Hotărârile Consiliului Local

Hotarâri 2022

Nr. crt.DataDescriere
06418.07.2022H O T Ă R Â R E privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L. și repartizarea unei locuinţe pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în Oraşul Valea lui Mihai, strada Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara)
06318.07.2022H O T Ă R Â R E privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere având ca obiect spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă, cu destinaţia: sediu de partid
06218.07.2022H O T Ă R Â R E privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții: Proiect tip – Construire creșă mică, str. Kazinczy Ferenc, nr. F.N., oraș Valea lui Mihai, județul Bihor
06118.07.2022H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 28 iunie 2022
06018.07.2022H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 18 iulie 2022
05928.06.2022H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință
05828.06.2022H O T Ă R Â R E privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L. și a unui schimb de locuinţe pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în Oraşul Valea lui Mihai, strada Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara)
05728.06.2022H O T Ă R Â R E privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, Organigramei şi a Statului de funcţii ale Centrului de asistenţă medico-socială – Valea lui Mihai
05628.06.2022H O T Ă R Â R E privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale U.A.T Orașul Valea lui Mihai
05528.06.2022H O T Ă R Â R E privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2023
05428.06.2022H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 31 mai 2022
05328.06.2022H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 28 iunie 2022
05231.05.2022H O T Ă R Â R E privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţe pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii, situate în Oraşul Valea lui Mihai, strada Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara)
05131.05.2022H O T Ă R Â R E privind aprobarea listei de soluţionare a cererilor de locuinţe şi stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii, în oraşul Valea lui Mihai, str. Hunyadi János (Iancu de Hunedoara)
05031.05.2022H O T Ă R Â R E privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai în Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar cu nivel antepreşcolar Creşa Bambi – Valea lui Mihai, pentru anul de învăţământ 2021-2022
04931.05.2022H O T Ă R Â R E privind atribuirea în folosinţă gratuită, pe durata existentei construcţiilor, de terenuri pentru construirea de locuinţe proprietate personală
04831.05.2022H O T Ă R Â R E privind participarea Orașului Valea lui Mihai, în cadrul proiectului:
Actualizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a Orașului Valea lui Mihai, Judeţul Bihor, inclusiv transpunerea în format GIS, în vederea solicitării unei finanțări nerambursabile în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul local, Investiția I.4 – Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană
04731.05.2022H O T Ă R Â R E privind participarea Orașului Valea lui Mihai, în cadrul proiectului:
Realizarea pistelor de biciclete cu scopul creării unei conexități între zonele de locuit și principalii poli care atrag deplasări, în Oraşul Valea lui Mihai, Judeţul Bihor în vederea solicitării unei finanțări nerambursabile în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul local, Investiția I.1.4 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete (și alte vehicule electrice ușoare) la nivel local/metropolitan
04631.05.2022H O T Ă R Â R E privind participarea Oraşului Valea lui Mihai, în cadrul proiectului:
Dezvoltarea infrastructurii TIC în Orașul Valea lui Mihai, judeţul Bihor,
în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 10 – Fondul local, Investiţia I.1.2. – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)
04531.05.2022H O T Ă R Â R E privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne – tip revolving, în valoare de 12.000.000,00 lei
04431.05.2022H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2022
04331.05.2022H O T Ă R Â R E privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului Oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare, aferent anului 2021
04231.05.2022H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 29 aprilie 2022
04131.05.2022H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 31 mai 2022
04029.04.2022H O T Ă R Â R E privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţe pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii, situate în Oraşul Valea lui Mihai, strada Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara)
03929.04.2022H O T Ă R Â R E privind acordarea unui mandat special Asociației Intercomunitare Zona Nord Vest
03829.04.2022H O T Ă R Â R E privind trecerea din domeniul public al U.A.T. Oraşul Valea lui Mihai în domeniul public al U.A.T. Județul Bihor, a imobilului – teren situat în oraşul Valea lui Mihai identificat cu nr. cadastral 53626, înscris în CF nr. 53626 – Valea lui Mihai, în vederea realizării obiectivului de investiții Centru/platformă de colectare a deșeurilor prin aport voluntar în oraşul Valea lui Mihai
03729.04.2022H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din 30 martie 2022 şi a Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, convocată de îndată din data de 20 aprilie 2022
03629.04.2022H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 29 aprilie 2022
03520.04.2022H O T Ă R Â R E privind aprobarea structurii reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din Oraşul Valea lui Mihai, pentru anul şcolar 2022-2023
03420.04.2022H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, convocată de îndată din data de 20 aprilie 2022
03330.03.2022H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință
03230.03.2022H O T Ă R Â R E privind asocierea dintre Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor și U.A.T. Oraşul Valea lui Mihai, în scopul realizării unui Centru/platformă de colectare a deșeurilor prin aport voluntar
03130.03.2022H O T Ă R Â R E privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L. și repartizarea unor locuințe pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii, în Oraşul Valea lui Mihai, strada Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara)
03030.03.2022H O T Ă R Â R E privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru trimestrul I, anul 2022 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi
02930.03.2022H O T Ă R Â R E privind constituirea Echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică pe raza Oraşului Valea lui Mihai
02830.03.2022H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Oraşului Valea lui Mihai, pentru anul 2022
02730.03.2022H O T Ă R Â R E privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2022-2027 a U.A.T. Oraşul Valea lui Mihai
02630.03.2022H O T Ă R Â R E privind modificarea şi completarea rețelei şcolare la nivelul Oraşului Valea lui Mihai pentru anul şcolar 2021-2022, prin includerea Creşei Bambi – unitate de învăţământ cu personalitate juridică în reţeaua şcolară a Oraşului Valea lui Mihai
02530.03.2022H O T Ă R Â R E privind înfiinţarea unităţii de învăţământ cu personalitate juridică „Creşa Bambi” însubordinea Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai
02430.03.2022H O T Ă R Â R E privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Construire creșă mică, str. Kazinczy Ferenc, nr. F.N., oraș Valea lui Mihai, județul Bihor”
02330.03.2022H O T Ă R Â R E privind prelungirea Contractului de concesiune nr. 202/1997
02230.03.2022H O T Ă R Â R E privind modificarea cuantumului lunar al contribuției de întreținere în
Centrul de asistență medico-socială Valea lui Mihai, datorată de persoanele asistate sau de susținătorii legali ai acestora
02130.03.2022H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 25 februarie 2022
02030.03.2022H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 30 martie 2022
01925.02.2022H O T Ă R Â R E privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai ca membri şi membri supleanţi în comisia de evaluare a probei de interviu pentru concursul de ocupare a funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza oraşului Valea lui Mihai, sesiunea ianuarie – aprilie 2022
01825.02.2022H O T Ă R Â R E privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L.
01725.02.2022H O T Ă R Â R E privind aprobarea listei de soluţionare a cererilor de locuinţe şi stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în oraşul Valea lui Mihai, str. Hunyadi János (Iancu de Hunedoara)
01625.02.2022H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului de Acţiune pentru Incluziunea Romilor din Oraşul Valea lui Mihai pentru perioada 2021-2024, în conformitate cu prevederile Ghidului programului ROMACT şi anexarea lui la Strategia de Dezvoltare Locală a Oraşului Valea lui Mihai
01525.02.2022H O T Ă R Â R E privind aprobarea Metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenţă familiilor şi persoanelor singure care se află în situaţii de necesitate cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente şi alte situaţii deosebite, inclusiv în caz de deces în ţară sau în străinătate
01425.02.2022H O T Ă R Â R E privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al
Direcției de Asistență Socială – Valea lui Mihai
01325.02.2022H O T Ă R Â R E privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Valea lui Mihai, nr.81/2021
01225.02.2022H O T Ă R Â R E privind modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai nr.31/2019 şi aprobarea Actelor adiţionale la contractele de lucrări pentru obiectivul de investiţii: Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe situat pe strada Republicii nr.4, scările T1-T3, oraș Valea lui Mihai, județul Bihor; strada Republicii nr.8, scările T4-T5, oraș Valea lui Mihai, județul Bihor
01125.02.2022H O T Ă R Â R E privind aprobarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2022
01025.02.2022H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 31 ianuarie 2022
00925.02.2022H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 25 februarie 2022
00831.01.2022 H O T Ă R Â R E privind rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L.
00731.01.2022H O T Ă R Â R E privind prelungirea unui contract de închiriere locuinţă socială
00631.01.2022H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului de lucrări ce vor fi executate în anul 2022 de beneficiarii de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001
00531.01.2022H O T Ă R Â R E privind asocierea dintre A.D.I. Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor și U.A.T. Orașul Valea lui Mihai pentru realizarea în comun a obiectivului de investiții „Bazin didactic de înot” din Orașul Valea lui Mihai
00431.01.2022H O T Ă R Â R E privind modificarea Art.3 din Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, nr.50/2021
00331.01.2022H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați și a Devizului general actualizat pentru realizarea obiectivului de investiții: „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale la Liceul Tehnologic nr. 1, str. Hunyadi Matyas nr. 43, oraș Valea lui Mihai”
00231.01.2022H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 30 decembrie 2021
00131.01.2022H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 31 ianuarie 2022

Hotarâri 2021

Nr. crt. Data Descriere
10630.12.2021H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință
10530.12.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea Actului constitutiv actualizat şi a Statutului actualizat ale Asociaţiei Intercomunitare Zona Nord – Vest
10430.12.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Proiect tehnic a obiectivului de investiţii: Amenajare rampe de acces la trecerea la nivel cu calea ferată la km 718+360, linia 400 Episcopia Bihor – Halmeu
10330.12.2021H O T Ă R Â R E privind modificarea Art.5 din Hotărârea Consiliului Local al Oraşului
Valea lui Mihai, nr.76/2021
10230.12.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care urmează a se recolta în anul 2022 din fondul forestier proprietate publică a Oraşului Valea lui Mihai, a modului de valorificare a masei
lemnoase, precum şi a preţurilor de vânzare a acesteia
10130.12.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare convocată de îndată
a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 16 decembrie 2021
10030.12.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 30 decembrie 2021
09916.12.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea Devizului general actualizat pentru realizarea obiectivului de investiţii: Reabilitarea , modernizarea, dotare și extindere așezământ cultural în Orașul Valea lui Mihai, județul Bihor
09816.12.2021H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2021
09716.12.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local
al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 26 noiembrie 2021
09616.12.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei extraordinare convocată de îndată
a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 16 decembrie 2021
09526.11.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentației tehnico-economice, etapa Studiu de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiţii: „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale la Liceul Tehnologic nr. 1, str. Hunyadi Matyas nr. 43, oraș Valea lui Mihai”
09426.11.2021H O T Ă R Â R E privind majorarea capitalului social al societății APĂ CANAL NORD-VEST S.A.
09326.11.2021 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unor contracte de închiriere locuinţă socială
09226.11.2021 H O T Ă R Â R E privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească
în anul 2022 o locuinţă socială
09126.11.2021 H O T Ă R Â R E privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L. și
schimbarea unor locuințe pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii, în Oraşul
Valea lui Mihai, strada Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara)
09026.11.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentației tehnico-economice, etapa Studiu de fezabilitate
pentru realizarea obiectivului de investiţii: „Îmbunătățirea infrastructurii Școlii Gimnaziale “Zelk
Zoltan” din cartierul “Dihenes” din Valea lui Mihai”
08926.11.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentației tehnico-economice, etapa Studiu de fezabilitate
pentru realizarea obiectivului de investiţii: „Construire teren de sport multifuncțional cu gazon
sintetic în orașul Valea lui Mihai”
08826.11.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare convocată de îndată
a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 16 noiembrie 2021
08726.11.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 26 noiembrie 2021
08616.11.2021 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2021
08516.11.2021 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local
al Oraşului Valea lui Mihai,  din data de 29 octombrie 2021
08416.11.2021 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei extraordinare convocată de îndată
a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 16 noiembrie 2021
08329.10.2021H O T Ă R Â R E privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L. și repartizarea unor locuințe pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii, în Oraşul
Valea lui Mihai, strada Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara)
08229.10.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al U.A.T Orașul Valea lui Mihai
08129.10.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentației tehnico-economice al obiectivului de investiții:
Reducerea emisiilor de carbon în Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor – faza Proiect tehnic,
actualizarea Devizului general și a bugetului obiectivului de investiții
08029.10.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea Acordului de parteneriat actualizat încheiat între Agenția de Dezvoltare Regională Nord – Vest și Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Valea lui Mihai pentru
realizarea proiectului „Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord – Vest pentru pregătirea de
proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare
urbană pentru municipii (altele decât reședințe de județ) și orașe, centre de agrement/baze turistice
(tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu
potențial turistic (2D)”, cod SMIS 143479
07929.10.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții Modernizare, extindere și retehnologizare gospodărie de apă în localitatea Valea lui Mihai, județul Bihor prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”
07829.10.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții Extindere rețea de canalizare din Orașul Valea lui Mihai, județul Bihor prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”
07729.10.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții Modernizarea străzilor din Orașul Valea lui Mihai, județul Bihor prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”
07629.10.2021H O T Ă R Â R E privind achiziționarea de acțiuni deținute de Comuna Borș la S.C. APĂ CANAL NORD-VEST S.A.
07529.10.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 29 septembrie 2021
07429.10.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 29 octombrie 2021
07329.09.2021H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință
07229.09.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 4.970.000,00 lei
07129.09.2021H O T Ă R Â R E privind achiziționarea de acțiuni deţinute de Comuna Borş la S.C. APĂ CANAL NORD-VEST S.A.
07029.09.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea listei de soluţionare a cererilor de locuinţe şi stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în oraşul Valea lui Mihai, str. Hunyadi János (Iancu de Hunedoara)
06929.09.2021H O T Ă R Â R E privind rezilierea unui contract de închiriere locuință socială și repartizarea unor locuințe sociale
06829.09.2021H O T Ă R Â R E privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L. și repartizarea unei locuințe pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii, în Oraşul
Valea lui Mihai, strada Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara)
06729.09.2021H O T Ă R Â R E privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai
în Consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar din oraşul Valea lui Mihai şi
în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei în unităţile din învăţământul
preuniversitar din Oraşul Valea lui Mihai, pentru anul de învăţământ 2021-2022
06629.09.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentației tehnico-economice, etapa Studiu de fezabilitate – actualizată, pentru realizarea obiectivului de investiţii: „Varianta ocolitoare Valea lui Mihai”
06529.09.2021 H O T Ă R Â R E privind aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere având ca obiect spaţii cu altă destinaţiedecât locuinţă, cu destinaţia: sedii de partide
06429.09.2021 H O T Ă R Â R E privind identificarea unor bunuri cuprinse în domeniului public al Oraşului Valea lui Mihai
06329.09.2021 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2021
06229.09.2021 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local
al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 31 august 2021
06129.09.2021 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 29 septembrie 2021
06031.08.2021H O T Ă R Â R E privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă socială
05931.08.2021H O T Ă R Â R E privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţe pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii, situate în Oraşul Valea lui Mihai,
strada Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara)
05831.08.2021H O T Ă R Â R E privind aderarea Oraşului Valea lui Mihai la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ITI IER-BARCĂU
05731.08.2021H O T Ă R Â R E privind atestarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Oraşului Valea lui Mihai
05631.08.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 28 iulie 2021
05531.08.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 31 august 2021
05428.07.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea Actului constitutiv actualizat şi a Statutului actualizat ale Asociaţiei Intercomunitare Zona Nord – Vest
05328.07.2021H O T Ă R Â R E privind prelungirea unor contracte de închiriere locuinţă socială
05228.07.2021H O T Ă R Â R E privind repartizarea a două locuinţe pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii, situate în Oraşul Valea lui Mihai, strada Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara)
05128.07.2021H O T Ă R Â R E privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii: „Construire bază sportivă TIP 1, str. Hunyadi Janos, nr. F.N. oraş Valea lui Mihai, judeţul Bihor”
05028.07.2021H O T Ă R Â R E privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale la Liceul Tehnologic nr.1, str. Hunyadi Matyas nr.43, oraş Valea lui Mihai, judeţul Bihor”
04928.07.2021H O T Ă R Â R E privind darea în folosinţă gratuită către Serviciul de ambulanţă judeţean Bihor, a imobilului situat în Oraşul Valea lui Mihai, strada Marton Aron nr. 31/A, Judeţul Bihor
04828.07.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 30 iunie 2021
04728.07.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 28 iulie 2021
04628.07.2021H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință
04530.06.2021H O T Ă R Â R E privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţe pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii, situate în Oraşul Valea lui Mihai, strada Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara)
04430.06.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea Regulamentului privind acordul administratorului drumului public local pentru realizarea în zona drumurilor publice de interes local a lucrărilor de branşamente şi
racorduri sau de extindere a reţelelor existente pe domeniul public la infrastructura tehnicoedilitară
existentă în zonă de pe raza Oraşului Valea lui Mihai, judeţul Bihor
04330.06.2021H O T Ă R Â R E privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2022
04230.06.2021H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2021
04130.06.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local
al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 28 mai 2021
04030.06.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 30 iunie 2021
03928.05.2021H O T Ă R Â R E privind prelungirea şi încetarea unor contracte de închiriere locuinţă socială
03828.05.2021H O T Ă R Â R E privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţe pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii, situate în Oraşul Valea lui Mihai, strada Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara)
03728.05.2021H O T Ă R Â R E privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării  procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi al contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Oraşului Valea lui Mihai
03628.05.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentaţiei pentru delegarea gestiunii Serviciului de iluminat public din Oraşul Valea lui Mihai
03528.05.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului Oraşului Valea lui Mihai,
pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare, aferent anului 2020
03428.05.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare convocată de îndată, a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai,  din data de 18 mai 2021
03328.05.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 28 mai 2021
03218.05.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentației tehnico-economice, etapa Studiu de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiţii: „Varianta ocolitoare Valea lui Mihai
03118.05.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai,  din data de 29 aprilie 2021
03018.05.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei extraordinare convocată de îndată a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 18 mai 2021
02929.04.2021H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință
02829.04.2021H O T Ă R Â R E privind încetarea Contractului de concesiune nr. 1253/2002 încheiat între U.A.T. Oraşul Valea lui Mihai şi d-na Vida Susana
02729.04.2021H O T Ă R Â R E privind promovarea în parteneriat a proiectului „Varianta de ocolire Valea lui Mihai”
02629.04.2021H O T Ă R Â R E privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip – Construire „Sală de sport cu tribună 180 locuri”  din Oraşul Valea lui Mihai, str. Kazinczy Ferenc nr. F.N., Judeţul Bihor
02529.04.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2021
02429.04.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai
02329.04.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai,  din data de 31 martie 2021
02229.04.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 29 aprilie 2021
02131.03.2021H O T Ă R Â R E privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L. , schimbarea şi repartizarea unor  locuinţe pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în Oraşul Valea lui Mihai, strada Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara)
02031.03.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice,
termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri cu caracter normativ care se supun adoptării Consiliului Local al Orașului Valea lui Mihai
01931.03.2021H O T Ă R Â R E privind modificarea cuantumului lunar al contribuţiei de întreţinere în Centrul de asistenţă medico-socială Valea lui Mihai, datorată de persoanele asistate sau de susţinătorii legali ai acestora
01831.03.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai,  din data de 24 februarie 2021
01731.03.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 31 martie 2021
01624.02.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: Extindere reţea de canalizare pe străzile: Iosif Vulcan, Arany Janos, Nicolae Bălcescu din Orașul Valea lui Mihai – faza P.T.E.
01524.02.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea listei de soluţionare a cererilor de locuinţe şi stabilirea ordinii de prioritate
pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în oraşul Valea lui Mihai, str. Hunyadi János (Iancu de Hunedoara)
01424.02.2021H O T Ă R Â R E privind desemnarea de către Consiliul Local al Oraşului Valea lui Mihai a membrilor comisiei pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale Secretarului general al Oraşului Valea lui Mihai
01324.02.2021H O T Ă R Â R E privind atribuirea în folosinţă gratuită, pe durata existentei construcţiilor, de terenuri pentru construirea de locuinţe proprietate personală
01224.02.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 27 ianuarie 2021
01124.02.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 24 februarie 2021
01027.01.2021H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință
00927.01.2021 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unor contracte de închiriere locuinţă socială
00827.01.2021 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului de lucrări ce vor fi executate în anul 2021 de beneficiarii de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001
00727.01.2021 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al U.A.T Orașul Valea lui Mihai
00627.01.2021 H O T Ă R Â R E privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai în consiliul de administraţie al Grădiniţei „ARANYKAPU”, pentru anul de învăţământ 2020-2021
00527.01.2021 H O T Ă R Â R E privind aprobarea încheierii Actului adiţional nr.3 la Contractul de asistenţă juridică încheiat cu d-na  Pop Lavinia – avocat
00427.01.2021 H O T Ă R Â R E privind atribuirea, în regim de închiriere a unui spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă, pentru sediu al Biroului Parlamentar din oraşul Valea lui Mihai
00327.01.2021 H O T Ă R Â R E privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care urmează a se recolta în anul 2021 din fondul forestier proprietate publică a Oraşului Valea lui Mihai, a modului de valorificare a masei lemnoase, precum şi a preţurilor de vânzare a acesteia
00227.01.2021 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai,  din data de 29 decembrie 2020
00127.01.2021 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 27 ianuarie 2021

Registrul pentru evidenţa proiectelor de  hotărâri – 2020

Registrul pentru evidenţa hotărârilor – 2020

Hotarâri 2020

Nr. crt.DataDescriere
086 29.12.2020 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Construire spălătorie auto cu autoservire,  beneficiar S.C. TRANZIT WASH S.R.L.
085 29.12.2020 H O T Ă R Â R E privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2021 o locuinţă socială
084 29.12.2020 H O T Ă R Â R E privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L
083 29.12.2020 H O T Ă R Â R E privind numirea domnului Csűri József  în funcţia temporar vacantă de director al Centrului de asistenţă medico-socială Valea lui Mihai
082 29.12.2020 H O T Ă R Â R E privind aprobarea structurii reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din Oraşul Valea lui Mihai, pentru anul şcolar 2021-2022
081 29.12.2020 H O T Ă R Â R E privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai în consiliile de administraţie şi în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei ale unităţilor şcolare din Oraşul Valea lui Mihai, pentru anul de învăţământ 2020-2021
080 29.12.2020 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai
079 29.12.2020 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai,  din data de 16 noiembrie 2020
07829.12.2020 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 29 decembrie 2020
077 16.11.2020 H O T Ă R Â R E privind aprobarea unor măsuri pentru asigurarea conducerii interimare a Centrului de asistenţă medico-socială – Valea lui Mihai
076 16.11.2020 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Agenția de Dezvoltare Regională Nord – Vest și Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Valea lui Mihai pentru realizarea proiectului  „Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord – Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană pentru municipii (altele decât reședințe de județ) și orașe, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic (2D)”, cod SMIS 143479
07516.11.2020H O T Ă R Â R E privind modificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2020
074 16.11.2020 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai,  din data de 02 noiembrie 2020
07316.11.2020H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 16 noiembrie 2020
072 02.11.2020H O T Ă R Â R E privind alegerea viceprimarului
071 02.11.2020 H O T Ă R Â R E privind alegerea comisiei de numărare a voturilor şi de validare a alegerii Viceprimarului Oraşului Valea lui Mihai
070 02.11.2020 H O T Ă R Â R E privind organizarea comisiilor de specialitate
ale Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai
069 02.11.2020 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 02 noiembrie 2020
068 02.11.2020 H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință
067 11.09.2020 H O T Ă R Â R E privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă socială şi repartizarea unei locuinţe sociale
066 11.09.2020 H O T Ă R Â R E privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L. şi repartizarea unor locuinţe pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în Oraşul Valea lui Mihai, strada Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara)
065 11.09.2020 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2020
064 11.09.2020 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între U.A.T. Orașul Valea lui Mihai și Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor în scopul realizării în comun a obiectivului de investiții „Pavare trotuare strada Republicii, Oraşul Valea lui Mihai” și derularea procedurilor de achiziție comună ocazională în acest sens
063 11.09.2020 H O T Ă R Â R E privind aprobarea coridorului de mobilitate integrat în Orașul Valea lui Mihai, județul Bihor, pe străzile Brassai Samuel şi Zărandului, precum şi drumul de exploatare DE602 considerat strategic și care sprijină transportul public în comun de călători, circulația bicicliștilor și circulația pietonilor, în scopul depunerii unei cereri de finanțare, în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Nord – Vest, în cadrul Programului Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020
062 11.09.2020 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 10 august 2020
06111.09.2020H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 11 septembrie 2020
06010.08.2020H O T Ă R Â R E privind prelungirea unui contract de închiriere locuinţă tip A.N.L.
05910.08.2020H O T Ă R Â R E privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale U.A.T Orașul Valea lui Mihai
05810.08.2020H O T Ă R Â R E privind înregistrarea Oraşului Valea lui Mihai în Sistemul naţional electronic de plată (SNEP) online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, instalarea unui terminal de plată (POS) precum şi stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar
05710.08.2020H O T Ă R Â R E privind instituirea unor facilități fiscale la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri, la plata taxei și a chiriei datorate pentru ocuparea domeniului public pentru durata stării de urgenţă decretate în anul 2020, precum şi de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a UAT Orașul Valea lui Mihai, precum și aprobarea Procedurilor de acordare a facilităților fiscale
05610.08.2020H O T Ă R Â R E privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Orașului Valea lui Mihai pentru activități nonprofit de interes local
05510.08.2020H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, convocată de îndată din data de 13 iulie 2020
05410.08.2020H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 10 august 2020
05313.07.2020Aprobarea acordului de parteneriat încheiat între U.A.T. Orașul Valea lui Mihai și Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor în scopul realizării în comun a Documentației tehnico-economice – etapa Studiu de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiții „Varianta ocolitoare Valea lui Mihai” și derularea procedurilor de achiziție comună ocazională în acest sens
05213.07.2020Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai din data de 29 iunie 2020
05113.07.2020Aprobarea Ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, convocată de îndată din data de 13 iulie 2020
05013.07.2020Alegerea preşedintelui de şedinţă (Karsai Jozsef-Attila)
04929.06.2020Rezilierea unui contract de închiriere locuinţă socială şi repartizarea unei locuinţe sociale
04829.06.2020Prelungirea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L. şi repartizarea unor locuinţe pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în Oraşul Valea lui Mihai, strada Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara)
04729.06.2020Prelungirea Contractului de concesiune nr.601/1995
04629.06.2020Vânzarea directă a unui teren în suprafaţă de 500 mp, proprietate privată a Oraşului Valea lui Mihai, nr. cad.50334, cu exercitarea dreptului de preemţiune în favoarea d-nei Marc Raluca-Daiana – proprietar al construcţiilor
04529.06.2020Rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2020
04429.06.2020Prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor pentru obiectivul de investiţii: Îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi apă uzată în localitatea Valea lui Mihai – Realizare reţele canalizare menajeră pe următoarele străzi: Kalvin Janos, Kolcsey Ferenc, Avram Iancu, Vorosmarty Mihaly, Ady Endre, Republicii, Gheorghe Doja, Târgului, Izvorului, Breslelor, Fabricii, Szent-Gyorgyi Albert, Băncii, Arpad, George Coşbuc din Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor
04329.06.2020Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai din 15 iunie 2020
04229.06.2020H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 29 iunie 2020
04115.06.2020H O T Ă R Â R E privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport local de călători în Oraşul Valea lui Mihai, prin atribuire directă
04015.06.2020H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 08 mai 2020
03915.06.2020H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 08 mai 2020
03808.05.2020H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință
03708.05.2020H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2020
03608.05.2020H O T Ă R Â R E privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L. şi repartizarea unor locuinţe pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în Oraşul Valea lui Mihai, strada Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara)
03508.05.2020H O T Ă R Â R E privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale începând cu anul fiscal 2021
03408.05.2020H O T Ă R Â R E privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului Oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare, aferent anului 2019
03308.05.2020H O T Ă R Â R E privind asigurarea cofinanţării proiectului POIM: „Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din zona de nord-vest a judeţului Bihor, în perioada 2014-2020”
03208.05.2020H O T Ă R Â R E privind transmiterea în folosinţă gratuită către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bihor a unui aparat Drager Alcotest 7510 pentru stabilirea concentrației de alcool în aerul expirat
03108.05.2020H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 26 martie 2020
03008.05.2020H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 08 mai 2020
02926.03.2020H O T Ă R  R E privind trecerea imobilului cu nr. cad. 50881 înscris în CF nr.50881 – Valea lui Mihai din domeniul public în domeniul privat al Oraşului Valea lui Mihai pe durata realizării obiectivului de investiții „Construire bazin didactic de înot in Oraşul Valea lui Mihai, județul Bihor”şi constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit asupra acestui imobil în favoarea Agenției de Dezvoltare Durabilă Bihor
02826.03.2020H O T Ă R Â R E privind rectificarea şi modificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai, pe anul 2020
02726.03.2020H O T Ă R Â R E privind prelungirea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L. şi repartizarea unor locuinţe pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în Oraşul Valea lui Mihai, strada Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara)
026 Anexa126.03.2020Anexa 1 la Hotărâre nr.26 din 26.03.2020
026 Anexa226.03.2020Anexa 2 la Hotărâre nr.26 din 26.03.2020
026 Anexa326.03.2020Anexa 3 la Hotărâre nr.26 din 26.03.2020
02626.03.2020
H O T Ă R Â R E privind aprobarea proiectului actualizat Modernizarea şi extinderea reţelei de iluminat public în Oraşul Valea lui Mihai, jud. Bihor și a cheltuielilor legate de proiect, a documentaţiei tehnico-economice actualizate – faza Studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici actualizaţi ai proiectului
02526.03.2020H O T Ă R Â R E privind mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT GROUP să exercite în numele şi pe seama U.A.T. Oraşul Valea lui Mihai dreptul de a concesiona spre administrare şi exploatare Staţia de sortare şi compostare al deşeurilor – Valea lui Mihai, operatorului de salubritate Zona 6
02426.03.2020
02326.03.2020H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 09 martie 2020
02226.03.2020H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 26 martie 2020
02109.03.2020H O T Ă R Â R E privind aprobarea Devizului general actualizat și al Devizului pe obiecte actualizat ai proiectului: Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale la Colegiul Agricol nr.1, oraş Valea lui Mihai
02009.03.2020H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 24 februarie 2020
01909.03.2020H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 09 martie 2020
01824.02.2020H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință
01724.02.2020H O T Ă R Â R E privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L.
01624.02.2020H O T Ă R Â R E privind repartizarea unor locuinţe sociale
01524.02.2020H O T Ă R Â R E privind aprobarea listei de soluţionare a cererilor de locuinţe şi stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în oraşul Valea lui Mihai, str. Hunyadi János (Iancu de Hunedoara)
01424.02.2020H O T Ă R Â R E privind aprobarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2020
01324.02.2020H O T Ă R Â R E privind atribuirea în folosinţă gratuită, pe durata existentei construcţiilor, de terenuri pentru construirea de locuinţe proprietate personală
01224.02.2020H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, convocată de îndată, din data de 19 februarie 2020
01124.02.2020H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 24 februarie 2020
01019.02.2020H O T Ă R Â R E privind aprobarea proiectului actualizat: Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor şi a cheltuielilor legate de proiect
010 Anexa 119.02.2020Anexa nr.1 la Hotarâre nr. 10 din 19.februarie 2020
010 Anexa319.02.2020Anexa nr. 3 partea scrisa, la Hotărâre nr. 10 din 19 februarie 2020
010 Anexa319.02.2020Anexa nr. 3 partea desenată la Hotărâre nr. 10 din 19 februarie 2020
00919.02.2020H O T Ă R Â R E privind aprobarea proiectului actualizat Îmbunătățirea serviciilor educaționale și a spațiilor publice în Orașul Valea lui Mihai și a cheltuielilor legate de proiect
00819.02.2020H O T Ă R Â R E privind aprobarea Devizului general actualizat și al Devizului pe obiecte actualizat ai proiectului: Îmbunătăţirea mediului urban în Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor
00719.02.2020
H O T Ă R Â R E privind aprobarea Devizului general actualizat și al Devizului pe obiecte actualizat ai proiectului: Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale la Şcoala Gimnazială Zelk Zoltan, Oraşul Valea lui Mihai
00619.02.2020
H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 29 ianuarie 2020 2019
00519.02.2020H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, convocată de îndată, din data de 19 februarie 2020
00429.01.2020H O T Ă R Â R E privind rezilierea unui contract de închiriere locuinţă tip A.N.L.
00329.01.2020H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului de lucrări ce vor fi executate în anul 2020 de beneficiarii de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001
00229.01.2020H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 23 decembrie 2019
00 129.01.2020
H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai din data de 29 ianuarie 2020

Hotărârile Consiliului Local 2019

Hotărârile Consiliului Local 2018

Hotărârile Consiliului Local 2017

Hotărârile Consiliului Local 2016

Hotărârile Consiliului Local 2015

Hotărârile Consiliului Local 2014

Hotărârile Consiliului Local 2013

Hotărârile Consiliului Local 2012

Hotărârile Consiliului Local 2011

Hotărârile Consiliului Local 2010

Hotărârile Consiliului Local 2009

Hotărârile Consiliului Local 2008

Hotărârile Consiliului Local 2007

Hotărârile Consiliului Local 2006

Hotărârile Consiliului Local 2005