Hotărârile Consiliului Local

Hotărâri 2024

Registrul hotărârilor – 2024

Nr. crtDataDescriere
04404.07.2024H O T Ă R Â R E privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Valea lui Mihai nr.8/2024
04304.07.2024H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, convocată de îndată, pe data de 04 iulie 2024
04226.06.2024H O T Ă R Â R E privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al U.A.T Orașul Valea lui Mihai și a Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor
04126.06.2024H O T Ă R Â R E privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai,nr.126/2003 privind aprobarea organizării reţelei școlare a unităților de învăţământ preuniversitar de stat şi particular la nivelul UAT Oraşul Valea lui Mihai, pentru anul școlar 2024-2025
04026.06.2024H O T Ă R Â R E privind atribuirea în folosinţă gratuită, pe durata existentei construcţiilor, a două loturi de teren pentru construirea de locuinţe proprietate personală
03926.06.2024H O T Ă R Â R E privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, nr.57/2023
03826.06.2024H O T Ă R Â R E privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2023
03726.06.2024H O T Ă R Â R E privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2023
03626.06.2024H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Valea lui Mihai, din 13 mai 2024
03526.06.2024H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 26 iunie 2024
03413.05.2024H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință
03313.05.2024H O T Ă R Â R E privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Valea lui Mihai, nr. 25/2024
03213.05.2024H O T Ă R Â R E privind conferirea unor distincţii DIPLOMA DE EXCELENŢĂ cu prilejul Festivalului Zilele Salcâmului în Floare ediţia XXIX
03113.05.2024H O T Ă R Â R E privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre U.A.T. Oraşul Valea lui Mihai şi Asociaţia Pro Valea lui Mihai – Ḗrmihályfalváért Egyesület, în vederea organizării Festivalului Zilele Salcâmului în Floare ediţia XXIX
03013.05.2024H O T Ă R Â R E privind aprobarea Programului-cadru al Festivalului Zilele Salcâmului în Floare – ediţia XXIX
02913.05.2024H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Valea lui Mihai, din 30 aprilie 2024
02813.05.2024H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 13 mai 2024
02730.04.2024H O T Ă R Â R E privind aprobarea unui schimb de locuință socială și repartizarea unei locuințe sociale
02630.04.2024H O T Ă R Â R E privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuință tip A.N.L. precum și repartizarea unor locuințe pentru tineri, construite prin programul A.N.L. destinate închirierii în Orașul Valea lui Mihai, strada Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara)
02530.04.2024H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2024
02430.04.2024H O T Ă R Â R E privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2025
02330.04.2024H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Valea lui Mihai, din 22 martie 2024 şi al procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai, convocată de îndată pe data de 03 aprilie 2024
02230.04.2024H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 30 aprilie 2024
02103.04.2024H O T Ă R Â R E privind participarea U.A.T. Orașul Valea lui Mihai la Programul vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate și aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții: Extindere de canalizare menajeră și racorduri, str. Erkel Ferenc și str. Zărandului, orașul Valea lui Mihai, județul Bihor – etapa Studiu de fezabilitate
02003.04.2024H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, convocată de îndată, pe data de 03 aprilie 2024
01922.03.2024H O T Ă R Â R E privind achiziționarea de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare în instanță a U.A.T. Orașul Valea lui Mihai în litigiile generate de derularea proiectelor finanțate din fonduri europene sau în legătură cu modul de finanțare, implementare și derularea acestora
01822.03.2024H O T Ă R Â R E privind majorarea capitalului social și aprobarea Actului constitutiv actualizat al societății VALSALUB S.R.L. – societate de interes public local
01722.03.2024H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Valea lui Mihai, din 26 februarie 2024
01622.03.2024H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 22 martie 2024
01526.02.2024H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință
01426.02.2024H O T Ă R Â R E privind ocuparea domeniului public al Orașului Valea lui Mihai prin realizarea obiectivului de investiții Rețea de alimentare cu apă și canalizare în Cătun Barantău, UAT Șimian
01326.02.2024H O T Ă R Â R E privind aprobarea listei de soluţionare a cererilor de locuinţe şi stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în Orașul Valea lui Mihai, str. Hunyadi János (Iancu de Hunedoara)
01226.02.2024H O T Ă R Â R E privind prelungirea unor contracte de închiriere locuință socială
01126.02.2024H O T Ă R Â R E privind rezilierea unor contracte de închiriere locuință tip A.N.L. construite prin programul A.N.L. destinate închirierii în Orașul Valea lui Mihai, strada Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara)
01026.02.2024H O T Ă R Â R E privind aprobarea Metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor și persoanelor singure care se află în situații de necesitate cauzate de calamități naturale, incendii, accidente și alte situații deosebite, inclusiv în caz de deces în țară sau în străinătate
00926.02.2024H O T Ă R Â R E privind aprobarea încheierii Actului adițional nr.4 la Contractul de asistență juridică încheiat cu d-na Pop Lavinia – avocat
00826.02.2024H O T Ă R Â R E privind participarea Orașului Valea lui Mihai în cadrul proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de valorificare a produselor locale al Orașului Valea lui Mihai, prin achiziționarea de Chioșcuri comerciale din lemn, mobile”
00726.02.2024H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Valea lui Mihai, din 31 ianuarie 2024 și a Procesului verbal al ședinței extraordinare Consiliului Local al Orașului Valea lui Mihai, convocată de îndată pe data de 14 februarie 2024
00626.02.2024H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 26 februarie 2024
00514.02.2024H O T Ă R Â R E privind aprobarea bugetului Orașului Valea lui Mihai pe anul 2024
00414.02.2024H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, convocată de îndată, pe data de 14 februarie 2024
00331.01.2014H O T Ă R Â R E privind aprobarea Strategiei integrate de dezvoltare urbană a orașului Valea lui Mihai 2021-2027
00231.01.2014H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Valea lui Mihai din 29 decembrie 2023
00131.01.2014H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 31 ianuarie 2024

