Plata impozitelor si taxelor online

Cu privire la aprobarea măsurilor și acțiunilor ce se întreprind la nivelul U.A.T. Orașul Valea lui Mihai, județul Bihor, pentru prevenirea infecțiilor cu Coronavirus COVID19, vă rugăm să efectuați online plata impozitelor și taxelor locale în următoarele conturi deschise la Trezoreria Marghita pe seama Orașului Valea lui Mihai, CIF: 4650570:

Impozite şi taxe pe clădiri de la persoanele fizice               RO29TREZ0822107020101XXX

Impozite şi taxe pe clădiri de la persoanele juridice            RO76TREZ0822107020102XXX

Impozite pe terenuri de la persoanele fizice                         RO73TREZ0822107020201XXX

Impozite pe terenuri de la persoanele juridice                      RO23TREZ0822107020202XXX

Impozite pe terenul din extravilan                                          RO70TREZ0822107020203XXX

Impozite pe mijloacele de transport deţinute de persoanele fizice          RO48TREZ0822116020201XXX

Impozite pe mijloacele de transport deţinute de persoanele juridice      RO95TREZ0822116020202XXX

Alte taxe pe servicii specifice (deșeuri)                                 RO35TREZ08221150250XXXXX

Taxe şi tarife pentru eliberarea de licențe și autorizaţii de funcţionare   RO63TREZ08221160203XXXXX

Alte venituri din concesiuni şi închirieri de către instituţii publice           RO81TREZ08221A300530XXXX

Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii       RO10TREZ08221A350102XXXX

Taxă firmă                                                                             RO10TREZ08221160203XXXXX

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0259 355 216 sau adresa de e-mail: primaria@valealuimihai.ro  

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *