Hotărârile Consiliului Local 2021

Registrul pentru evidența hotărârilor – 2021

Nr. crt. Data Descriere
10630.12.2021H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință
10530.12.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea Actului constitutiv actualizat şi a Statutului actualizat ale Asociaţiei Intercomunitare Zona Nord – Vest
10430.12.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Proiect tehnic a obiectivului de investiţii: Amenajare rampe de acces la trecerea la nivel cu calea ferată la km 718+360, linia 400 Episcopia Bihor – Halmeu
10330.12.2021H O T Ă R Â R E privind modificarea Art.5 din Hotărârea Consiliului Local al Oraşului
Valea lui Mihai, nr.76/2021
10230.12.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care urmează a se recolta în anul 2022 din fondul forestier proprietate publică a Oraşului Valea lui Mihai, a modului de valorificare a masei
lemnoase, precum şi a preţurilor de vânzare a acesteia
10130.12.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare convocată de îndată
a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 16 decembrie 2021
10030.12.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 30 decembrie 2021
09916.12.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea Devizului general actualizat pentru realizarea obiectivului de investiţii: Reabilitarea , modernizarea, dotare și extindere așezământ cultural în Orașul Valea lui Mihai, județul Bihor
09816.12.2021H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2021
09716.12.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local
al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 26 noiembrie 2021
09616.12.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei extraordinare convocată de îndată
a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 16 decembrie 2021
09526.11.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentației tehnico-economice, etapa Studiu de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiţii: „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale la Liceul Tehnologic nr. 1, str. Hunyadi Matyas nr. 43, oraș Valea lui Mihai”
09426.11.2021H O T Ă R Â R E privind majorarea capitalului social al societății APĂ CANAL NORD-VEST S.A.
09326.11.2021 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unor contracte de închiriere locuinţă socială
09226.11.2021 H O T Ă R Â R E privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească
în anul 2022 o locuinţă socială
09126.11.2021 H O T Ă R Â R E privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L. și
schimbarea unor locuințe pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii, în Oraşul
Valea lui Mihai, strada Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara)
09026.11.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentației tehnico-economice, etapa Studiu de fezabilitate
pentru realizarea obiectivului de investiţii: „Îmbunătățirea infrastructurii Școlii Gimnaziale “Zelk
Zoltan” din cartierul “Dihenes” din Valea lui Mihai”
08926.11.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentației tehnico-economice, etapa Studiu de fezabilitate
pentru realizarea obiectivului de investiţii: „Construire teren de sport multifuncțional cu gazon
sintetic în orașul Valea lui Mihai”
08826.11.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare convocată de îndată
a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 16 noiembrie 2021
08726.11.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 26 noiembrie 2021
08616.11.2021 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2021
08516.11.2021 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local
al Oraşului Valea lui Mihai,  din data de 29 octombrie 2021
08416.11.2021 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei extraordinare convocată de îndată
a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 16 noiembrie 2021
08329.10.2021H O T Ă R Â R E privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L. și repartizarea unor locuințe pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii, în Oraşul
Valea lui Mihai, strada Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara)
08229.10.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al U.A.T Orașul Valea lui Mihai
08129.10.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentației tehnico-economice al obiectivului de investiții:
Reducerea emisiilor de carbon în Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor – faza Proiect tehnic,
actualizarea Devizului general și a bugetului obiectivului de investiții
08029.10.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea Acordului de parteneriat actualizat încheiat între Agenția de Dezvoltare Regională Nord – Vest și Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Valea lui Mihai pentru
realizarea proiectului „Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord – Vest pentru pregătirea de
proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare
urbană pentru municipii (altele decât reședințe de județ) și orașe, centre de agrement/baze turistice
(tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu
potențial turistic (2D)”, cod SMIS 143479
07929.10.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții Modernizare, extindere și retehnologizare gospodărie de apă în localitatea Valea lui Mihai, județul Bihor prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”
07829.10.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții Extindere rețea de canalizare din Orașul Valea lui Mihai, județul Bihor prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”
07729.10.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții Modernizarea străzilor din Orașul Valea lui Mihai, județul Bihor prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”
07629.10.2021H O T Ă R Â R E privind achiziționarea de acțiuni deținute de Comuna Borș la S.C. APĂ CANAL NORD-VEST S.A.
