Proiecte de hotărâri 2022

Nr. PHData înregistrării Titlul proiectului de hotărâre
077/PH20 decembrie 2022Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai, pe anul 2022
076/PH19 decembrie 2022Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular la nivelul UAT Oraşul Valea lui Mihai, pentru anul şcolar 2023-2024
075/PH19 decembrie 2022Proiect de hotărâre privindsolicitarea trecerii bunului imobil Bazin didactic de înot din domeniul public al U.A.T. Județul Bihor în domeniul public al U.A.T. Orașul Valea lui Mihai, județul Bihor
074/PH19 decembrie 2022Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care urmează a se recolta în anul 2023 din fondul forestier proprietate publică a Orașului Valea lui Mihai, a modului de valorificare a masei lemnoase precum şi a preţurilor de vânzare a acesteia
073/PH19 decembrie 2022Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanţare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C1/I1 şi implementarea proiectului de extindere a reţelei de apă uzată cu titlul: Canalizare apă menajeră pe străzile: Kossuth Lajos, Erkel Ferenc, Deak Ferenc, Arany Janos, Nicolae Bălcescu, Petofi Sandor,Dr. Cozac Ludovic, Iosif Vulcan, Lucernei, Jozsef Attila, Kodaly Zoltan, Horea, Orban Balazs, 1 Decembrie, Bartok Bela, Bocskai Istvan, Charles Darwin, Crișan, Korosi Csoma Sandor, Zrinyi Miklos, Mihai Eminescu, Octavian Goga, Stejarului, Lalelelor, Konrad Roentgen, Ion Luca Caragiale, Salcâmului, Danko Pista, Ștrandului, II Rakoczi Ferenc din orașul Valea lui Mihai
072/PH17 noiembrie 2022Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate actualizat pentru obiectivul de investiții „Canalizare apă menajeră pe străzile: Kossuth Lajos, Erkel Ferenc, Deak Ferenc, Arany Janos, Nicolae Bălcescu, Petofi Sandor, Dr. Cozac Ludovic, Iosif Vulcan, Lucernei, Jozsef Attila, Kodaly Zoltan, Horea, Orban Balazs, 1 Decembrie, Bartok Bela, Bocskai Istvan, Charles Darwin, Crișan, Korosi Csoma Sandor, Zrinyi Miklos, Mihai Eminescu, Octavian Goga, Stejarului, Lalelelor, Konrad Roentgen, Ion Luca Caragiale, Salcâmului, Danko Pista, Ștrandului, II Rakoczi Ferenc din orașul Valea lui Mihai”
071/PH18 noiembrie 2022Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiți să primească în anul 2023, o locuinţă socială
070/PH18 noiembrie 2022Proiect de hotărâre privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L. , și repartizarea unor locuinţe pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în Oraşul Valea lui Mihai, strada Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara)
069/PH18 noiembrie 2022Proiect de hotărâre privind aprobarea a două Protocoale de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) și UAT Orașul Valea lui Mihai, judeţul Bihor, în cadrul proiectului HUB de servicii MMSS – SII MMSS, cod MySmis 130963
068/PH18 noiembrie 2022Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a unui spațiu în care să funcționeze serviciul social: Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Valea lui Mihai
067/PH18 noiembrie 2022Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului oOraşului Valea lui Mihai, pe anul 2022
066/PH17 noiembrie 2022Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Oraşului Valea lui Mihai
065/PH15 noiembrie 2022Proiect de hotărâre constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local a d-lui Chiş Gheorghe-Cristian şi declararea ca vacant a locului deţinut de acesta în
Consiliul Local al Oraşului Valea lui Mihai
064/PH21 octombrie 2022Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de Centrul Cultural Gizella – Valea lui Mihai aşezământului cultural din Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor
063/PH19 octombrie 2022Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de soluţionare a cererilor de locuinţe şi stabilirea ordinii de prioritate
pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în oraşul Valea lui Mihai, str. Hunyadi János (Iancu de Hunedoara)
062/PH19 octombrie 2022Proiect de hotărâre privind rezilierea, respectiv, prelungirea unor contracte de închiriere locuință socială, precum și repartizarea unor locuințe sociale situate în Oraşul Valea lui Mihai
061/PH19 octombrie 2022Proiect de hotărâre privin privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţe pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în Oraşul Valea lui Mihai, strada Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara)
060/PH18 octombrie 2022Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, nr.72/2021
059/PH29
sept.
2022
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2022
058/PH23
sept.
2022
Proiect de hotărâre privind stabilirea condiţiilor de majorare a impozitului pe clădirile şi terenurile neîngrijite de pe raza Oraşului Valea lui Mihai
057/PH22
sept.
2022
Proiect de hotărâre privind rezilierea și prelungirea unor contracte de închiriere locuinţă socială
056/PH22
sept.
2022
Proiect de hotărâre privind rezilierea şi prelungirea unor contracte de închiriere locuinţe tip A.N.L. construite prin programul ANL destinate închirierii în Oraşul Valea lui Mihai, strada Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara)
055/PH22
sept.
2022
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai în Consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar din oraşul Valea lui Mihai şi în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei în unităţile din învăţământul preuniversitar din Oraşul Valea lui Mihai, pentru anul de învăţământ 2022-2023
054/PH18
august
2022
Proiect de hotărâre privind organizarea evenimentului cultural „Rendez-vous în Valea lui Mihai” în parteneriat cu Fundaţia Nyilo Akac – Salcâm în Floare, în perioada 25 – 28 august 2022
053/PH17
august
2022
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai ca membru şi membru supleant în comisia de evaluare a probei de interviu pentru concursul de ocupare a funcţiei de director adjunct din unitatea de învăţământ Liceul Tehnologic nr.1 – Valea lui Mihai, sesiunea iunie – octombrie 2022
052/PH17
august
2022
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2022
051/PH16
august
2022
Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat pentru realizarea obiectivului de investiţii: „Varianta ocolitoare Valea lui Mihai” – etapa Studiu de fezabilitate, prin aplicarea coeficientului de corecţie prevăzut de O.U.G. nr. 64/2022
050/PH16
august
2022
Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2023
049/PH13
iulie
2022
Aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Demolare clădire existentă şi construire grădiniţă, amplasat în oraşul Valea lui Mihai, str. Kalvin Janos, nr.12, judeţul Bihor nr. cadastral 53054
048/PH12
iulie
2022
Proiect de hotărâre privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L. și repartizarea unei locuinţe pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în Oraşul Valea lui Mihai, strada Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara)
047/PH12
iulie
2022
Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere având ca obiect spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă, cu destinaţia: sediu de partid
046/PH12
iulie
2022
Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții: Proiect tip – Construire creșă mică, str. Kazinczy Ferenc, nr. F.N., oraș Valea lui Mihai, județul Bihor
045/PH22
iunie
2022
Proiect de hotărâre privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L. și a unui schimb de locuinţe pentru tineri, construite prin programul ANL
044/PH22
iunie
2022
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, Organigramei şi a Statului de funcţii ale Centrului de asistenţă medico-socială – Valea lui Mihai
043/PH22
iunie
2022
Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale U.A.T. Oraşul Valea lui Mihai
042/PH24 mai
2022
Proiect de hotărâre privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţe pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii, situate în Oraşul Valea lui Mihai, strada Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara)
041/PH24 mai
2022
Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de soluţionare a cererilor de locuinţe şi stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii, în oraşul Valea lui Mihai, str. Hunyadi János (Iancu de Hunedoara)
040/PH24 mai
2022
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai în Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar cu nivel antepreşcolar Creşa Bambi – Valea lui Mihai, pentru anul de învăţământ 2021-2022
039/PH24 mai
2022
Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită, pe durata existentei construcţiilor, de terenuri pentru construirea de locuinţe proprietate personală
038/PH24 mai
2022
Proiect de hotărâre privind participarea Orașului Valea lui Mihai, în cadrul proiectului: Actualizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a Orașului Valea lui Mihai, Judeţul Bihor, inclusiv transpunerea în format GIS, în vederea solicitării unei finanțări nerambursabile în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul local, Investiția I.4 – Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană
037/PH24 mai
2022
Proiect de hotărâre privind participarea Orașului Valea lui Mihai, în cadrul proiectului: Realizarea pistelor de biciclete cu scopul creării unei conexități între zonele de locuit și principalii poli care atrag deplasări, în Oraşul Valea lui Mihai, Judeţul Bihor în vederea solicitării unei finanțări nerambursabile în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul local, Investiția I.1.4 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete (și alte vehicule electrice ușoare) la nivel local/metropolitan
036/PH24 mai
2022
Proiect de hotărâre privind participarea Oraşului Valea lui Mihai, în cadrul proiectului: Dezvoltarea infrastructurii TIC în Orașul Valea lui Mihai, judeţul Bihor, în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 10 – Fondul local, Investiţia I.1.2. – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)
035/PH24 mai
2022
Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne – tip revolving, în valoare de 12.000.000,00 lei
034/PH24 mai
2022
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai, pe anul 2022
033/PH24 mai
2022
Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului Oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare, aferent anului 2021
032/PH24 mai
2022
Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2023
031/PH21
aprilie
2022
Proiect de hotărâre privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţe pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii, situate în Oraşul Valea lui Mihai, strada Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara)
030/PH21
aprilie
2022
Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat Asociaţiei Intercomunitare Zona Nord-Vest
029/PH21
aprilie
2022
Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al U.A.T. Oraşul Valea lui Mihai în domeniul public al U.A.T. Judeţul Bihor, a imobilului teren în suprafaţă de 5017 mp, situat în Oraşul Valea lui Mihai, în scopul realizării obiectivului de investiţii Centru/platformă de colectare a deşeurilor prin aport voluntar în Oraşul Valea lui Mihai
028/PH19
aprilie
2022
Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din Oraşul Valea lui Mihai, pentru anul şcolar 2022-2023
027/PH29
martie
2022
Proiect de hotărâre privind asocierea dintre Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor și U.A.T. Oraşul Valea lui Mihai, în scopul realizării unui Centru/platformă de colectare a deșeurilor prin aport voluntar
026/PH21
martie
2022
Proiect de hotărâre privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L. și Repartizarea unor locuințe pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii, în Oraşul Valea lui Mihai, strada Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara)
025/PH21
martie
2022
Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea rețelei şcolare la nivelul Oraşului Valea lui Mihai pentru anul şcolar 2021-2022, prin includerea Creşei Bambi – unitate de învăţământ cu personalitate juridică în reţeaua şcolară a Oraşului Valea lui Mihai
024/PH21
martie
2022
Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor publice şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” SA a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Construire Creşă mică, str. Kazinczy Ferenc, nr. F.N. oraş Valea lui Mihai, judeţul Bihor
023/PH21
martie
2022
Proiect de hotărâre privind înfiinţarea unităţii de învăţământ cu personalitate juridică „Creşa Bambi” în subordinea Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai
022/PH21
martie
2022
Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de concesiune nr. 202/1997
021/PH21
martie
2022
Proiect de hotărâre privind constituirea Echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică pe raza Oraşului Valea lui Mihai
020/PH21
martie
2022
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Oraşului Valea lui Mihai, pentru anul 2022
019/PH21
martie
2022
Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de serviciilor sociale pentru perioada 2022-2027 a UAT oraşul Valea lui Mihai
018/PH21
martie
2022
Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru trimestrul I, anul 2022 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi
017/PH21
martie
2022
Proiect de hotărâre privind modificarea cuantumului lunar al contribuţiei de întreţinere în Cantrul de asistenţă medico-socială Valea lui Mihai, datorată de persoanele asistate sau de susţinătorii legali ai acestora
016/PH23
februarie
2022
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai ca membri şi membri supleanţi în comisia de evaluare a probei de interviu pentru concursul de ocupare a funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza oraşului Valea lui Mihai, sesiunea 2022
015/PH17
februarie
2022
Proiect de hotărâre privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L.
014/PH17
februarie
2022
Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de soluţionare a cererilor de locuinţe şi stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în oraşul Valea lui Mihai, str. Hunyadi János (Iancu de Hunedoara)
013/PH17
februarie
2022
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Acțiune pentru Incluziunea Romilor din Orașul Valea lui Mihai pentru perioada 2021-2024, în conformitate cu prevederile Ghidului programului ROMACT și anexarea lui la Strategia de Dezvoltare Locală a Orașului Valea lui Mihai
012/PH17
februarie
2022
Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenţă familiilor şi persoanelor singure care se află în situaţii de necesitate cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente şi alte situaţii deosibite, inclusiv în caz de deces în ţară sau în străinătate
011/PH17
februarie
2022
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială – Valea lui Mihai
010/PH17
februarie
2022
Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din Oraşul Valea lui Mihai, pentru anul şcolar 2022-2023
009/PH17
februarie
2022
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Valea lui Mihai, nr.81/2021
008/PH17
februarie
2022
Proiect de hotărâre privind modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai nr.31/2019 şi aprobarea Actelor adiţionale la contractele de lucrări pentru obiectivul de investiţii: Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe situat pe strada Republicii nr.4, scările T1-T3, oraș Valea lui Mihai, județul Bihor; strada Republicii nr.8, scările T4-T5, oraș Valea lui Mihai, județul Bihor
007/PH01
februarie
2022
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2022
006/PH25
ianuarie
2022
Proiect de hotărâre privind rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L.
005/PH25
ianuarie
2022
Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract de închiriere locuinţă socială
004/PH25
ianuarie
2022
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări ce vor fi executate în anul 2022 de beneficiarii de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001
003/PH25
ianuarie
2022
Proiect de hotărâre privind asocierea dintre A.D.I. Agenția de
Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor și U.A.T. Orașul Valea
lui Mihai pentru realizarea în comun a obiectivului de investiții
„Bazin didactic de înot” din Orașul Valea lui Mihai
002/PH25
ianuarie
2022
Proiect de hotărâre privind modificarea Art.3 din Hotărârea
Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, nr.50/2021
001/PH25
ianuarie
2022
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați și a Devizului general actualizat pentru
realizarea obiectivului de investiții: „Îmbunătățirea
infrastructurii educaționale la Liceul Tehnologic nr. 1, str.
Hunyadi Matyas nr. 43, oraș Valea lui Mihai”