Hotărârile Consiliului Local 2020

Registrul pentru evidența hotărârilor – 2020

Nr. crt.DataDescriere
086 29.12.2020 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Construire spălătorie auto cu autoservire,  beneficiar S.C. TRANZIT WASH S.R.L.
085 29.12.2020 H O T Ă R Â R E privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2021 o locuinţă socială
084 29.12.2020 H O T Ă R Â R E privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L
083 29.12.2020 H O T Ă R Â R E privind numirea domnului Csűri József  în funcţia temporar vacantă de director al Centrului de asistenţă medico-socială Valea lui Mihai
082 29.12.2020 H O T Ă R Â R E privind aprobarea structurii reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din Oraşul Valea lui Mihai, pentru anul şcolar 2021-2022
081 29.12.2020 H O T Ă R Â R E privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai în consiliile de administraţie şi în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei ale unităţilor şcolare din Oraşul Valea lui Mihai, pentru anul de învăţământ 2020-2021
080 29.12.2020 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai
079 29.12.2020 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai,  din data de 16 noiembrie 2020
07829.12.2020 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 29 decembrie 2020
077 16.11.2020 H O T Ă R Â R E privind aprobarea unor măsuri pentru asigurarea conducerii interimare a Centrului de asistenţă medico-socială – Valea lui Mihai
076 16.11.2020 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Agenția de Dezvoltare Regională Nord – Vest și Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Valea lui Mihai pentru realizarea proiectului  „Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord – Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană pentru municipii (altele decât reședințe de județ) și orașe, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic (2D)”, cod SMIS 143479
07516.11.2020H O T Ă R Â R E privind modificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2020
074 16.11.2020 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai,  din data de 02 noiembrie 2020
07316.11.2020H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 16 noiembrie 2020
072 02.11.2020H O T Ă R Â R E privind alegerea viceprimarului
071 02.11.2020 H O T Ă R Â R E privind alegerea comisiei de numărare a voturilor şi de validare a alegerii Viceprimarului Oraşului Valea lui Mihai
070 02.11.2020 H O T Ă R Â R E privind organizarea comisiilor de specialitate
ale Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai
069 02.11.2020 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 02 noiembrie 2020
068 02.11.2020 H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință
067 11.09.2020 H O T Ă R Â R E privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă socială şi repartizarea unei locuinţe sociale
066 11.09.2020 H O T Ă R Â R E privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L. şi repartizarea unor locuinţe pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în Oraşul Valea lui Mihai, strada Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara)
065 11.09.2020 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2020
064 11.09.2020 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între U.A.T. Orașul Valea lui Mihai și Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor în scopul realizării în comun a obiectivului de investiții „Pavare trotuare strada Republicii, Oraşul Valea lui Mihai” și derularea procedurilor de achiziție comună ocazională în acest sens
063 11.09.2020 H O T Ă R Â R E privind aprobarea coridorului de mobilitate integrat în Orașul Valea lui Mihai, județul Bihor, pe străzile Brassai Samuel şi Zărandului, precum şi drumul de exploatare DE602 considerat strategic și care sprijină transportul public în comun de călători, circulația bicicliștilor și circulația pietonilor, în scopul depunerii unei cereri de finanțare, în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Nord – Vest, în cadrul Programului Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020
062 11.09.2020 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 10 august 2020
06111.09.2020H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 11 septembrie 2020
06010.08.2020H O T Ă R Â R E privind prelungirea unui contract de închiriere locuinţă tip A.N.L.
05910.08.2020H O T Ă R Â R E privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale U.A.T Orașul Valea lui Mihai
05810.08.2020H O T Ă R Â R E privind înregistrarea Oraşului Valea lui Mihai în Sistemul naţional electronic de plată (SNEP) online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, instalarea unui terminal de plată (POS) precum şi stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar
05710.08.2020H O T Ă R Â R E privind instituirea unor facilități fiscale la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri, la plata taxei și a chiriei datorate pentru ocuparea domeniului public pentru durata stării de urgenţă decretate în anul 2020, precum şi de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a UAT Orașul Valea lui Mihai, precum și aprobarea Procedurilor de acordare a facilităților fiscale
05610.08.2020H O T Ă R Â R E privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Orașului Valea lui Mihai pentru activități nonprofit de interes local
05510.08.2020H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, convocată de îndată din data de 13 iulie 2020
05410.08.2020H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 10 august 2020
05313.07.2020Aprobarea acordului de parteneriat încheiat între U.A.T. Orașul Valea lui Mihai și Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor în scopul realizării în comun a Documentației tehnico-economice – etapa Studiu de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiții „Varianta ocolitoare Valea lui Mihai” și derularea procedurilor de achiziție comună ocazională în acest sens
05213.07.2020Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai din data de 29 iunie 2020
05113.07.2020Aprobarea Ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, convocată de îndată din data de 13 iulie 2020
05013.07.2020Alegerea preşedintelui de şedinţă (Karsai Jozsef-Attila)
04929.06.2020Rezilierea unui contract de închiriere locuinţă socială şi repartizarea unei locuinţe sociale
04829.06.2020Prelungirea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L. şi repartizarea unor locuinţe pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în Oraşul Valea lui Mihai, strada Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara)
04729.06.2020Prelungirea Contractului de concesiune nr.601/1995
04629.06.2020Vânzarea directă a unui teren în suprafaţă de 500 mp, proprietate privată a Oraşului Valea lui Mihai, nr. cad.50334, cu exercitarea dreptului de preemţiune în favoarea d-nei Marc Raluca-Daiana – proprietar al construcţiilor
04529.06.2020Rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2020
04429.06.2020Prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor pentru obiectivul de investiţii: Îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi apă uzată în localitatea Valea lui Mihai – Realizare reţele canalizare menajeră pe următoarele străzi: Kalvin Janos, Kolcsey Ferenc, Avram Iancu, Vorosmarty Mihaly, Ady Endre, Republicii, Gheorghe Doja, Târgului, Izvorului, Breslelor, Fabricii, Szent-Gyorgyi Albert, Băncii, Arpad, George Coşbuc din Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor
04329.06.2020Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai din 15 iunie 2020
04229.06.2020H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 29 iunie 2020
04115.06.2020H O T Ă R Â R E privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport local de călători în Oraşul Valea lui Mihai, prin atribuire directă
04015.06.2020H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 08 mai 2020
03915.06.2020H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 08 mai 2020
03808.05.2020H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință
03708.05.2020H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2020
03608.05.2020H O T Ă R Â R E privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L. şi repartizarea unor locuinţe pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în Oraşul Valea lui Mihai, strada Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara)
03508.05.2020H O T Ă R Â R E privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale începând cu anul fiscal 2021
03408.05.2020H O T Ă R Â R E privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului Oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare, aferent anului 2019
03308.05.2020H O T Ă R Â R E privind asigurarea cofinanţării proiectului POIM: „Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din zona de nord-vest a judeţului Bihor, în perioada 2014-2020”
03208.05.2020H O T Ă R Â R E privind transmiterea în folosinţă gratuită către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bihor a unui aparat Drager Alcotest 7510 pentru stabilirea concentrației de alcool în aerul expirat
03108.05.2020H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 26 martie 2020
03008.05.2020H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 08 mai 2020
02926.03.2020H O T Ă R  R E privind trecerea imobilului cu nr. cad. 50881 înscris în CF nr.50881 – Valea lui Mihai din domeniul public în domeniul privat al Oraşului Valea lui Mihai pe durata realizării obiectivului de investiții „Construire bazin didactic de înot in Oraşul Valea lui Mihai, județul Bihor”şi constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit asupra acestui imobil în favoarea Agenției de Dezvoltare Durabilă Bihor
02826.03.2020H O T Ă R Â R E privind rectificarea şi modificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai, pe anul 2020
02726.03.2020H O T Ă R Â R E privind prelungirea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L. şi repartizarea unor locuinţe pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în Oraşul Valea lui Mihai, strada Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara)
026 Anexa126.03.2020Anexa 1 la Hotărâre nr.26 din 26.03.2020
026 Anexa226.03.2020Anexa 2 la Hotărâre nr.26 din 26.03.2020
026 Anexa326.03.2020Anexa 3 la Hotărâre nr.26 din 26.03.2020
02626.03.2020
H O T Ă R Â R E privind aprobarea proiectului actualizat Modernizarea şi extinderea reţelei de iluminat public în Oraşul Valea lui Mihai, jud. Bihor și a cheltuielilor legate de proiect, a documentaţiei tehnico-economice actualizate – faza Studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici actualizaţi ai proiectului
02526.03.2020H O T Ă R Â R E privind mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT GROUP să exercite în numele şi pe seama U.A.T. Oraşul Valea lui Mihai dreptul de a concesiona spre administrare şi exploatare Staţia de sortare şi compostare al deşeurilor – Valea lui Mihai, operatorului de salubritate Zona 6
02426.03.2020
02326.03.2020H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 09 martie 2020
02226.03.2020H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 26 martie 2020
02109.03.2020H O T Ă R Â R E privind aprobarea Devizului general actualizat și al Devizului pe obiecte actualizat ai proiectului: Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale la Colegiul Agricol nr.1, oraş Valea lui Mihai
02009.03.2020H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 24 februarie 2020
01909.03.2020H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 09 martie 2020
01824.02.2020H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință
01724.02.2020H O T Ă R Â R E privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L.
01624.02.2020H O T Ă R Â R E privind repartizarea unor locuinţe sociale
01524.02.2020H O T Ă R Â R E privind aprobarea listei de soluţionare a cererilor de locuinţe şi stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în oraşul Valea lui Mihai, str. Hunyadi János (Iancu de Hunedoara)
01424.02.2020H O T Ă R Â R E privind aprobarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2020
01324.02.2020H O T Ă R Â R E privind atribuirea în folosinţă gratuită, pe durata existentei construcţiilor, de terenuri pentru construirea de locuinţe proprietate personală
01224.02.2020H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, convocată de îndată, din data de 19 februarie 2020
01124.02.2020H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 24 februarie 2020
01019.02.2020H O T Ă R Â R E privind aprobarea proiectului actualizat: Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor şi a cheltuielilor legate de proiect
010 Anexa 119.02.2020Anexa nr.1 la Hotarâre nr. 10 din 19.februarie 2020
010 Anexa319.02.2020Anexa nr. 3 partea scrisa, la Hotărâre nr. 10 din 19 februarie 2020
010 Anexa319.02.2020Anexa nr. 3 partea desenată la Hotărâre nr. 10 din 19 februarie 2020
00919.02.2020H O T Ă R Â R E privind aprobarea proiectului actualizat Îmbunătățirea serviciilor educaționale și a spațiilor publice în Orașul Valea lui Mihai și a cheltuielilor legate de proiect
00819.02.2020H O T Ă R Â R E privind aprobarea Devizului general actualizat și al Devizului pe obiecte actualizat ai proiectului: Îmbunătăţirea mediului urban în Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor
00719.02.2020
H O T Ă R Â R E privind aprobarea Devizului general actualizat și al Devizului pe obiecte actualizat ai proiectului: Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale la Şcoala Gimnazială Zelk Zoltan, Oraşul Valea lui Mihai
00619.02.2020
H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 29 ianuarie 2020 2019
00519.02.2020H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, convocată de îndată, din data de 19 februarie 2020
00429.01.2020H O T Ă R Â R E privind rezilierea unui contract de închiriere locuinţă tip A.N.L.
00329.01.2020H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului de lucrări ce vor fi executate în anul 2020 de beneficiarii de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001
00229.01.2020H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 23 decembrie 2019
00 129.01.2020
H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai din data de 29 ianuarie 2020