Hotărârile Consiliului Local

Registrul pentru evidenţa hotărârilor – 2020

Hotarâri 2020

Nr. crt.DataDescriere
06010.08.2020H O T Ă R Â R E privind prelungirea unui contract de închiriere locuinţă tip A.N.L.
05910.08.2020 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale U.A.T Orașul Valea lui Mihai
05810.08.2020 H O T Ă R Â R E privind înregistrarea Oraşului Valea lui Mihai în Sistemul naţional electronic de plată (SNEP) online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, instalarea unui terminal de plată (POS) precum şi stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar
05710.08.2020 H O T Ă R Â R E privind instituirea unor facilități fiscale la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri, la plata taxei și a chiriei datorate pentru ocuparea domeniului public pentru durata stării de urgenţă decretate în anul 2020, precum şi de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a UAT Orașul Valea lui Mihai, precum și aprobarea Procedurilor de acordare a facilităților fiscale
05610.08.2020 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Orașului Valea lui Mihai pentru activități nonprofit de interes local
05510.08.2020 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, convocată de îndată din data de 13 iulie 2020
05410.08.2020 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 10 august 2020
05313.07.2020 Aprobarea acordului de parteneriat încheiat între U.A.T. Orașul Valea lui Mihai și Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor în scopul realizării în comun a Documentației tehnico-economice – etapa Studiu de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiții „Varianta ocolitoare Valea lui Mihai” și derularea procedurilor de achiziție comună ocazională în acest sens
05213.07.2020 Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai din data de 29 iunie 2020
05113.07.2020 Aprobarea Ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, convocată de îndată din data de 13 iulie 2020
05013.07.2020 Alegerea preşedintelui de şedinţă (Karsai Jozsef-Attila)
04929.06.2020Rezilierea unui contract de închiriere locuinţă socială şi repartizarea unei locuinţe sociale
04829.06.2020 Prelungirea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L. şi repartizarea unor locuinţe pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în Oraşul Valea lui Mihai, strada Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara)
04729.06.2020 Prelungirea Contractului de concesiune nr.601/1995
04629.06.2020 Vânzarea directă a unui teren în suprafaţă de 500 mp, proprietate privată a Oraşului Valea lui Mihai, nr. cad.50334, cu exercitarea dreptului de preemţiune în favoarea d-nei Marc Raluca-Daiana – proprietar al construcţiilor
04529.06.2020 Rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2020
04429.06.2020 Prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor pentru obiectivul de investiţii: Îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi apă uzată în localitatea Valea lui Mihai – Realizare reţele canalizare menajeră pe următoarele străzi: Kalvin Janos, Kolcsey Ferenc, Avram Iancu, Vorosmarty Mihaly, Ady Endre, Republicii, Gheorghe Doja, Târgului, Izvorului, Breslelor, Fabricii, Szent-Gyorgyi Albert, Băncii, Arpad, George Coşbuc din Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor
04329.06.2020 Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai din 15 iunie 2020
04229.06.2020H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 29 iunie 2020
04115.06.2020H O T Ă R Â R E privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport local de călători în Oraşul Valea lui Mihai, prin atribuire directă
040 15.06.2020 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 08 mai 2020
039 15.06.2020 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 08 mai 2020
038 08.05.2020 H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință
037 08.05.2020 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2020
036 08.05.2020 H O T Ă R Â R E privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L. şi repartizarea unor locuinţe pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în Oraşul Valea lui Mihai, strada Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara)
035 08.05.2020 H O T Ă R Â R E privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale începând cu anul fiscal 2021
03408.05.2020 H O T Ă R Â R E privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului Oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare, aferent anului 2019
033 08.05.2020 H O T Ă R Â R E privind asigurarea cofinanţării proiectului POIM: „Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din zona de nord-vest a judeţului Bihor, în perioada 2014-2020”
032 08.05.2020 H O T Ă R Â R E privind transmiterea în folosinţă gratuită către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bihor a unui aparat Drager Alcotest 7510 pentru stabilirea concentrației de alcool în aerul expirat
031 08.05.2020 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 26 martie 2020
030 08.05.2020 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 08 mai 2020
029 26.03.2020 H O T Ă R  R E privind trecerea imobilului cu nr. cad. 50881 înscris în CF nr.50881 – Valea lui Mihai din domeniul public în domeniul privat al Oraşului Valea lui Mihai pe durata realizării obiectivului de investiții „Construire bazin didactic de înot in Oraşul Valea lui Mihai, județul Bihor”şi constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit asupra acestui imobil în favoarea Agenției de Dezvoltare Durabilă Bihor
028 26.03.2020 H O T Ă R Â R E privind rectificarea şi modificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai, pe anul 2020
02726.03.2020 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L. şi repartizarea unor locuinţe pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în Oraşul Valea lui Mihai, strada Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara)
026 Anexa1 26.03.2020 Anexa 1 la Hotărâre nr.26 din 26.03.2020
026 Anexa2 26.03.2020 Anexa 2 la Hotărâre nr.26 din 26.03.2020
026 Anexa3 26.03.2020 Anexa 3 la Hotărâre nr.26 din 26.03.2020
026 26.03.2020
H O T Ă R Â R E privind aprobarea proiectului actualizat Modernizarea şi extinderea reţelei de iluminat public în Oraşul Valea lui Mihai, jud. Bihor și a cheltuielilor legate de proiect, a documentaţiei tehnico-economice actualizate – faza Studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici actualizaţi ai proiectului
025 26.03.2020 H O T Ă R Â R E privind mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT GROUP să exercite în numele şi pe seama U.A.T. Oraşul Valea lui Mihai dreptul de a concesiona spre administrare şi exploatare Staţia de sortare şi compostare al deşeurilor – Valea lui Mihai, operatorului de salubritate Zona 6
024 26.03.2020
023 26.03.2020 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 09 martie 2020
022 26.03.2020 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 26 martie 2020
021 09.03.2020 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Devizului general actualizat și al Devizului pe obiecte actualizat ai proiectului: Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale la Colegiul Agricol nr.1, oraş Valea lui Mihai
020 09.03.2020 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 24 februarie 2020
01909.03.2020H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 09 martie 2020
018 24.02.2020 H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință
017 24.02.2020 H O T Ă R Â R E privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L.
01624.02.2020 H O T Ă R Â R E privind repartizarea unor locuinţe sociale
01524.02.2020 H O T Ă R Â R E privind aprobarea listei de soluţionare a cererilor de locuinţe şi stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în oraşul Valea lui Mihai, str. Hunyadi János (Iancu de Hunedoara)
014 24.02.2020 H O T Ă R Â R E privind aprobarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2020
01324.02.2020 H O T Ă R Â R E privind atribuirea în folosinţă gratuită, pe durata existentei construcţiilor, de terenuri pentru construirea de locuinţe proprietate personală
01224.02.2020 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, convocată de îndată, din data de 19 februarie 2020
011 24.02.2020 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 24 februarie 2020
010 19.02.2020 H O T Ă R Â R E privind aprobarea proiectului actualizat: Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor şi a cheltuielilor legate de proiect
010 Anexa 1 19.02.2020 Anexa nr.1 la Hotarâre nr. 10 din 19.februarie 2020
010 Anexa3 19.02.2020 Anexa nr. 3 partea scrisa, la Hotărâre nr. 10 din 19 februarie 2020
010 Anexa3 19.02.2020 Anexa nr. 3 partea desenată la Hotărâre nr. 10 din 19 februarie 2020
009 19.02.2020 H O T Ă R Â R E privind aprobarea proiectului actualizat Îmbunătățirea serviciilor educaționale și a spațiilor publice în Orașul Valea lui Mihai și a cheltuielilor legate de proiect
008 19.02.2020 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Devizului general actualizat și al Devizului pe obiecte actualizat ai proiectului: Îmbunătăţirea mediului urban în Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor
007 19.02.2020
H O T Ă R Â R E privind aprobarea Devizului general actualizat și al Devizului pe obiecte actualizat ai proiectului: Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale la Şcoala Gimnazială Zelk Zoltan, Oraşul Valea lui Mihai
006 19.02.2020
H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 29 ianuarie 2020 2019
00519.02.2020H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, convocată de îndată, din data de 19 februarie 2020
00429.01.2020H O T Ă R Â R E privind rezilierea unui contract de închiriere locuinţă tip A.N.L.
00329.01.2020H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului de lucrări ce vor fi executate în anul 2020 de beneficiarii de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001
002 29.01.2020 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 23 decembrie 2019
00 1 29.01.2020
H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai din data de 29 ianuarie 2020

Hotărârile Consiliului Local 2019

Hotărârile Consiliului Local 2018

Hotărârile Consiliului Local 2017

Hotărârile Consiliului Local 2016

Hotărârile Consiliului Local 2015

Hotărârile Consiliului Local 2014

Hotărârile Consiliului Local 2013

Hotărârile Consiliului Local 2012

Hotărârile Consiliului Local 2011

Hotărârile Consiliului Local 2010

Hotărârile Consiliului Local 2009

Hotărârile Consiliului Local 2008

Hotărârile Consiliului Local 2007

Hotărârile Consiliului Local 2006

Hotărârile Consiliului Local 2005