Hotărârile Consiliului Local 2022

Nr. crt.DataDescriere
10527.12.2022H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință
10427.12.2022H O T Ă R Â R E privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular la nivelul UAT Oraşul Valea lui Mihai, pentru anul şcolar 2023-2024
10327.12.2022H O T Ă R Â R E privind solicitarea trecerii bunului imobil Bazin didactic de înot din domeniul public al U.A.T. Județul Bihor în domeniul public al U.A.T. Orașul Valea lui Mihai, județul Bihor
10227.12.2022H O T Ă R Â R E privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care urmează a se recolta în anul 2023 din fondul forestier proprietate publică a Orașului Valea lui Mihai, a modului de valorificare a masei lemnoase precum şi a preţurilor de vânzare a acesteia
10127.12.2022H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2022
10027.12.2022H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, convocată de îndată pe data de 19 decembrie 2022
09927.12.2022H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 27 decembrie 2022
09819.12.2022H O T Ă R Â R E privind aprobarea depunerii cererii de finanţare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C1/I1 şi implementarea proiectului de extindere a reţelei de apă uzată cu titlul: „Canalizare apă menajeră pe străzile: Kossuth Lajos, Erkel Ferenc, Deak Ferenc, Arany Janos, Nicolae Bălcescu, Petofi Sandor, Dr. Cozac Ludovic, Iosif Vulcan, Lucernei, Jozsef Attila, Kodaly Zoltan, Horea, Orban Balazs, 1 Decembrie, Bartok Bela, Bocskai Istvan, Charles Darwin, Crișan, Korosi Csoma Sandor, Zrinyi Miklos, Mihai Eminescu, Octavian Goga, Stejarului, Lalelelor, Konrad Roentgen, Ion Luca Caragiale,
Salcâmului, Danko Pista, Ștrandului, II Rakoczi Ferenc din orașul Valea lui Mihai”
09719.12.2022H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 19 noiembrie 2022
09619.12.2022H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, convocată de îndată pe data de 19 decembrie 2022
09529.11.2022H O T Ă R Â R E privind aprobarea Studiului de fezabilitate actualizat pentru obiectivul de investiții „Canalizare apă menajeră pe străzile: Kossuth Lajos, Erkel Ferenc, Deak Ferenc, Arany Janos, Nicolae Bălcescu, Petofi Sandor, Dr. Cozac Ludovic, Iosif Vulcan, Lucernei, Jozsef Attila, Kodaly Zoltan, Horea, Orban Balazs, 1 Decembrie, Bartok Bela, Bocskai Istvan, Charles Darwin, Crișan, Korosi Csoma Sandor, Zrinyi Miklos, Mihai Eminescu, Octavian Goga, Stejarului, Lalelelor, Konrad Roentgen, Ion Luca Caragiale, Salcâmului, Danko Pista, Ștrandului, II Rakoczi Ferenc din orașul Valea lui Mihai”
09429.11.2022H O T Ă R Â R E privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiți să primească
în anul 2023, o locuinţă socială
09329.11.2022H O T Ă R Â R E privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L. și repartizarea unor locuinţe pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în Oraşul Valea lui Mihai, strada Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara)
09229.11.2022H O T Ă R Â R E privind aprobarea a două Protocoale de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) și UAT Orașul Valea lui Mihai, judeţul Bihor, în cadrul
proiectului HUB de servicii MMSS – SII MMSS, cod MySmis 130963
09129.11.2022H O T Ă R Â R E privind darea în folosință gratuită Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a unui spațiu în care să funcționeze serviciul social: Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Valea lui Mihai
09029.11.2022H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2022
08929.11.2022H O T Ă R Â R E privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai
08829.11.2022H O T Ă R Â R E privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local a
d-lui Chiş Gheorghe-Cristian şi declararea ca vacant a locului deţinut de acesta în
Consiliul Local al Oraşului Valea lui Mihai
08729.11.2022H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 26 octombrie 2022
08629.11.2022H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 29 noiembrie 2022
08526.10.2022H O T Ă R Â R E privind aprobarea listei de soluţionare a cererilor de locuinţe şi stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în oraşul Valea lui Mihai, str. Hunyadi János (Iancu de Hunedoara)
08426.10.2022H O T Ă R Â R E privind rezilierea, respectiv, prelungirea unor contracte de închiriere locuință socială, precum și repartizarea unor locuințe sociale situate în Oraşul Valea lui Mihai
08326.10.2022H O T Ă R Â R E privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţe pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în Oraşul Valea lui Mihai, strada Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara)
08226.10.2022H O T Ă R Â R E privind stabilirea condiţiilor de majorare a impozitului pe clădirile şi terenurile neîngrijite de pe raza Oraşului Valea lui Mihai
08126.10.2022H O T Ă R Â R E privind modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local al Orașului Valea lui Mihai, nr.72/2021
08026.10.2022H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 30 septembrie 2022
07926.10.2022H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 26 octombrie 2022
07830.09.2022H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință
07730.09.2022H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2022
07630.09.2022H O T Ă R Â R E privind rezilierea și prelungirea unor contracte de închiriere locuinţă socială
07530.09.2022H O T Ă R Â R E privind rezilierea şi prelungirea unor contracte de închiriere locuinţe tip A.N.L. construite prinprogramul ANL destinate închirierii în Oraşul Valea lui Mihai, strada Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara)
07430.09.2022H O T Ă R Â R E privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai în Consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar din oraşul Valea lui Mihai şi în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei în unităţile din învăţământul preuniversitar din Oraşul Valea lui Mihai, pentru anul de învăţământ 2022-2023
07330.09.2022H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Demolare corp de clădire existent și construire grădiniță, amplasat în orașul Valea lui Mihai, str. Kalvin Janos, nr. 12, județul Bihor, nr. cadastral 53054
07230.09.2022H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 24 august 2022
07130.09.2022H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 30 septembrie 2022
07024.08.2022H O T Ă R Â R E privind organizarea evenimentului cultural „Rendez-vous în Valea lui Mihai” în parteneriat cu Fundaţia Nyilo Akac – Salcâm în Floare, în perioada 25 – 28 august 2022
06924.08.2022H O T Ă R Â R E privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai ca membru şi membru supleant în comisia de evaluare a probei de interviu pentru concursul de ocupare a funcţiei de director adjunct din unitatea de învăţământ Liceul Tehnologic nr.1 – Valea lui Mihai, sesiunea iunie – octombrie 2022
06824.08.2022H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2022
06724.08.2022H O T Ă R Â R E privind aprobarea Devizului general actualizat pentru realizarea obiectivului de investiţii: „Varianta ocolitoare Valea lui Mihai” – etapa Studiu de fezabilitate, prin aplicarea coeficientului de corecţie prevăzut de O.U.G. nr. 64/2021
06624.08.2022H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 18 iulie 2022
06524.08.2022H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 24 august 2022
06418.07.2022H O T Ă R Â R E privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L. și repartizarea unei locuinţe pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în Oraşul Valea lui Mihai, strada Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara)
06318.07.2022H O T Ă R Â R E privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere având ca obiect spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă, cu destinaţia: sediu de partid
06218.07.2022H O T Ă R Â R E privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții: Proiect tip – Construire creșă mică, str. Kazinczy Ferenc, nr. F.N., oraș Valea lui Mihai, județul Bihor
06118.07.2022H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 28 iunie 2022
06018.07.2022H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 18 iulie 2022
05928.06.2022H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință
05828.06.2022H O T Ă R Â R E privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L. și a unui schimb de locuinţe pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în Oraşul Valea lui Mihai, strada Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara)
05728.06.2022H O T Ă R Â R E privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, Organigramei şi a Statului de funcţii ale Centrului de asistenţă medico-socială – Valea lui Mihai
05628.06.2022H O T Ă R Â R E privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale U.A.T Orașul Valea lui Mihai
05528.06.2022H O T Ă R Â R E privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2023
05428.06.2022H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 31 mai 2022
05328.06.2022H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 28 iunie 2022
05231.05.2022H O T Ă R Â R E privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţe pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii, situate în Oraşul Valea lui Mihai, strada Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara)
05131.05.2022H O T Ă R Â R E privind aprobarea listei de soluţionare a cererilor de locuinţe şi stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii, în oraşul Valea lui Mihai, str. Hunyadi János (Iancu de Hunedoara)
05031.05.2022H O T Ă R Â R E privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai în Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar cu nivel antepreşcolar Creşa Bambi – Valea lui Mihai, pentru anul de învăţământ 2021-2022
04931.05.2022H O T Ă R Â R E privind atribuirea în folosinţă gratuită, pe durata existentei construcţiilor, de terenuri pentru construirea de locuinţe proprietate personală
04831.05.2022H O T Ă R Â R E privind participarea Orașului Valea lui Mihai, în cadrul proiectului:
Actualizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a Orașului Valea lui Mihai, Judeţul Bihor, inclusiv transpunerea în format GIS, în vederea solicitării unei finanțări nerambursabile în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul local, Investiția I.4 – Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană
04731.05.2022H O T Ă R Â R E privind participarea Orașului Valea lui Mihai, în cadrul proiectului:
Realizarea pistelor de biciclete cu scopul creării unei conexități între zonele de locuit și principalii poli care atrag deplasări, în Oraşul Valea lui Mihai, Judeţul Bihor în vederea solicitării unei finanțări nerambursabile în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul local, Investiția I.1.4 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete (și alte vehicule electrice ușoare) la nivel local/metropolitan
04631.05.2022H O T Ă R Â R E privind participarea Oraşului Valea lui Mihai, în cadrul proiectului:
Dezvoltarea infrastructurii TIC în Orașul Valea lui Mihai, judeţul Bihor,
în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 10 – Fondul local, Investiţia I.1.2. – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)
04531.05.2022H O T Ă R Â R E privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne – tip revolving, în valoare de 12.000.000,00 lei
04431.05.2022H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2022
04331.05.2022H O T Ă R Â R E privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului Oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare, aferent anului 2021
04231.05.2022H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 29 aprilie 2022
04131.05.2022H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 31 mai 2022
04029.04.2022H O T Ă R Â R E privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţe pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii, situate în Oraşul Valea lui Mihai, strada Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara)
03929.04.2022H O T Ă R Â R E privind acordarea unui mandat special Asociației Intercomunitare Zona Nord Vest
03829.04.2022H O T Ă R Â R E privind trecerea din domeniul public al U.A.T. Oraşul Valea lui Mihai în domeniul public al U.A.T. Județul Bihor, a imobilului – teren situat în oraşul Valea lui Mihai identificat cu nr. cadastral 53626, înscris în CF nr. 53626 – Valea lui Mihai, în vederea realizării obiectivului de investiții Centru/platformă de colectare a deșeurilor prin aport voluntar în oraşul Valea lui Mihai
03729.04.2022H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din 30 martie 2022 şi a Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, convocată de îndată din data de 20 aprilie 2022
03629.04.2022H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 29 aprilie 2022
03520.04.2022H O T Ă R Â R E privind aprobarea structurii reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din Oraşul Valea lui Mihai, pentru anul şcolar 2022-2023
03420.04.2022H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, convocată de îndată din data de 20 aprilie 2022
03330.03.2022H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință
03230.03.2022H O T Ă R Â R E privind asocierea dintre Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor și U.A.T. Oraşul Valea lui Mihai, în scopul realizării unui Centru/platformă de colectare a deșeurilor prin aport voluntar
03130.03.2022H O T Ă R Â R E privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L. și repartizarea unor locuințe pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii, în Oraşul Valea lui Mihai, strada Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara)
03030.03.2022H O T Ă R Â R E privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru trimestrul I, anul 2022 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi
02930.03.2022H O T Ă R Â R E privind constituirea Echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică pe raza Oraşului Valea lui Mihai
02830.03.2022H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Oraşului Valea lui Mihai, pentru anul 2022
02730.03.2022H O T Ă R Â R E privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2022-2027 a U.A.T. Oraşul Valea lui Mihai
02630.03.2022H O T Ă R Â R E privind modificarea şi completarea rețelei şcolare la nivelul Oraşului Valea lui Mihai pentru anul şcolar 2021-2022, prin includerea Creşei Bambi – unitate de învăţământ cu personalitate juridică în reţeaua şcolară a Oraşului Valea lui Mihai
02530.03.2022H O T Ă R Â R E privind înfiinţarea unităţii de învăţământ cu personalitate juridică „Creşa Bambi” însubordinea Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai
02430.03.2022H O T Ă R Â R E privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Construire creșă mică, str. Kazinczy Ferenc, nr. F.N., oraș Valea lui Mihai, județul Bihor”
02330.03.2022H O T Ă R Â R E privind prelungirea Contractului de concesiune nr. 202/1997
02230.03.2022H O T Ă R Â R E privind modificarea cuantumului lunar al contribuției de întreținere în
Centrul de asistență medico-socială Valea lui Mihai, datorată de persoanele asistate sau de susținătorii legali ai acestora
02130.03.2022H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 25 februarie 2022
02030.03.2022H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 30 martie 2022
01925.02.2022H O T Ă R Â R E privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai ca membri şi membri supleanţi în comisia de evaluare a probei de interviu pentru concursul de ocupare a funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza oraşului Valea lui Mihai, sesiunea ianuarie – aprilie 2022
01825.02.2022H O T Ă R Â R E privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L.
01725.02.2022H O T Ă R Â R E privind aprobarea listei de soluţionare a cererilor de locuinţe şi stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în oraşul Valea lui Mihai, str. Hunyadi János (Iancu de Hunedoara)
01625.02.2022H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului de Acţiune pentru Incluziunea Romilor din Oraşul Valea lui Mihai pentru perioada 2021-2024, în conformitate cu prevederile Ghidului programului ROMACT şi anexarea lui la Strategia de Dezvoltare Locală a Oraşului Valea lui Mihai
01525.02.2022H O T Ă R Â R E privind aprobarea Metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenţă familiilor şi persoanelor singure care se află în situaţii de necesitate cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente şi alte situaţii deosebite, inclusiv în caz de deces în ţară sau în străinătate
01425.02.2022H O T Ă R Â R E privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al
Direcției de Asistență Socială – Valea lui Mihai
01325.02.2022H O T Ă R Â R E privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Valea lui Mihai, nr.81/2021
01225.02.2022H O T Ă R Â R E privind modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai nr.31/2019 şi aprobarea Actelor adiţionale la contractele de lucrări pentru obiectivul de investiţii: Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe situat pe strada Republicii nr.4, scările T1-T3, oraș Valea lui Mihai, județul Bihor; strada Republicii nr.8, scările T4-T5, oraș Valea lui Mihai, județul Bihor
01125.02.2022H O T Ă R Â R E privind aprobarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2022
01025.02.2022H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 31 ianuarie 2022
00925.02.2022H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 25 februarie 2022
00831.01.2022 H O T Ă R Â R E privind rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L.
00731.01.2022H O T Ă R Â R E privind prelungirea unui contract de închiriere locuinţă socială
00631.01.2022H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului de lucrări ce vor fi executate în anul 2022 de beneficiarii de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001
00531.01.2022H O T Ă R Â R E privind asocierea dintre A.D.I. Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor și U.A.T. Orașul Valea lui Mihai pentru realizarea în comun a obiectivului de investiții „Bazin didactic de înot” din Orașul Valea lui Mihai
00431.01.2022H O T Ă R Â R E privind modificarea Art.3 din Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, nr.50/2021
00331.01.2022H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați și a Devizului general actualizat pentru realizarea obiectivului de investiții: „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale la Liceul Tehnologic nr. 1, str. Hunyadi Matyas nr. 43, oraș Valea lui Mihai”
00231.01.2022H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 30 decembrie 2021
00131.01.2022H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 31 ianuarie 2022