu a d-nei Salvan Nicoleta-Aura
28330 oct. 2020Modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei (Kanalos Anita)
28230 oct. 2020Stabilirea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei (Klein Erika)
28130 oct. 2020Stabilirea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei (Talpos Katalin)
28030 oct. 2020Încetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei (Varga Stefan)
27930 oct. 2020Încetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei (Mester Eva)
27830 oct. 2020Încetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei (Kaszanyi Beata-Klara)
27730 oct. 2020Stabilirea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei şi a cuantumului acesteia (Kozma Monica)
27630 oct. 2020Stabilirea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei şi a cuantumului acesteia (Kovari Gyongyi-Csilla)
27530 oct. 2020Modificarea cuantumului ajutorului social (Rezmives Sarolta)
27430 oct. 2020Stabilirea dreptului la ajutor social (Seci Angela)
27330 oct. 2020Stabilirea dreptului la ajutor social (Erdei Jozsef-Tamas)
27230 oct. 2020Stabilirea dreptului la ajutor social (Seman Ioan)
27130 oct. 2020Stabilirea dreptului la ajutor social (Kovacs Imre)
27030 oct. 2020Stabilirea dreptului la ajutor social (Kelemen Sandor)
26930 oct. 2020Stabilirea dreptului la ajutor social (Lesnyoczki Eva)
26830 oct. 2020Stabilirea dreptului la ajutor social (Balog Anna)
26730 oct. 2020Modificarea contractului individual de muncă a d-nei Gabor Andrea Ramona
26630 oct. 2020Încetarea acordării indemnizaţiei lunare pentru însoţitor defunctei  Rezmuves Ida-Ilonca
26530 oct. 2020Acordarea indemnizaţiei lunare pentru însoţitor d-nei Varsoczi Elena
26430 oct. 2020Prelungirea acordării indemnizaţiei lunare pentru însoţitor, d-nei Dienes Csilla Gabriella
26329 oct. 2020Convocarea Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai în şedinţă extraordinară pe data de 02 noiembrie 2020
26226 oct. 2020Aprobarea Planului de servicii pentru minora Kovacs Adrien
26126 oct. 2020Delegarea exercitării atribuţiilor de ofiţer stare civilă
26021 oct. 2020Constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor având ca obiect Pavare trotuare strada Republicii, Oraşul Valea lui Mihai
25921 oct. 2020Numirea d-nei Chirai Beata-Piroska în funcţia de consilier în Cabinetul Primarului Oraşului Valea lui Mihai
25821 oct. 2020Numirea d-nei Nagy-Bibarţ Timea-Emese în funcţia de consilier în Cabinetul Primarului Oraşului Valea lui Mihai
25719 oct. 2020Eliberarea din funcţie a d-nei Chirai Beata-Piroska
25619 oct. 2020Eliberarea din funcţie a d-nei Bibarţ-Nagy Timea-Emese
25516 oct. 2020Prelungirea suspendării contractului individual de muncă a d-nei Jurju Magdalena
25412 oct. 2020Constituirea echipei de implementare al proiectului: Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor
25312 oct. 2020Constituirea echipei de implementare al proiectului: Îmbunătăţirea serviciilor educaţionale şi a spaţiilor publice în oraşul Valea lui Mihai
25209 oct. 2020Aprobarea Planului de servicii pentru minora Moricz Ştefania-Iuliana
25109 oct. 2020Încetarea contractului individual de muncă a d-lui Nagy Csaba
25006 sept. 2020Angajarea d-nei BABA-SZILAGYI STELA ca asistent personal al persoanei cu handicap grav
24905 sept. 2020Constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor având ca obiect: „Modernizarea străzilor Pazmany Peter, Breslelor, Zorilor şi Bathory Istvan din Oraşul Valea lui Mihai”
24805 sept. 2020Constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor având ca obiect „Lucrări de pavare în Oraşul Valea lui Mihai”
24705 sept. 2020Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor şi atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect: „Servicii de dirigenţie de şantier pentru proiectul Reducerea emisiilor de carbon în Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor”
24630 sept. 2020Acordarea indemnizaţiei pentru însoţitor d-lui Hela Marius-Claudiu
24530 sept. 2020Încetarea acordării indemnizaţiei lunare pentru însoţitor defunctei Pop Ibolya
24430 sept. 2020Acordarea indemnizaţiei lunare pentru însoţitor d-nei Rezmuves Ida-Ilonca
24324 sept. 2020Majorarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai, pe anul 2020
24222 sept. 2020Instituirea curatelei pe seama minorilor ZIMA VIKTORIA- ERZSEBET şi ZIMA ADAM-ARPAD 
24116 sept. 2020Stabilirea dreptului la ajutor social şi cuantumul acestuia (Korosi Annamaria-Katalin)
24016 sept. 2020Modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei (Nyegran Monika)
23916 sept. 2020Stabilirea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei şi a cuantumului acesteia (Soci Margina-Cătălina)
23816  sept. 2020Încetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei (Gergely Elena-Victoria)
23710 sept. 2020Instituirea curatelei pe seama minorei VADAN ALEXANDRA-CAMELIA
23610 sept. 2020Constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor având ca obiect „Lucrări de reparaţii la carosabil în Oraşul Valea lui Mihai”
23508 sept. 2020Acordarea indemnizaţiei lunare d-lui Orosz Tiberiu
23408 sept. 2020Modificarea contractului individual de muncă a d-nei Kertesz Eniko Erzsebet
23308 sept. 2020Continuarea executării contractului individual de muncă a d-nei Variasi Rozalia
23208 sept. 2020Soluţionarea dosarului întocmit în baza Notificării nr.702/13 august 2001
23108 sept. 2020Constituirea comisiei de preluare a depozitului de deşeuri neconform din Oraşul Valea lui Mihai, închis prin proiectul „Sistem de Management integrat al deşeurilor din Judeţul Bihor”
23004 sept. 2020Convocarea Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai în şedinţă ordinară pe data de 11 septembrie 2020
22931 aug. 2020Acordarea indemnizaţiei lunare d-nei Pop Ibolya
22831 aug. 2020Modificarea contractului individual de muncă a d-lui Molnar Iozsef 
22731 aug. 2020Încetarea acordării indemnizaţiei lunare pentru însoţitor, numitului Hela Marius-Claudiu
22628 aug. 2020Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor şi atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect: „Servicii de proiectare pentru proiectul: Modernizarea şi extinderea reţelei de iluminat public în Oraşul Valea lui Mihai, jud. Bihor”
22525 aug. 2020Încetarea acordării indemnizaţiei lunare pentru însoţitor defunctului Oltean Ladislau
22425 aug. 2020Angajarea d-nei Angyal Ela  ca asistent personal al persoanei cu handicap grav
22325 aug. 2020Modificarea bugetului oraşului Valea lui Mihai, pe anul 2020
22225 aug. 2020Stabilirea locurilor speciale de afişaj electoral în Oraşul Valea lui Mihai, pentru alegerea autorităţilor publice locale din 27 septembrie 2020
22119 aug. 2020Încetarea contractului individual de muncă a d-lui Olah Cornel
22019 aug. 2020Modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei (Balog Laszlo)
21917 aug. 2020Încetarea contractului individual de muncă a d-nei Boroş Maria
21812 aug. 2020Încetarea suspendării contractului individual de muncă a d-nei Galea Gabriella
21712 aug. 2020Constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor având ca obiect Amenajarea şi pavarea curţii Primăriei oraşului Valea lui Mihai
21612 aug. 2020Constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor având ca obiect Construire arhivă şi birou contabilitate Valea lui Mihai
21512 aug. 2020Constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor având ca obiect Reparaţii curente la locuinţa socială situată în Valea lui Mihai, str. Breslelor nr.67, ap.2 
21403 aug. 2020 Convocarea onsiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai în şedinţă ordinară pe data de 10 august 2020
21303 aug. 2020 Actualizarea componenţei unităţii locale de sprijin – Valea lui Mihai, structură a Centrului Local de combatere a bolilor la animale pe teritoriul judeţului Bihor
21231 iulie 2020Modificarea contractului individual de muncă a d-nei Gergely Ildiko-Edith
21129 iulie 2020Încetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei (Boszormenyi Maria-Silvia)
21029 iulie 2020Stabilirea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei şi cuantumul acesteia (Murgu Lajos)
20929 iulie 2020Acordarea indemnizaţiei lunare d-nei Mozsi Ileana
20829 iulie 2020Stabilirea sediului Biroului Electoral de Circumscripţie nr.9 – Valea lui Mihai pentru alegerile din 27 septembrie 2020
20729 iulie 2020Acordarea indemnizaţiei lunare d-lui Boda Mihai
20629 iulie 2020Încetarea acordării indemnizaţiei lunare pentru însoţitor defunctei Mastan Veronka
20527 iulie 2020Încetarea contractului individual de muncă a d-lui Szabo Ioan
20410 iulie 2020Convocarea de îndată a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai în şedinţă extraordinară pe data de 13 iulie 2020
20301 iulie 2020Constituirea chipei de implementare al proiectului: Modernizarea şi extinderea reţelei de iluminat public în oraşul Valea lui Mihai, jud. Bihor
20230 iunie 2020Acordarea indemnizaţiei lunare pentru însoţitor d-nei Mastan Veronka
20126 iunie 2020Constituirea Comisiei oraşului Valea lui Mihai pentru recensământul populaţiei şi locuinţelor din anul 2021
20022 iunie 2020Convocarea Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai în şedinţă ordinară pe data de 29 iunie 2020
19918 iunie 2020Desemnarea persoanelor responsabile  privind organizarea şi publicarea Monitorului Oficial Local în format electronic al UAT Oraşul Valea lui Mihai
19818 iunie 2020Constituirea comisiei speciale pentru întocmirea şi actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al U.A.T. Oraşul Valea lui Mihai
19717 iunie 2020Numirea unor experţi externi cooptaţi în vederea evaluării ofertelor şi atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect: „Lucrări de execuţie pentru proiectul: REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON în oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor”
19615 iunie 2020Instituirea curatelei pe seama minorului SZOCS DAVID-CSABA 
19511 iunie 2020Convocarea Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai în şedinţă extraordinară pe data de 15 iunie 2020
19410 iunie 2020Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect: „Lucrări de execuţie pentru proiectul Înfiinţarea spaţiilor de acces pietonal – trotuare în Oraşul Valea lui Mihai”
19310 iunie 2020Desemnarea persoanei împuternicite să semneze procesul verbal de recepţie a pachetelor cu produse alimentare/igienă în cadrul derulării POAD
19210 iunie 2020Angajarea d-nei Bodnar Elisabeta ca asistent personal al persoanei cu handicap grav
19110 iunie 2020Angajarea d-nei Danciu Ildiko ca asistent personal al persoanei cu handicap grav
19010 iunie 2020Constituirea comisiei de recepție finală la terminarea lucrărilor având ca obiect: „Lucrări de reparaţii pardoseli şi tavane la Casa de cultură Bartok Bela din oraşul Valea lui Mihai”
18929 mai 2020Acordarea indemnizaţiei lunare d-lui Oltean Ladislau
18829 mai 2020Încetarea  contractului individual de muncă a d-nei Veg Orsolya
18729 mai 2020Constituirea comisiei de recepție finală la terminarea lucrărilor având ca obiect: „Lucrări de reparaţii la Muzeul Orăşenesc de Istorie şi Etnografie Dr. Andrassy Erno, Valea lui Mihai – clădirea principală” 
18627 mai 2020Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei (Nyegran Monika)
18527 mai 2020Încetarea deptului la alocația pentru susținerea familiei (Seres Angelica-Cristina)
18427 mai 2020Stabilirea dreptului la ajutor social și cuantumul acestuia (Farkas Coloman)
18318 mai 2020Prelungirea suspendării contractului individual de muncă a d-nei Szilagyi Eva-Andrea
18218 mai 2020Prelungirea suspendării contractului individual de muncă a d-lui Szabo Ioan
18118 mai 2020Prelungirea suspendării contractului individual de muncă a d-nei Mate Iuliana
18018 mai 2020Prelungirea suspendării contractului individual de muncă a d-nei Gheri Judit
17918 mai 2020Prelungirea suspendării contractului individual de muncă a d-lui Borbely-Simon Csaba
17818 mai 2020Prelungirea suspendării contractului individual de muncă a d-nei Borbely-Simon Andrea
17718 mai 2020Prelungirea suspendării contractului individual de muncă a d-nei Torda Kaolla-Csilla
17618 mai 2020Prelungirea suspendării contractului individual de muncă a d-nei Vincze Rita
17518 mai 2020Prelungirea suspendării contractului individual de muncă a d-nei Varjasi Rozalia
17418 mai 2020Prelungirea suspendării contractului individual de muncă a d-nei Turucz Iren
17318 mai 2020Suspendarea contractului individual de muncă a d-nei Szilagyi Maria
17218 mai 2020Prelungirea suspendării contractului individual de muncă a d-nei Szentes Iuliana
17118 mai 2020Prelungirea suspendării contractului individual de muncă a d-nei Szabo Eniko Brigitta
17018 mai 2020Prelungirea suspendării contractului individual de muncă a d-nei Pop Katalin
16918 mai 2020Prelungirea suspendării contractului individual de muncă a d-nei Orosz Ana-Maria
16818 mai 2020Prelungirea suspendării contractului individual de muncă a d-nei Meseșan Dorina-Viorica
16718 mai 2020Prelungirea suspendării contractului individual de muncă a d-nei Kis Marika-Orsolya
16618 mai 2020Prelungirea suspendării contractului individual de muncă a d-nei Gabor Andrea Ramona
16515 mai 2020Constituirea comisiei de recepție finală a lucrărilor având ca obiect: „Modernizare stradă Vorosmarty Mihaly, situată în orașul Valea lui Mihai, Județul Bihor”
16430 aprilie 2020Încetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei (Klein Ioan)
16330 aprilie 2020Stabilirea dreptului la ajutor social şi cuantumul acestuia (Farkas Francisc)
16230 aprilie 2020Încetarea dreptului la ajutor social (Rezmives Sarolta)
16130 aprilie 2020Încetarea dreptului la ajutor social (Seci Angela)
16030 aprilie 2020Încetarea dreptului la ajutor social (Lesnyoczki Eva)
15930 aprilie 2020Încetarea dreptului la ajutor social (Kozma Angela)
15830 aprilie 2020Încetarea dreptului la ajutor social (Tolnai Jozsef)
15730 aprilie 2020Încetarea dreptului la ajutor social (Erdei Jozsef Tamas)
15630 aprilie 2020Încetarea dreptului la ajutor social (Seman Ioan)
15530 aprilie 2020Încetarea dreptului la ajutor social (Kelemen Sandor)
15430 aprilie 2020Încetarea dreptului la ajutor social (Gazsi Istvan)
15330 aprilie 2020Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor şi atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect: „Servicii de proiectare pentru proiectul: Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale la Şcoala Gimnazială Zelk Zoltan, Oraşul Valea lui Mihai
15230 aprilie 2020Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor şi atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect: „Servicii de proiectare pentru proiectul: Îmbunătăţirea mediului urban în Oraşul Valea lui Mihai”
15130 aprilie 2020Convocarea Consiliului Local Valea lui Mihai în şedinţă ordinară pe data de 08 mai 2020
15024 aprilie 2020Desemnarea reprezentantului UAT Oraşul Valea lui Mihai în comisia pentru constatarea pagubelor şi evaluarea pierderilor conform dispoziţiilor art.106 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal
14924 aprilie 2020Suspendarea contractului individual de muncă a d-nei Szilagyi Andrea
14824 aprilie 2020Suspendarea contractului individual de muncă a d-nei Gheri Judit
14724 aprilie 2020Suspendarea contractului individual de muncă a d-lui Szabo Ioan
14624 aprilie 2020Suspendarea contractului individual de muncă a d-nei Mate Iuliana
14524 aprilie 2020Suspendarea contractului individual de muncă a d-nei Borbely-Simon Andrea
14424 aprilie 2020Suspendarea contractului individual de muncă a d-lui Borbely-Simon Csaba
14322 aprilie 2020Actualizarea componenţei comisiei de evaluare a ofertelor şi atribuirea contractului de ahiziţie publică având ca obiect: Combustibil: motorină şi benzină pe bază de carduri, pentru alimentarea autoturismelor şi utilajelor din dotarea Oraşului Valea lui Mihai 
14216 aprilie 2020Suspendarea contractului individual de muncă a d-nei Varjasi Rozalia
14116 aprilie 2020Suspendarea contractului individual de muncă a d-nei Szilagyi Maria
14016 aprilie 2020Suspendarea contractului individual de muncă a d-nei Szabo Eniko Brigitta
13916 aprilie 2020Suspendarea contractului individual de muncă a d-nei Gabor Andrea Ramona
13816 aprilie 2020Suspendarea contractului individual de muncă a d-nei Meseşan Dorina Viorica
13716 aprilie 2020Suspendarea contractului individual de muncă a d-nei Szentes Iuliana
13616 aprilie 2020Suspendarea contractului individual de muncă a d-nei Turucz Iren
13516 aprilie 2020Suspendarea contractului individual de muncă a d-nei Vincze Rita
13416 aprilie 2020Suspendarea contractului individual de muncă a d-nei Pop Katalin
13316 aprilie 2020Suspendarea contractului individual de muncă a d-nei Kis Marika-Orsolya
13216 aprilie 2020Suspendarea contractului individual de muncă a d-nei Orosz Ana-Maria
13116 aprilie 2020Suspendarea contractului individual de muncă a d-nei Torda Kaolla Csilla
13016 aprilie 2020Rectificarea actului de naştere nr.64 din 27 martie 1953 şi a actului de căsătorie nr.77 din 08 noiembrie 1975
12903 aprilie 2020Încetarea contractului individual de muncă a d-nei Orosz Lucia
12831 martie 2020Încetarea acordării indemnizaţiei lunare pentru însoţitor defunctului Bocskai Ştefan
12731 martie 2020Încetarea acordării indemnizaţiei pentru însoţitor defunctului Bertalan Emeric
12631 martie 2020Modificarea contractului individual de muncă a d-nei Bal Iuliana
12531 martie 2020Încetarea acordării indemnizaţiei lunare pentru însoţitor defunctei ŞereşIulia
12430 martie 2020Încetarea contractului individual de muncă a d-lui Pinter Ianos
12330 martie 2020Încetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei (Nyegran Monika)
12230 martie 2020Stabilirea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei şi a cuantumului acesteia(Seci Mark)
12130 martie 2020Constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor având ca obiect Refacere instalaţie electrică de alimentare şi iluminat ornamental – sediul Primăriei Oraşului Valea lui Mihai
12030 martie 2020Constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor având ca obiect Amplasare panouri de informare şi publicitate – Reducerea emisiilor de carbon în oraşul Valea lui Mihai
11930 martie 2020Instituirea curatelei pe seama minorului SZOCS DAVID-CSABA
11824 martie 2020Modificarea Dispoziţiei nr.117/20 martie 2020 de convocare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai în şedinţă ordinară pe data de 26 martie 2020
11720 martie 2020Convocarea Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai în şedinţă ordinară pe data de 26 martie 2020
11620 martie 2020Încetarea contractului individual de muncă a d-nei Lajos Katalin
11516 martie 2020Angajarea d-lui Nagy Jozsef pe postul de muncitor calificat
11405 martie 2020Constituirea Comisiei orăşeneşti pentru Recensământul General Agricol 2020
11305 martie 2020Convocarea Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai în şedinţă extraordinară pe data de 09 martie 2020
11228 feb. 2020Acordarea indemnizaţiei lunare d-nei Moso Maria
11128 feb. 2020Angajarea d-nei Biro Ileana ca asistent personal al persoanei cu handicap
11028 feb. 2020Acordarea indemnizaţiei lunare d-nei Dihenes Csilla Gabriella
10928 feb. 2020Modificarea contractului individual de muncă a d-lui Harsanyi Csaba-Attila
10828 feb. 2020Angajarea d-nei Balaj Anamaria ca asistent personal al persoanei cu handicap grav
10728 feb. 2020Desemnarea persoanelor responsabile la nivelul Oraşului Valea lui Mihai cu aplicarea prevederilor Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol
10628 feb. 2020Desemnarea persoanelor responsabile cu completarea, ţinerea la zi a registrului agricol atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic, precum şi centralizarea şi transmiterea datelor către Registrul Agricol Naţional (RAN) şi care colaborează cu O.C.P.I. în vederea utilizării sistemelor RENNS şi RAN
10528 feb. 2020Modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei (Nyegran Monika)
10428 feb. 2020Modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei (Lakatos Paraschiva)
10328 feb. 2020Suspendarea dreptului la ajutorul social acordat d-lui Seman Ioan Tamas, domiciliat în Valea lui Mihai strada Vorosmarty Mihaly nr. 82
10228 feb. 2020Suspendarea dreptului la ajutorul social acordat d-lui Erdei Jozsef-Tamas domiciliat în Valea lui Mihai, strada Mihail Eminescu nr.6
10128 feb. 2020Suspendarea dreptului la ajutorul social acordat d-lui Tolnai Jozsef, domiciliat în Valea lui Mihai, strada Kos Karoly nr.14
10028 feb. 2020Suspendarea dreptului la ajutorul social acordat d-nei Kozma Angela domiciliată în Valea lui Mihai, strada Munkacsi Mihaly nr.30
9921 feb. 2020Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor şi atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect: Proiectare, execuţie lucrări şi asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiţii: „Modernizarea terenului de sport pentru elevii Colegiului Agricol nr.1 din oraşul Valea lui Mihai, Bihor” 
9821 feb. 2020Încetarea contractului individual de muncă a d-nei Cservid Ibolya-Iren
9718 feb. 2020
Convocarea de îndată a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai în şedinţă extraordinară de data de 19 februarie 2020
9617 feb. 2020Convocarea Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai în şedinţă ordinară pe data de 24 februarie 2020
9517 feb. 2020Încetarea contractului individual de muncă a d-lui Rencz Csaba-Istvan
9414 feb. 2020Constituirea comisiilor în vederea organizării concursului pentru ocuparea postului contractual vacant de muncitor calificat în aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai
9331 ian.2020Angajarea d-nei Boros Hajnalka ca asistent personal al persoanei cu handicap grav
9231 ian. 2020Numirea în funcţia publică a d-nei Salvan Nicoleta-Aura
9131 ian. 2020Angajarea d-lui Băican Călin-Gheorghe ca asistent personal al persoanei cu handicap grav
9031 ian. 2020Modificarea contractului individual de muncă a d-nei Borbei Iuliala Erika
8929 ian. 2020Încetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei şi al dreptului la ajutor social (Balog Rita)
8829 ian. 2020Stabilirea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei şi a cuantumului aceste (Boszormenyi Mara-Silvia)
8729 ian. 2020Modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei (Gacsadi Erika-Ilona)
8629 ian. 2020Încetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei (Sziiarto Juliana-Katalin)
8522 ian. 2020Convocarea Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai în şedinţă ordinară pe data de 29 ianuarie 2020
8422 ian. 2020Rectificarea actului de naștere nr.149 din 21 august 1959 privind pe numitul BALOGH JOZSEF
8322 ian. 2020Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor și atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect: Lucrări de executare pentru proiectul: REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON în orașul Valea lui Mihai, județul Bihor
8210 ian. 2020Majorarea, de la 01 ianuarie 2020 a salariului brut lunar (Szilagyi Eva-Andrea)
8110 ian. 2020Majorarea, de la 01 ianuarie 2020 a salariului brut lunar (Gheri Judit)
8010 ian. 2020Majorarea, de la 01 ianuarie 2020 a salariului brut lunar Szabo Ioan)
7910 ian. 2020Majorarea, de la 01 ianuarie 2020 a salariului brut lunar (Mate Iuliana)
7810 ian. 2020Majorarea, de la 01 ianuarie 2020 a salariului brut lunar (Borbely-Simon Csaba)
7710 ian. 2020Majorarea, de la 01 ianuarie 2020 a salariului brut lunar (Borbely-Simon Andrea)
7610 ian. 2020Majorarea, de la 01 ianuarie 2020 a salariului brut lunar (Varjasi Rozalia)
7510 ian.2020Majorarea, de la 01 ianuarie 2020 a salariului brut lunar (Szilagyi Maria)
7410 ian. 2020Majorarea, de la 01 ianuarie 2020 a salariului brut lunar (Szabo Eniko Brigitta)
7310 ian. 2020Majorarea, de la 01 ianuarie 2020 a salariului brut lunar (Gabor Andrea Ramona)
7210 ian. 2020Majorarea, de la 01 ianuarie 2020 a salariului brut lunar (Meseşan Dorina Viorica)
7110 ian. 2020Majorarea, de la 01 ianuarie 2020 a salariului brut lunar (Szentes Juliana) 
7010 ian. 2020Majorarea, de la 01 ianuarie 2020 a salariului brut lunar (Turucz Iren)
6910 ian. 2020Majorarea, de la 01 ianuarie 2020 a salariului brut lunar (Vincze Rita)
6810 ian. 2020Majorarea, de la 01 ianuarie 2020 a salariului brut lunar (Pop Katalin)
6710 ian. 2020Majorarea, de la 01 ianuarie 2020 a salariului brut lunar (Kis Marika Orsolya)
6610 ian. 2020Majorarea, de la 01 ianuarie 2020 a salariului brut lunar (Orosz Ana-Maria)
6510 ian.2020Majorarea, de la 01 ianuarie 2020 a salariului brut lunar (Marmor Beata)
6410 ian. 2020Majorarea, de la 01 ianuarie 2020 a salariului brut lunar (Nagy Csilla Maria)
6310 ian. 2020Majorarea, de la 01 ianuarie 2020 a salariului brut lunar (Kovacs Edina)
6210 ian. 2020Majorarea, de la 01 ianuarie 2020 a salariului brut lunar (Kertesz Eniko Erzsebet)
6110 ian. 2020Majorarea, de la 01 ianuarie 2020 a salariului brut lunar (Egri Aniko Emma)
6010 ian. 2020Majorarea, de la 01 ianuarie 2020 a salariului brut lunar (Magyar Andrea)
5910 ian. 2020Majorarea, de la 01 ianuarie 2020 a salariului brut lunar (Zsakai Zoltan)
5810 ian. 2020Majorarea, de la 01 ianuarie 2020 a salariului brut lunar (Veg Orsolya)
5710 ian. 2020Majorarea, de la 01 ianuarie 2020 a salariului brut lunar (Vasarheli Katalin)
5610 ian. 2020Majorarea, de la 01 ianuarie 2020 a salariului brut lunar (Ursui Zita Anna)
5510 ianuarie 2020Majorarea, de la 01 ianuarie 2020 a salariului brut lunar (Tubak Tunder Ildiko)
5410 ian. 2020Majorarea, de la 01 ianuarie 2020 a salariului brut lunar (Talpas Maria Magdalena)
5310 ian. 2020Majorarea, de la 01 ianuarie 2020 a salariului brut lunar (Takacs Iuliana)
5210 ian. 2020Majorarea, de la 01 ianuarie 2020 a salariului brut lunar (Szilagyi Maria)
5110 ian. 2020Majorarea, de la 01 ianuarie 2020 a salariului brut lunar (Szecsi Zsuzsana)
5010 ian. 2020Majorarea, de la 01 ianuarie 2020 a salariului brut lunar (Somogyi Magdolna)
4910 ian. 2020Majorarea, de la 01 ianuarie 2020 a salariului brut lunar (Solti Hajnalka)
4810 ian. 2020Majorarea, de la 01 ianuarie 2020 a salariului brut lunar (Seres Ibolya Andrea)
4710 ian. 2020Majorarea, de la 01 ianuarie 2020 a salariului brut lunar (Seci Anna)
4610 ian. 2020Majorarea, de la 01 ianuarie 2020 a salariului brut lunar (Salamon Iuliana)
4510 ian. 2020Majorarea, de la 01 ianuarie 2020 a salariului brut lunar (Sălăjean Ibolya)
4410 ian. 2020Majorarea, de la 01 ianuarie 2020 a salariului brut lunar (Rusu Maria)
4310 ian. 2020Majorarea, de la 1 ianuarie 2020 a salariului brut lunar (Rus Radu)
4210 ian. 2020Majorarea, de la 01 ianuarie 2020 a salariului brut lunar  (Reiz Eva)
4110 ian. 2020Majorarea, de la 01 ianuarie 2020 a salariului brut lunar (Racz Erika Orsolya)
4010 ian. 2020Majorarea, de la 01 ianuarie 2020 a salariului brut lunar (Puskas Eva-Lidia)
3910 ian.2020Majorarea, de la 01 ianuarie 2020 a salariului brut lunar (Pap Edit)
3810 ian. 2020Majorarea, de la 01 ianuarie 2020 a salariului brut lunar (Orosz Lucia)
3710 ian. 2020Majorarea, de la 01 ianuarie 2020 a salariului brut lunar (Olah Cornel)
3610 ian. 2020Majorarea, de la 01 ianuarie 2020 a salariului brut lunar (Nyeki Tunde Beata)
3510 ian. 2020Majorarea, de la 01 ianuarie 2020 a salariului brut lunar (Nagy Csaba)
3410 ian. 2020Majorarea, de la 01 ianuarie 2020 a salariului brut lunar (Nagy Maria)
3310 ian. 2020Majorarea, de la 01 ianuarie 2020 a salariului brut lunar (Lupsa Andrea)
3210 ian. 2020Majorarea, de la 01 ianuarie 2020 a salariului brut lunar (Lajos Katalin)
3110 ian. 2020Majorarea, de la 01 ianuarie 2020 a salariului brut lunar (Kovacs Sandor)
3010 ian. 2020Majorarea, de la 01 ianuarie 2020 a salariului brut lunar (Kovacs Maria)
2910 ian. 2020Majorarea, de la 01 ianuarie 2020 a salariului brut lunar (Kovacs Erzsebet Timea)
2810 ian. 2020Majorarea, de la 01 ianuarie 2020 a salariului brut lunar (Kovacs Emese Ilona)
2710 ian. 2020Majorarea, de la 01 ianuarie 2020 a salariului brut lunar (Kiss Erzsebet)
2610 ian. 2020Majorarea, de la 01 ianuarie 2020 a salariului brut lunar (Kis Julianna)
2510 ian. 2020Majorarea, de la 01 ianuarie 2020 a salariului brut lunar (Kerepesi Julianna)
2410 ian. 2020Majorarea, de la 01 ianuarie 2020 a salariului brut lunar (Jurju Daniel-Gheorghe)
2310 ian. 2020Majorarea, de la 01 ianuarie 2020 a salariului brut lunar (Horvath Catalina)
2210 ian.2020Majorarea, de la 01 ianuarie 2020 a salariului brut lunar (Harsanyi Csaba-Attila)
2110 ian. 2020Majorarea, de la 01 ianuarie 2020 a salariului brut lunar (Gergely Ildiko Edit)
2010 ian. 2020Majorarea, de la 01 ianuarie 2020 a salariului brut lunar (Gal Iuliana)
1910 ian. 2020Majorarea, de la 01 ianuarie 2020 a salariului brut lunar (Gabor Katalin)
1810 ian. 2020Majorarea, de la 01 ianuarie 2020 a salariului brut lunar (Fodor Hajnalka)
1710 ian.2020Majorarea, de la 01 ianuarie 2020 a salariului brut lunar (Fazekas Melinda Eva)
1610 ian. 2020Majorarea, de la 01 ianuarie 2020 a salariului brut lunar (Dioszegi Aniko)
1510 ian. 2020Majorarea, de la 01 ianuarie 2020 a salariului brut lunar (Cservid Ibolya Iren)
1410 ian. 2020Majorarea, de la 01 ianuarie 2020 a salariului brut lunar (Cristea Katalin)
1310 ian. 2020Majorarea, de la 01 ianuarie 2020 a salariului brut lunar (Băican Zita)
1210 ian. 2020Majorarea, de la 01 ianuarie 2020 a salariului brut lunar (Boroş Maria)
1110 ian. 2020Majorarea, de la 01 ianuarie 2020 a salariului brut lunar (Borbei Iuliana Erika)
1010 ian. 2020Majorarea, de la 01 ianuarie 2020 a salariului brut lunar (Boda Irina)
910 ian. 2020Majorarea, de la 01 ianuarie 2020 a salariului brut lunar (Boda Erzsebet)
810 ian. 2020Majorarea, de la 01 ianuarie 2020 a salariului brut lunar (Batari Roland)
710 ian. 2020Majorarea, de la 01 ianuarie 2020 a salariului brut lunar (Bako Adrian Roland)
610 ian. 2020Majorarea, de la 01 ianuarie 2020 a salariului brut lunar (Bakai Tibor)
510 ian. 2020Majorarea, de la 01 ianuarie 2020 a salariului brut lunar (Bak Iuliana)
410 ian. 2020Majorarea, de la 01 ianuarie 2020 a salariului brut lunar (Bacio Edith)
310 ian. 2020Majorarea, de la 01 ianuarie 2020 a salariului brut lunar (Aranyics Sandor)
210 ian. 2020Majorarea, de la 01 ianuarie 2020 a salariului brut lunar (Angyal Gyongyi)
108 ian. 2020Acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de funcţionare şi a secţiunii de dezvoltare înregistrat la 31 decembrie 2019 din excedentul bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din veniturile proprii ale Oraşului Valea lui Mihai