07529.10.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 29 septembrie 2021
07429.10.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 29 octombrie 2021
07329.09.2021H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință
07229.09.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 4.970.000,00 lei
07129.09.2021H O T Ă R Â R E privind achiziționarea de acțiuni deţinute de Comuna Borş la S.C. APĂ CANAL NORD-VEST S.A.
07029.09.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea listei de soluţionare a cererilor de locuinţe şi stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în oraşul Valea lui Mihai, str. Hunyadi János (Iancu de Hunedoara)
06929.09.2021H O T Ă R Â R E privind rezilierea unui contract de închiriere locuință socială și repartizarea unor locuințe sociale
06829.09.2021H O T Ă R Â R E privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L. și repartizarea unei locuințe pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii, în Oraşul
Valea lui Mihai, strada Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara)
06729.09.2021H O T Ă R Â R E privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai
în Consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar din oraşul Valea lui Mihai şi
în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei în unităţile din învăţământul
preuniversitar din Oraşul Valea lui Mihai, pentru anul de învăţământ 2021-2022
06629.09.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentației tehnico-economice, etapa Studiu de fezabilitate – actualizată, pentru realizarea obiectivului de investiţii: „Varianta ocolitoare Valea lui Mihai”
06529.09.2021 H O T Ă R Â R E privind aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere având ca obiect spaţii cu altă destinaţiedecât locuinţă, cu destinaţia: sedii de partide
06429.09.2021 H O T Ă R Â R E privind identificarea unor bunuri cuprinse în domeniului public al Oraşului Valea lui Mihai
06329.09.2021 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2021
06229.09.2021 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local
al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 31 august 2021
06129.09.2021 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 29 septembrie 2021
06031.08.2021H O T Ă R Â R E privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă socială
05931.08.2021H O T Ă R Â R E privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţe pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii, situate în Oraşul Valea lui Mihai,
strada Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara)
05831.08.2021H O T Ă R Â R E privind aderarea Oraşului Valea lui Mihai la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ITI IER-BARCĂU
05731.08.2021H O T Ă R Â R E privind atestarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Oraşului Valea lui Mihai
05631.08.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 28 iulie 2021
05531.08.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 31 august 2021
05428.07.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea Actului constitutiv actualizat şi a Statutului actualizat ale Asociaţiei Intercomunitare Zona Nord – Vest
05328.07.2021H O T Ă R Â R E privind prelungirea unor contracte de închiriere locuinţă socială
05228.07.2021H O T Ă R Â R E privind repartizarea a două locuinţe pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii, situate în Oraşul Valea lui Mihai, strada Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara)
05128.07.2021H O T Ă R Â R E privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii: „Construire bază sportivă TIP 1, str. Hunyadi Janos, nr. F.N. oraş Valea lui Mihai, judeţul Bihor”
05028.07.2021H O T Ă R Â R E privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale la Liceul Tehnologic nr.1, str. Hunyadi Matyas nr.43, oraş Valea lui Mihai, judeţul Bihor”
04928.07.2021H O T Ă R Â R E privind darea în folosinţă gratuită către Serviciul de ambulanţă judeţean Bihor, a imobilului situat în Oraşul Valea lui Mihai, strada Marton Aron nr. 31/A, Judeţul Bihor
04828.07.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 30 iunie 2021
04728.07.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 28 iulie 2021
04628.07.2021H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință
04530.06.2021H O T Ă R Â R E privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţe pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii, situate în Oraşul Valea lui Mihai, strada Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara)
04430.06.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea Regulamentului privind acordul administratorului drumului public local pentru realizarea în zona drumurilor publice de interes local a lucrărilor de branşamente şi
racorduri sau de extindere a reţelelor existente pe domeniul public la infrastructura tehnicoedilitară
existentă în zonă de pe raza Oraşului Valea lui Mihai, judeţul Bihor
04330.06.2021H O T Ă R Â R E privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2022
04230.06.2021H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2021
04130.06.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local
al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 28 mai 2021
04030.06.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 30 iunie 2021
03928.05.2021H O T Ă R Â R E privind prelungirea şi încetarea unor contracte de închiriere locuinţă socială
03828.05.2021H O T Ă R Â R E privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţe pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii, situate în Oraşul Valea lui Mihai, strada Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara)
03728.05.2021H O T Ă R Â R E privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării  procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi al contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Oraşului Valea lui Mihai
03628.05.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentaţiei pentru delegarea gestiunii Serviciului de iluminat public din Oraşul Valea lui Mihai
03528.05.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului Oraşului Valea lui Mihai,
pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare, aferent anului 2020
03428.05.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare convocată de îndată, a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai,  din data de 18 mai 2021
03328.05.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 28 mai 2021
03218.05.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentației tehnico-economice, etapa Studiu de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiţii: „Varianta ocolitoare Valea lui Mihai
03118.05.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai,  din data de 29 aprilie 2021
03018.05.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei extraordinare convocată de îndată a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 18 mai 2021
02929.04.2021H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință
02829.04.2021H O T Ă R Â R E privind încetarea Contractului de concesiune nr. 1253/2002 încheiat între U.A.T. Oraşul Valea lui Mihai şi d-na Vida Susana
02729.04.2021H O T Ă R Â R E privind promovarea în parteneriat a proiectului „Varianta de ocolire Valea lui Mihai”
02629.04.2021H O T Ă R Â R E privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip – Construire „Sală de sport cu tribună 180 locuri”  din Oraşul Valea lui Mihai, str. Kazinczy Ferenc nr. F.N., Judeţul Bihor
02529.04.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2021
02429.04.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai
02329.04.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai,  din data de 31 martie 2021
02229.04.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 29 aprilie 2021
02131.03.2021H O T Ă R Â R E privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L. , schimbarea şi repartizarea unor  locuinţe pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în Oraşul Valea lui Mihai, strada Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara)
02031.03.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice,
termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri cu caracter normativ care se supun adoptării Consiliului Local al Orașului Valea lui Mihai
01931.03.2021H O T Ă R Â R E privind modificarea cuantumului lunar al contribuţiei de întreţinere în Centrul de asistenţă medico-socială Valea lui Mihai, datorată de persoanele asistate sau de susţinătorii legali ai acestora
01831.03.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai,  din data de 24 februarie 2021
01731.03.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 31 martie 2021
01624.02.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: Extindere reţea de canalizare pe străzile: Iosif Vulcan, Arany Janos, Nicolae Bălcescu din Orașul Valea lui Mihai – faza P.T.E.
01524.02.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea listei de soluţionare a cererilor de locuinţe şi stabilirea ordinii de prioritate
pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în oraşul Valea lui Mihai, str. Hunyadi János (Iancu de Hunedoara)
01424.02.2021H O T Ă R Â R E privind desemnarea de către Consiliul Local al Oraşului Valea lui Mihai a membrilor comisiei pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale Secretarului general al Oraşului Valea lui Mihai
01324.02.2021H O T Ă R Â R E privind atribuirea în folosinţă gratuită, pe durata existentei construcţiilor, de terenuri pentru construirea de locuinţe proprietate personală
01224.02.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 27 ianuarie 2021
01124.02.2021H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 24 februarie 2021
01027.01.2021H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință
00927.01.2021 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unor contracte de închiriere locuinţă socială
00827.01.2021 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului de lucrări ce vor fi executate în anul 2021 de beneficiarii de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001
00727.01.2021 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al U.A.T Orașul Valea lui Mihai
00627.01.2021 H O T Ă R Â R E privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai în consiliul de administraţie al Grădiniţei „ARANYKAPU”, pentru anul de învăţământ 2020-2021
00527.01.2021 H O T Ă R Â R E privind aprobarea încheierii Actului adiţional nr.3 la Contractul de asistenţă juridică încheiat cu d-na  Pop Lavinia – avocat
00427.01.2021 H O T Ă R Â R E privind atribuirea, în regim de închiriere a unui spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă, pentru sediu al Biroului Parlamentar din oraşul Valea lui Mihai
00327.01.2021 H O T Ă R Â R E privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care urmează a se recolta în anul 2021 din fondul forestier proprietate publică a Oraşului Valea lui Mihai, a modului de valorificare a masei lemnoase, precum şi a preţurilor de vânzare a acesteia
00227.01.2021 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai,  din data de 29 decembrie 2020
00127.01.2021 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 27 ianuarie 2021