Posibilitatea defrișării arborilor aflați pe terenuri arabile conform legii

Ocolul Silvic Săcuieni, oferă posibilitatea defrișării arborilor crescuți spontan pe terenurile arabile. Întrucât orașul este inclus în aria protejată ,,Natura 2000ʹʹ , arborii crescuți pe terenurile arabile pot fi defrișați doar cu avizul lor.

Cererea se depune la Primăria Orașului Valea lui Mihai, este vizată de către aceasta și este înaintată către Ocolul Silvic Săcuieni. Alăturat cererii se anexează documente justificative privind terenul arabil (titlu, C.F., contract de vânzare cumpărare etc.) și documente de indentificate al solicitantului.

Pentru relații suplimentare vă rugăm să vă adresați domnului Kiss Balazs  din cadrul Primăriei Orașului Valea lui Mihai sau telefonic la numărul  de telefon 0755/ 055 132

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *