Modernizarea și extinderea rețelei de iluminat public în orașul Valea lui Mihai, jud Bihor