Hotărâri 2023

Registrul hotărârilor – 2023

Nr. crtDataDescriere
12829.12.2023H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință
12729.12.2023H O T Ă R Â R E privind menținerea calității U.A.T. Orașul Valea lui Mihai, Județul Bihor, în Asociația Grupul de Acțiune Locală Bihor de pe lângă frontiera cu Ungaria, respectiv participarea U.A.T. Orașul Valea lui Mihai la implementarea Măsurii DR 36 LEADER – Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității, finanțat prin Planul Strategic PAC 2023-2027
12629.12.2023H O T Ă R Â R E privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat şi particular la nivelul UAT Orașul Valea lui Mihai, pentru anul școlar 2024-2025
12529.12.2023H O T Ă R Â R E privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului intravilan în suprafață de 1.701mp, situat în orașul Valea lui Mihai, strada Kazinczy Ferencz nr. 22, proprietate privată a Orașului Valea lui Mihai
12429.12.2023H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Valea lui Mihai din 27 noiembrie 2023 și a Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Orașului Valea lui Mihai convocată de îndată pe data de 14 decembrie 2023
12329.12.2023H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 29 decembrie 2023
12214.122023H O T Ă R Â R E privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului „Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe situat pe strada Republicii nr. 4, scările T1-T3, oraș Valea lui Mihai;strada Republicii nr. 8, scările T4-T5, oraș Valea lui Mihai”
12114.12.2023H O T Ă R Â R E privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului: „Îmbunătățirea calității vieții populației în orașul Valea lui Mihai” în cadrul Programului Operațional Regional 2021-2027 în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens
12014.12.2023H O T Ă R Â R E privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului: „Îmbunătățirea serviciilor educaționale și a spațiilor publice în Orașul Valea lui Mihai” în cadrul Programului Operațional Regional 2021-2027 în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens.
11914.12.2023H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Orașului Valea lui Mihai pe anul 2023
11814.12.2023H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, convocată de îndată, din data de 14 decembrie 2023.
11727.11.2023H O T Ă R Â R E privind prelungirea unor contracte de închiriere locuință socială
11627.11.2023H O T Ă R Â R E privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească
în anul 2024, o locuință socială
11527.11.2023H O T Ă R Â R E privind prelungirea și rezilierea unor contracte de închiriere locuință tip A.N.L. și repartizarea unor locuințe pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în Orașul Valea lui Mihai, strada Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara)
11427.11.2023H O T Ă R Â R E privind modificarea Regulamentului de funcționare, întreținere și exploatare al Bazinului de înot didactic situat în orașul Valea lui Mihai, str. Ștrandului nr. 1, județul Bihor
11327.11.2023H O T Ă R Â R E privind aprobarea Proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local al Orașului Valea lui Mihai
11227.11.2023H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 27 noiembrie 2023
11116.11.2023H O T Ă R Â R E privind aprobarea participării Orașului Valea lui Mihai, la Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei, obiectivul specific: Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice, a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul Producție energie electrică din surse regenerabile de tip solar la nivelul oraşului Valea lui Mihai şi a Documentației tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate
11016.11.2023H O T Ă R Â R E privind aprobarea Devizului centralizator actualizat și al bugetului proiectului: Îmbunătățirea serviciilor educaționale și a spațiilor publice în Orașul Valea lui Mihai
10916.11.2023H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, convocată de îndată, din data de 16 noiembrie 2023
0808.11.2023H O T Ă R Â R E privind aprobarea Devizului centralizator actualizat și al bugetului proiectului: Îmbunătățirea serviciilor educaționale și a spațiilor publice în Orașul Valea lui Mihai
10708.11.2023H O T Ă R Â R E privind aprobarea Devizului centralizator actualizat și al bugetului proiectului: Îmbunătățirea calității vieții populației în orașul Valea lui Mihai
10608.11.2023H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, convocată de îndată, din data de 08 noiembrie 2023
10527.10.2023H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință
10427.10.2023H O T Ă R Â R E privind prelungirea unui contract de închiriere locuință socială
10327.10.2023H O T Ă R Â R E privind prelungirea unui contract de închiriere a unei locuinţe construită prin programul ANL destinată închirierii în oraşul Valea lui Mihai, strada Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara)
10227.10.2023H O T Ă R Â R E privind aprobarea listei de soluţionare a cererilor de locuinţe şi stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în oraşul Valea lui Mihai, str. Hunyadi János (Iancu de Hunedoara)
10127.10.2023H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai din data de 26 septembrie 2023
10027.10.2023H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 27 octombrie 2023
09926.09.2023H O T Ă R Â R E privind aprobarea participării Oraşului Valea lui Mihai în cadrul Proiectului ROHU00378 Developing community spaces to strengthen cross-border relations – rezvoltarea spaţiilor comunitare pentru consolidarea relaţiilor transfrontaliere și a cheltuielilor aferente proiectului
09826.09.2023H O T Ă R Â R E privind prelungirea unor contracte de închiriere locuință socială
09726.09.2023H O T Ă R Â R E privind prelungirea, rezilierea unor contracte de închiriere locuință tip A.N.L. și repartizarea unor locuințe pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în Orașul Valea lui Mihai, strada Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara)
09626.09.2023H O T Ă R Â R E privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai în Consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar din oraşul Valea lui Mihai şi în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei în unităţile din învăţământul preuniversitar din Oraşul Valea lui Mihai, pentru anul şcolar 2023-2024
09526.09.2023H O T Ă R Â R E privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren intravilan în suprafață de 1268 mp, situat în orașul Valea lui Mihai, strada Báthori István nr. 1 C nr. cad. 52854
09426.09.2023H O T Ă R Â R E privind prelungirea unui contract de închiriere pentru spațiu cu altă destinație decât locuință
09326.09.2023H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2023
09226.09.2023H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai din data de 26 septembrie 2023
09126.09.2023H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 26 septembrie 2023
09031.08.2023H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință
08931.08.2023H O T Ă R Â R E privind aprobarea listei de soluţionare a cererilor de locuinţe şi stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în oraşul Valea lui Mihai, str. Hunyadi János (Iancu de Hunedoara)
08831.08.2023H O T Ă R Â R E privind prelungirea unui contract de închiriere locuinţă tip A.N.L. precum și a unui schimb de locuinţe pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în Oraşul Valea lui Mihai, strada Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara)
08731.08.2023H O T Ă R Â R E privind aprobarea Actului adițional la parteneriatul de implementare pentru realizarea obiectivului de investiții „Varianta de ocolire Valea lui Mihai”
08631.08.2023H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai din data de 31 iulie 2023 şi a Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Conciliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, convocată de îndată pe data de 23 august 2023
08531.08.2023H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 31 august 2023
08423.08.2023H O T Ă R Â R E privind modificarea art.1,art.5 și Anexei nr.1 și completarea art.4 din Hotărârea Consiliului Local al Orașului Valea lui Mihai, nr. 98/2022
08323.08.2023H O T Ă R Â R E privind modificarea modificarea art.1 alin. (1) din Hotărârea Consiliului Local al Orașului Valea lui Mihai, nr. 95/2022
08223.08.2023H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Orașului Valea lui Mihai pe anul 2023
08123.08.023H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, convocată de îndată, din data de 23 august 2023
08031.07.2023H O T Ă R Â R E privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L., precum și repartizarea unor locuinţe pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în Oraşul Valea lui Mihai, strada Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara)
07931.07.2023H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului de asigurare a resurselor umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă din oraşul Valea lui Mihai, pe anii 2023-2024
07831.07.2023H O T Ă R Â R E privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor
în Oraşul Valea lui Mihai, pentru anii 2023-2024
07731.07.2023H O T Ă R Â R E privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului – Valea lui Mihai şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia
07631.07.2023H O T Ă R Â R E privind prelungirea unui contract de închiriere pentru spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă
07531.07.2023H O T Ă R Â R E privind aprobarea Devizului general actualizat și a bugetului proiectului Reducerea emisiilor de carbon în Orașul Valea lui Mihai, județul Bihor
07431.07.2023 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2023
07331.07.2023H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai din data de 30 iunie 2023 şi a Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Conciliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, convocată de îndată pe data de 20 iulie 2023
07231.07.2023H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 31 iulie 2023
07120.07.2023H O T Ă R Â R E privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare totală de 10.700.000,00 lei, în vederea asigurării cofinanțării, a cheltuielilor neeligibile și a prefinanțării investițiilor de interes public local finanțate din fonduri europene nerambursabile
07020.07.2023H O T Ă R Â R E privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Orașului Valea lui Mihai, nr. 47/2023
06920.07.2023H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, convocată de îndată, din data de 20 iulie 2023
06820.072023H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință
06730.06.2023H O T Ă R Â R E privind aprobarea participării unității administrativ teritoriale Oraşul Valea lui Mihai, în cadrul proiectul „Îmbunătățirea condițiilor de transport pentru elevii din Județul Bihor prin furnizarea de microbuze școlare electrice” și aprobarea acordului de parteneriat în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul Apelului de proiecte „Microbuze electrice pentru elevi”, ce va fi finanțat prin Planul Naţional de Redresare și Reziliență – Componenta C15: Educaţie
06630.06.2023H O T Ă R Â R E privind modificarea Actului constitutiv al Societății APĂ CANAL NORD VEST SA
06530.06.2023H O T Ă R Â R E privind modificarea Actului constitutiv şi al Statutului Asociaţiei Intercomunitare Zona Nord – Vest
06430.06.2023H O T Ă R Â R E privind aprobarea listei de soluţionare a cererilor de locuinţe şi stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în oraşul Valea lui Mihai, str. Hunyadi János (Iancu de Hunedoara)
06330.06.2023H O T Ă R Â R E privind prelungirea unor contracte de închiriere locuinţe construite prin programul A.N.L. destinate închirierii în oraşul Valea lui Mihai, strada Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara)
06230.06.2023H O T Ă R Â R E privind prelungirea unui contract de închiriere locuință socială
06130.06.2023H O T Ă R Â R E privind atribuirea în folosinţă gratuită, pe durata existentei construcţiilor, a unui lot de teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
06030.06.2023H O T Ă R Â R E privind aprobarea Documentației tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din S.F. pentru obiectivele de investiţii aferente proiectului: Valea verde
05930.06.2023H O T Ă R Â R E privind aprobarea Proiectului tehnic (P.T.), a indicatorilor tehnico-economici şi a Devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii aferent proiectului: Reducerea emisiilor de carbon în orașul Valea lui Mihai, județul Bihor – Etapa 2
05830.06.2023H O T Ă R Â R E privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI), a indicatorilor tehnico-economici şi a Devizului general pentru obiectivul de investiţii aferent proiectului: Reducerea emisiilor de carbon în orașul Valea lui Mihai, județul Bihor – Etapa 2
05730.06.2023H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentației tehnico-economică – faza Studiu de fezabilitate şi a Devizului general pentru obiectivul de investiţii aferent proiectului „Modernizare, extindere și retehnologizare gospodărie de apă în localitatea Valea lui Mihai, județul Bihor” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
05630.06.2023H O T Ă R Â R E privind modificarea și completarea Capitolului nr. IV – Impozitul pe mijloacele de transport din Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Orașului Valea lui Mihai, nr. 43/2021
05530.06.2023H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai din data de 24 mai 2023
05430.06.2023H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 30 iunie 2023
05324.05.2023H O T Ă R Â R E privind participarea Orașului Valea lui Mihai în cadrul proiectul Asigurarea mobilității pe întreg teritoriul administrativ al orașului Valea lui Mihai, Judeţul Bihor prin achiziționarea de utilaje pentru menținerea în stare optimă a drumurilor, trotuarelor și pistelor de bicicletă
05224.05.2023H O T Ă R Â R E privind menţinerea calităţii de membru a U.A.T. Oraşul Valea lui Mihai, Judeţul Bihor, în Asociația Grupul de Acțiune Locală Bihor de pe lângă frontiera cu Ungaria, respectiv, participarea U.A.T. Oraşul Valea lui Mihai la implementarea Măsurii 19 – Dezvoltarea locală LEADER, finanțat prin Planul Național Strategic PAC 2023-2027
05124.05.2023H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: Relocare reţele electrice în vederea realizării: Construire bază sportivă tip 1, strada Hunyadi Janos nr. F.N. oraș Valea lui Mihai, Judeţul Bihor – faza D.T.A.C. –
05024.05.2023H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: Construire bază sportivă tip 1, strada Hunyadi Janos nr. F.N. oraș Valea lui Mihai, Judeţul Bihor – faza D.T.A.C. + D.T.O.E.
04924.05.2023H O T Ă R Â R E privind constituirea Grupului de lucru în vederea identificării și gestionării așezărilor informale de pe raza Orașului Valea lui Mihai, a evaluării situației acestora și stabilirii măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezările informale
04824.05.2023H O T Ă R Â R E privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare totală de 12.000.000,00 lei, în vederea asigurării cofinanţării, a cheltuielilor neeligibile şi a prefinanţării investiţiilor de interes public local finanţate din fonduri europene nerambursabile
04724.05.2023H O T Ă R Â R E privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 2.000.000,00 lei, în conformitate cu prevederile art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului
04624.05.2023H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare a
Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai din data de 15 mai 2023
04524.05.2023H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 24 mai 2023
04415.05.2023H O T Ă R Â R E privind conferirea unor distincţii DIPLOMA DE EXCELENŢĂ cu prilejul Festivalului „Zilele Salcâmului în Floare” ediţia XXVIII
04315.05.2023H O T Ă R Â R E privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului Oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare, aferent anului 2022
04215.05.2023H O T Ă R Â R E privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului Oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare, aferent anului 2022
04115.05.2023H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 15 mai 2023
04015.052023H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 15 mai 2023
03927,04,2023H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință
03827,04,2023H O T Ă R Â R E privind prelungirea unor contracte de închiriere locuință tip A.N.L. și repartizarea unor locuinţe pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în oraşul Valea lui Mihai, str. Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara)
03727,04,2023H O T Ă R Â R E privind aprobarea Programului-cadru al Festivalului Zilele Salcâmului în Floare – ediţia XXVIII
03627,04,2023H O T Ă R Â R E privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Oraşul Valea lui Mihai şi Fundaţia Nyiló Akác – Salcâm în Floare în vederea organizării Festivalului Zilele Salcâmului în Floare ediţia XXVIII
03527,04,2023H O T Ă R Â R E privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2024
03427,04,2023H O T Ă R Â R E privind aprobarea Regulamentului de funcționare, întreținere și exploatare al Bazinului de înot didactic situat în orașul Valea lui Mihai, str. Ștrandului nr. 1, județul Bihor
03327,04,2023H O T Ă R Â R E privind retragerea delegării d-lui Szilagyi Attila – consilier local, să îndeplinească temporar atribuţiile Viceprimarului Oraşului Valea lui Mihai
03227,04,2023H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai din data de 30 martie 2023
03127,04,2023H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 27 aprilie 2023
03030.03.2023H O T Ă R Â R E privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai în comisia de analiză şi selecţionare a proiectelor pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă acordată din bugetul Oraşului Valea lui Mihai
02930.03.2023H O T Ă R Â R E privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai în comisia de analiză şi selecţionare a proiectelor pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă acordată din bugetul Oraşului Valea lui Mihai
02830.03.2023H O T Ă R Â R E privind darea în administrarea Creşei Bambi – Valea lui Mihai, a imobilului – teren şi construcţii, situat în Oraşul Valea lui Mihai, strada Marton Aron nr.42, judeţul Bihor, proprietate publică a Oraşului Valea lui Mihai
02730.03.2023H O T Ă R Â R E privind aprobarea participării Orașului Valea lui Mihai, la proiectul
Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale „Zelk Zoltan” Valea lui Mihai în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C15 – Educație, Reforma 4: Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior, Măsura de investiții: I9, I11
02630.03.2023H O T Ă R Â R E privind delegarea unui consilier local să îndeplinească temporar atribuţiile
Viceprimarului Oraşului Valea lui Mihai
02530.03.2023H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai din data de 28 februarie 2023 şi a Procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 16 martie 2023
02430.03.2023H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 30 martie 2023
02316.03.2023H O T Ă R Â R E privind aprobarea  participării U.A.T. Oraşul Valea lui Mihai,  în cadrul Proiectului: Modernizarea rețelei de biblioteci a județului Bihor pentru a deveni HUB – uri de dezvoltare a competențelor digitale, din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR)  în parteneriat cu U.A.T. – urile din județul Bihor
02216.03.2023H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 16 martie 2023 
02128.02.2023H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință
02028.02.2023H O T Ă R Â R E privind aprobarea listei de soluţionare a cererilor de locuinţe şi stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în oraşul Valea lui Mihai, str. Hunyadi János (Iancu de Hunedoara)
01928.02.2023H O T Ă R Â R E privind prelungirea unui contract de închiriere locuință socială, precum și
repartizarea unor locuințe sociale situate în Oraşul Valea lui Mihai
01828.02.2023H O T Ă R Â R E privind prelungirea și rezilierea unor contracte de închiriere locuinţe pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în Oraşul Valea lui Mihai, strada Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara)
01728.02.2023H O T Ă R Â R E privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale U.A.T Orașul Valea lui Mihai
01628.02.2023H O T Ă R Â R E privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei din unitatea de învățământ cu nivel antepreşcolar Creşa Bambi – Valea lui Mihai, pentru anul de învăţământ 2022-2023
01528.02.2023H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din documentația tehnico-economică – faza Proiect Tehnic ai proiectului „Modernizarea și extinderea rețelei de iluminat public în orașul Valea lui Mihai, jud. Bihor”
01428.02.2023H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din documentațiile tehnico-economice – faza Proiect Tehnic, actualizarea Devizului centralizator actualizat și a bugetului proiectului: Îmbunătățirea calității vieții populației în orașul Valea lui Mihai
01328.02.2023H O T Ă R Â R E privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi al contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, prevăzute de Programul pentru școli al României pentru anii școlari 2023-2026, la nivelul Oraşului Valea lui Mihai
01228.02.2023H O T Ă R Â R E privind modificarea cuantumului lunar al contribuției de întreținere în
Centrul de asistență medico-socială – Valea lui Mihai, datorată de persoanele asistate sau de susținătorii legali ai acestora
01128.02.2023H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2023
01028.02.2023H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai din data de 31 ianuarie 2023
00928.02.2023H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 28 februarie 2023
00831.01.2023H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului de lucrări ce vor fi executate în anul 2023 de beneficiarii de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001
00731.01.2023H O T Ă R Â R E privind modificarea componenţei Comisiei de specialitate nr. I a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai – Comisia Buget-finanțe, administrarea domeniului public şi privat
00631.01.2023H O T Ă R Â R E privind atribuirea denumirii de Centrul Cultural Gizella – Valea lui Mihai aşezământului cultural din Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor
00531.01.2023H O T Ă R Â R E privind aprobarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2023
00431.01.2023H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai din data de 27 decembrie 2022 şi a Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, convocată de îndată pe data de 04 ianuarie 2023
00331.01.2023H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 31 ianuarie 2023
00204.01.2023H O T Ă R Â R E privind trecerea din domeniul public al Oraşului Valea lui Mihai în domeniul privat al Oraşului Valea lui Mihai, a unor bunuri imobile şi constituirea unui drept de superficie asupra terenului nr. cad. 53789 – teren neîmprejmuit în suprafaţă de 7.879 mp, cu titlu gratuit, în favoarea S.C. Apă Canal Nord Vest S.A.;
00104.01.2023H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, convocată de îndată pe data de 04 ianuarie 2023

Hotărârile Consiliului Local 2022

Hotărârile Consiliului Local 2021

Hotărârile Consiliului Local 2020

Hotărârile Consiliului Local 2019

Hotărârile Consiliului Local 2018

Hotărârile Consiliului Local 2017

Hotărârile Consiliului Local 2016

Hotărârile Consiliului Local 2015

Hotărârile Consiliului Local 2014

Hotărârile Consiliului Local 2013

Hotărârile Consiliului Local 2012

Hotărârile Consiliului Local 2011

Hotărârile Consiliului Local 2010

Hotărârile Consiliului Local 2009

Hotărârile Consiliului Local 2008

Hotărârile Consiliului Local 2007

Hotărârile Consiliului Local 2006

Hotărârile Consiliului Local 2005