Hotărâri – 2019

Nr. crtData Descriere
10123.12.2019H O T Ă R Â R E privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2020 o locuinţă socială
100 23.12.2019 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatul de specialitate al Primarului oraşului Valea lui Mihai și al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor – Valea lui Mihai
099 23.12.2019 H O T Ă R Â R E privind aprobarea structurii reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din Oraşul Valea lui Mihai, pentru anul şcolar 2020-2021
098 23.12.2019 H O T Ă R Â R E privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care urmează a se recolta în anul 2020 din fondul forestier proprietate publică a Oraşului Valea lui Mihai, a modului de valorificare a masei lemnoase, precum şi a preţurilor de vânzare a acesteia
097 23.12.2019 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Oraşului Valea lui Mihai pentru activități nonprofit de interes local
096 23.12.2019 H O T Ă R Â R E privind stabilirea modalităţii de gestiune a transportului public local de călători în Oraşul Valea lui Mihai, Judeţul Bihor
096 Anexa 23.12.2019 Anexa la Hotărâre nr. 96 din 23.12.2019
095 23.12.2019 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 28 noiembrie2019
094 23.12.2019 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai din data de 23 decembrie 2019
09328.11.2019 H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință
092 28.11.2019
H O T Ă R Â R E privind instituirea facilității fiscale de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a UAT Orașul Valea lui Mihai și aprobarea Procedurii de acordare a facilității fiscale
091 28.11.2019 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unui contract de închiriere locuinţă socială
090 28.11.2019 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L.
089 28.11.2019 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2019
088 28.11.2019 H O T Ă R Â R E privind contractarea unui împrumut în valoare totală de 10.900.000,00 lei
087 28.11.2019 H O T Ă R Â R E privind aprobarea predării din administrarea Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, în administrarea temporară a Consiliului Local al Comunei Tarcea a unui sector din Drumul Comunal nr. 272, identificat prin nr. cadastral 52999, pe perioada modernizării/reabilitării acestuia
086 28.11.2019 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 30 octombrie 2019
085 28.11.2019 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai din data de 28 noiembrie 2019
08430.10.2019
H O T Ă R Â R E privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă socială şi repartizarea unor locuinţe sociale
083 30.10.2019 H O T Ă R Â R E privind prelungirea, respectiv, rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L.
082 30.10.2019 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatul de specialitate al Primarului oraşului Valea lui Mihai și al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor – Valea lui Mihai
081 30.10.2019 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2019
080 30.10.2019 H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate actualizată pentru realizarea investiţiei: „Canalizare apă menajeră pe străzile: Kossuth Lajos, Erkel Ferenc, Deak Ferenc, Arany Janos, Nicolae Bălcescu, Petofi Sandor, Dr. Cozac Ludovic, Iosif Vulcan, Lucernei, Jozsef Attila, Kodaly Zoltan, Horea, Orban Balazs, 1 Decembrie, Bartok Bela, Bocskai Istvan, Charles Darwin, Crişan, Korosi Csoma Sandor, Zrinyi Miklos, Mihai Eminescu, Octavian Goga, Stejarului, Lalelelor, Konrad Roentgen, I.L. Caragiale, Salcâmului, Danko Pista, Ştrandului, II. Rakoczi Ferenc din Orașul Valea lui Mihai, județul Bihor”
079 30.10.2019 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Construire spălătorie auto cu autoservire, beneficiar S.C. IMOBILIEN VARGA S.R.L.
078 30.10.2019 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Construire hale de producţie şi depozitare regim P+1, beneficiar S.C. FINPROJECT ROMÂNIA S.R.L
077 30.10.2019 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Construire complex comercial P+E parţial, amenajări exterioare şi amplasare firme luminoase, demolare casă de locuit, beneficiar S.C. GOURMET CATERING & RETAIL S.R.L.
076 30.10.2019 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Construire staţie de bază pentru servicii de comunicaţii electronice – antene telefonie mobilă 3G în intravilanul loc. Valea lui Mihai, jud.Bihor, beneficiar S.C. RCS & RDS S.A.
075 30.10.2019 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai
074 30.10.2019 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 25 septembrie 2019
073 30.10.2019 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai din data de 30 octombrie 2019
07225.09.2019H O T Ă R Â R E privind rezilierea, respectiv, prelungirea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L.
071 25.09.2019 H O T Ă R Â R E privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai în consiliile de administraţie şi în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei ale unităţilor şcolare din Oraşul Valea lui Mihai, pentru anul de învăţământ 2019-2020
070 25.09.2019 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 28 august 2019
069 25.09.2019 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai din data de 25 septembrie 2019
06828.08.2019H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință
067 28.08.2019 H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi în vederea realizării obiectivului de investiţii „Construire arhivă şi birou de contabilitate oraş Valea lui Mihai”
066 28.08.2019 H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizați în vederea realizării obiectivului de investiții „Îmbunătățirea infrastructurii de apa si apa uzata în localitatea Valea lui Mihai – Realizare rețele canalizare menajera pe următoarele străzi: Kalvin Janos, Kolcsey Ferenc, Avram Iancu, Vorosmarti Mihaly, Ady Endre, Republicii, Gheorghe Doja, Târgului, Izvorului, Breslelor, Fabricii, Szent-Gyorgyi Albert, Băncii, Arpad, George Coșbuc din Orașul Valea lui Mihai, județul Bihor”, urmare a modificărilor tehnice şi a cotei C.A.M. la 2,25 % şi aprobarea cheltuielilor ce revin U.A.T. Oraşul Valea lui Mihai, din bugetul local
065 28.08.2019 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2019
064 28.08.2019 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 31 iulie 2019
063 28.08.2019 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai din data de 28 august 2019
06231.07.2019 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2019
061 31.07.2019 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între U.A.T Oraşul Valea lui Mihai și A.D.I. Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor în vederea realizării obiectivelor de investiții: „Reparaţii acoperiș – clădirea Liceului Tehnologic nr. 1 Valea lui Mihai – corp C1 şi corp C4” , „Realizarea pavajului în curtea Liceului Tehnologic nr. 1 Valea lui Mihai” şi „Achiziționarea de echipamente necesare pentru Atelier Comerț, Atelier Lăcătușărie, Cabinet Ospătar şi Cabinet Gastronomie din cadrul Liceului Tehnologic nr.1 – Valea lui Mihai”, precum şi aprobarea dării în folosință gratuită către A.D.I. Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor a imobilului – Liceul Tehnologic nr. 1 Valea lui Mihai
060 31.07.2019 H O T Ă R Â R E privind validarea mandatului de consilier local al d-lui KOVÁCS ATTILA
059 31.07.2019 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 26 iunie 2019
058 31.07.2019 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai din data de 31 iulie 2019
05726.06.2019H O T Ă R Â R E privind prelungirea unor contracte de închiriere locuinţă socială
056 26.06.2019 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L. şi repartizarea unei locuinţe tip A.N.L.
054 26.06.2019 H O T Ă R Â R E privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului Oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare, aferent anului 2018
053 26.06.2019 H O T Ă R Â R E privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros, fără licitaţie publică, asupra terenului în suprafaţă de 100 mp situat în Oraşul Valea lui Mihai str. Jakab Rezso nr.13 pentru extindere construcţii, în favoarea d-nei MARC RALUCA DAIANA
052 26.06.2019 H O T Ă R Â R E privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Oraşului Valea lui Mihai
051 26.06.2019 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 13 iunie 2019 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 26 iunie 2019
050 13.06.2019 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între U.A.T Oraşul Valea lui Mihai și Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor în scopul realizării obiectivelor de investiții: reabilitarea acoperișului clădirii Liceului Tehnologic nr. 1 Valea lui Mihai – corp C1 şi corp C4 și realizarea pavajului în curte, achiziționarea de echipamente necesare pentru Atelier Comerț, Atelier Lăcătușărie, Cabinet Ospătar şi Cabinet Gastronomie din cadrul Liceului Tehnologic nr.1 – Valea lui Mihai
049 13.06.2019 H O T Ă R Â R E privind mandatarea reprezentantului U.A.T. Orașul Valea lui Mihai să voteze în Adunarea Generală a Asociaților A.D.I. ECOLECT GROUP prerogativele în legătură cu serviciile, prevăzute la art.16 alin. (3) pct.19 – 29 din Statutul Asociaţiei
048 13.06.2019 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 13 mai 2019 şi a Ordinii de zi a şedinţei de îndată din 13 iunie 2019
04713.05.2019H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință
046 13.05.2019 H O T Ă R Â R E privind respingerea Proiectului de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros, fără licitaţie publică, asupra terenului în suprafaţă de 100 mp situat în Oraşul Valea lui Mihai str. Jakab Rezso nr.13, pentru extindere construcţii, în favoarea d-nei MARC RALUCA DAIANA
045 13.05.2019 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unor contracte de închiriere locuinţă socială
044 13.05.2019 H O T Ă R Â R E privind repartizarea unei locuinţe tip A.N.L.
043 13.05.2019 H O T Ă R Â R E privind conferirea, post-mortem, a titlului de Cetăţean de Onoare al Oraşului Valea lui Mihai prof. Kiss Imre şi a unor distincţii DIPLOMA DE EXCELENŢĂ cu prilejul Festivalului „Zilele Salcâmului în Floare” ediţia XXVII
042 13.05.2019 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Programului-cadru al Festivalului „Zilele Salcâmului în Floare” – ediţia XXVII
041 13.05.2019 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Oraşul Valea lui Mihai şi Asociaţia „PRO VALEA LUI MIHAI – ÉRMIHÁLYFALVÁÉRT EGYESÜLET” în vederea organizării Festivalului „Zilele Salcâmului în Floare” ediţia XXVII
040 13.05.2019 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 24 aprilie 2019 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 13 mai 2019
03924.04.2019H O T Ă R Â R E privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale începând cu anul fiscal 2020
038 24.04.2019 H O T Ă R Â R E privind aprobarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2019
037 24.04.2019 H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare, aferentă trimestrului I 2019
036 24.04.2019 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 10 aprilie2019 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 24 aprilie 2019
03510.04.2019H O T Ă R Â R E privind actualizarea Devizului general și a bugetului proiectului: Reducerea emisiilor de carbon în Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor
035 Anexa1 10.04.2019 Anexa nr. 1 la Hotarare nr.35 din 10. aprilie 2019
034 10.04.2019 H O T Ă R Â R E privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Valea lui Mihai, nr.87/2017
033 10.04.2019 H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate actualizată a proiectului: Reabilitare, modernizare, dotare şi extindere aşezământ cultural în Oraşul Valea lui Mihai, Judeţul Bihor
033 Anexa1 10.04.2019 Anexa nr. 1 la Hotarare nr.33 din 10. aprilie 2019
032 10.04.2019 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 29 martie 2019 şi a Ordinii de zi a şedinţei de îndată din 09 aprilie 2019
03129.03.2019H O T Ă R Â R E privind actualizarea Devizului general şi a bugetului proiectului: Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe situat pe strada Republicii nr.4, scările T1-T3, oraș Valea lui Mihai, județul Bihor; strada Republicii nr.8, scările T4-T5, oraș Valea lui Mihai, județul Bihor
030 29.03.2019 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unui contract de închiriere locuinţă socială, rezilierea unui contract de închiriere locuinţă socială şi repartizarea unor locuinţe sociale
028 29.03.2019 H O T Ă R Â R E privind avizarea documentației de atribuire privind delegarea de gestiune pentru operarea staţiei de sortare/transfer din zona 6, operarea staţiei de tratare mecano-biologica a deşeurilor Oradea si a serviciului de colectare, transport şi a altor fluxuri de deșeuri din zona 6 din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din județul Bihor
027 29.03.2019 H O T Ă R Â R E privind mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT GROUP Bihor să încheie contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare cu organizaţii care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului
026 29.03.2019 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Actului adiţional nr.1 la Documentul de poziţie privind implementarea proiectului: „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Bihor”.
025 29.03.2019 H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în vederea realizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Construire arhivă şi birou de contabilitate oraş Valea lui Mihai”
024 29.03.2019 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 14 martie 2019 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 29 martie 2019
02314.03.2019H O T Ă R Â R E privind aprobarea încheierii Contractului de parteneriat în vederea cooperării în domeniul agricol între U.A.T. Oraşul Valea lui Mihai şi Asociaţia agricultorilor maghiari din România, Organizaţia Jud. Bihor
022 14.03.2019 H O T Ă R Â R E privind aprobarea cererii de finanţare Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe situat pe strada Republicii nr.4, scările T1-T3, oraș Valea lui Mihai, județul Bihor; strada Republicii nr.8, scările T4-T5, oraș Valea lui Mihai, județul Bihor şi a cheltuielilor aferente acesteia
021 14.03.2019 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 27 februarie 2019 şi a Ordinii de zi a şedinţei extraordinare din 14 martie 2019
02027.02.2019H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință
019 27.02.2019 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unui contract de închiriere locuinţă socială
018 27.02.2019 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unui contract de închiriere locuinţă tip A.N.L.
017 27.02.2019 H O T Ă R Â R E privind aprobarea listei de soluţionare a cererilor de locuinţe şi stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în oraşul Valea lui Mihai, str. Hunyadi János (Iancu de Hunedoara)
016 27.02.2019 H O T Ă R Â R E privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii: „Îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi apă uzată în localitatea Valea lui Mihai – Realizare rețele canalizare menajeră pe următoarele străzi: Kalvin Janos, Kolcsey Ferenc, Avram Iancu, Vorosmarty Mihaly, Ady Endre, Republicii, Gheorghe Doja, Târgului, Izvorului, Breslelor, Fabricii, Szent-Gyorgyi Albert, Băncii, Arpad, George Coșbuc din Orașul Valea lui Mihai, județul Bihor”
015 27.02.2019 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Caietului de sarcini actualizat pentru delegarea gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare al Oraşului Valea lui Mihai, judeţul Bihor
014 27.02.2019 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 12 februarie 2019 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 27 februarie 2019
01312.02.2019H O T Ă R Â R E privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, nr.83/2018 – modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, nr. 6/2019
012 12.02.2019 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 30 ianuarie 2019 şi a Ordinii de zi a şedinţei de îndată din 12 februarie 2019
01130.01.2019H O T Ă R Â R E privind repartizarea unor locuinţe sociale
010 30.01.2019 H O T Ă R Â R E privind rezilierea unui contract de închiriere locuinţă tip A.N.L.
009 30.01.2019 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului de lucrări ce vor fi executate în anul 2019 de beneficiarii de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001
008 30.01.2019 H O T Ă R Â R E privind aprobarea structurii reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din Oraşul Valea lui Mihai, pentru anul şcolar 2019-2020
007 30.01.2019 H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare, aferentă trimestrului IV 2018
006 30.01.2019 H O T Ă R Â R E privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, nr.83/2018
005 30.01.2019 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unui contract de închiriere pentru spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă
004 30.01.2019 H O T Ă R Â R E privind aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei pe perioadă nedeterminată în vederea demolării, scoaterii din funcţiune şi casării imobilului – Grădiniţă, situat în Oraşul Valea lui Mihai, str. Erkel Ferenc nr.2, judeţul Bihor, precum şi a trecerii din domeniul public – aflat în administrarea Şcolii Gimnaziale „Zelk Zoltan”, în domeniul privat al Oraşului Valea lui Mihai
00330.01.2019H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 09 ianuarie 2019 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 30 ianuarie 2019
002 09.01.2019 H O T Ă R Â R E privind utilizarea sumei de 1.155.000,00 lei din excedentul bugetului local al anului 2018 pentru acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare, utilizarea excedentului bugetului local al anului 2018 în sumă de 401.809,40 lei pentru cheltuielile secţiunii de funcţionarea şi utilizarea excedentului bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii din anul 2018 în sumă de 304.549,43 lei ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare şi secţiunii de dezvoltare în anul
00109.01.2019H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 19 decembrie 2018 şi a Ordinii de zi a şedinţei de îndată din 09 ianuarie 2019