Hotărâri – 2018

Nr. crt.DataDescriere
103 19.12.2018 H O T Ă R Â R E privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2019 o locuinţă socială
102 19.12.2018 H O T Ă R Â R E privind rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L
101 Anexa2 19.12.2018 ANEXA nr. 2 la Hotărârea nr.101/19 decembrie 2018
101 19.12.2018 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatul de specialitate al Primarului oraşului Valea lui Mihai şi al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al oraşului Valea lui Mihai
100 Anexa2 19.12.2018 Anexa 2 la Hotărârea nr.100 din 19.12.2018
100 Anexa1 19.12.2018 Anexa 1 la Hotărârea. 100 din 19.12.2018
100 19.12.2018 H O T Ă R Â R E privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care urmează a se recolta în anul 2019 din fondul forestier proprietate publică a Oraşului Valea lui Mihai, a modului de valorificare a masei lemnoase, precum şi a preţurilor de vânzare a acesteia
09919.12.2018H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 13 decembrie 2018 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 19 decembrie 2018
09813.12.2018H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2018
09713.12.2018H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 28 noiembrie 2018 şi a Ordinii de zi a şedinţei extraordinare din 13 decembrie 2018
096.13.12.2018H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință
095 28.11.2018 H O T Ă R Â R E privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, nr. 10/2018 privind aprobarea structurii reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Oraşul Valea lui Mihai, pentru anul şcolar 2018-2019
094 28.11.2018 H O T Ă R Â R E privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă socială
093 28.11.2018 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L.
092 28.11.2018 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2018
091 28.11.2018 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unui contract de închiriere pentru spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă
090 28.11.2018 H O T Ă R Â R E privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Oraşului Valea lui Mihai
08928.11.2018 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 31 octombrie 2018 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 28 noiembrie 2018
08831.10.2018HO T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință
08731.10.2018 H O T Ă R Â R E privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă socială
08631.10.2018H O T Ă R Â R E privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L., precum şi repartizarea unor locuinţe tip A.N.L.
08531.10.2018H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare, aferentă trimestrului III 2018
08431.10.2018H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentaţiei de atribuire pentru delegarea gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare al Oraşului Valea lui Mihai, judeţul Bihor
083 Anexa131.10.2018 ANEXA nr. 1 la Hotărâre nr.83 din 31.10.2018
08331.10.2018 H O T Ă R Â R E privind aprobarea proiectului actualizat: Reducerea emisiilor de carbon în Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor,precum şi actualizarea documentaţiei tehnico-economice pentru proiect, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, nr.26/2018
082 Anexa31.10.2018Anexa la Hotărâre nr.82 din 31.10.2018
08231.10.2018 H O T Ă R Â R E privind actualizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Oraşului Valea lui Mihai, judeţul Bihor
08131.10.2018 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 15 octombrie 2018 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 31 octombrie 2018
080 Anexa15.10.2018Anexa la Hotărâre nr. 80 din 15.10.2018
080 15.10.2018 H O T Ă R Â R E privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai nr.12/2018, pentru proiectul „Modernizarea terenului de sport pentru elevii Colegiului Agricol nr.1 din Oraşul Valea lui Mihai, Judeţul Bihor”
079 Anexa 15.10.2018 Anexa la Hotărâre nr. 79 din 15.10.2018
079 15.10.2018 H O T Ă R Â R E privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai nr.4/2018, pentru proiectul „Înfiinţarea spaţiilor de acces pietonal – trotuare în Oraşul Valea lui Mihai”
078 15.10.2018 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 28 septembrie 2018 şi a Ordinii de zi a şedinţei extraordinare din 15 octombrie 2018
077 28.09.2018H O T Ă R Â R E privind prelungirea unui contract de închiriere locuinţă socială, rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă socială şi repartizarea unei locuinţe sociale
076 28.09.2018 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unor contracte de închiriere locuinţă tip ANL
075 28.09.2018 H O T Ă R Â R E privind aprobarea listei de soluţionare a cererilor de locuinţe şi stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în oraşul Valea lui Mihai, str. Hunyadi János (Iancu de Hunedoara)
074 28.09.2018 H O T Ă R Â R E privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai în Consiliul de administraţie şi în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei al unităţilor şcolare din Oraşul Valea lui Mihai
073 28.09.2018 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2018
072 28.09.2018 H O T Ă R Â R E privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al oraşului Valea lui Mihai şi a Regulamentului Local de Urbanism
071 Anexa1 28.09.2018 Anexa nr. 1 la Hotărâre nr.71 din 28.09.2018
071 28.09.2018 H O T Ă R Â R E privind darea în administrarea Şcolii Gimnaziale „Zelk Zoltan” – Valea lui Mihai, a imobilului situat în oraşul Valea lui Mihai, strada Ady Endre nr.21
070 28.09.2018 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 27 august 2018 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 28 septembrie 2018
069 28.08.2018 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Actului constitutiv actualizat al SC APA CANAL NORD VEST SA
068 28.08.2018 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2018
067 28.08.2018 H O T Ă R Â R E privind aprobarea participării oraşului Valea lui Mihai la proiectul: Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor, a documentaţiilor tehnico-economice – faza S.F. şi faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiţie şi a cheltuielilor legate de proiect
06628.08.2018H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 09 august 2018 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 27 august 2018
065 09.08.2018 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice – faza SF şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv a Anexei privind descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată pentru Proiectul: Modernizarea şi extinderea reţelei de iluminat public în Oraşul Valea lui Mihai, jud. Bihor, din Oraşul Valea lui Mihai
064 09.08.2018 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2018
063 09.08.2018 H O T Ă R Â R E pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Actului constitutiv actualizat al SC APA CANAL NORD VEST SA
062 09.08.2018 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 27 iulie 2018 şi a Ordinii de zi a şedinţei extraordinare din 09 august 2018
06109.08.2018 H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință
060 27.07.2018 H O T Ă R Â R E privind aprobarea participării orașului Valea lui Mihai la proiectul: Îmbunătățirea serviciilor educaționale și a spațiilor publice în Orașul Valea lui Mihai și a cheltuielilor legate de proiect
059 27.07.2018 H O T Ă R Â R E privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Oraşului Valea lui Mihai, judeţul Bihor
058 27.07.2018 H O T Ă R Â R E privind aprobarea suportării din bugetul local a cotei părți din valoarea cofinanțării aferentă Orașului Valea lui Mihai pentru serviciile necesare întocmirii documentației de atribuire a Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din zona nord- vest a județului Bihor în perioada 2014 – 2020
057 27.07.2018 H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului Oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare, aferentă trimestrului II 2018
056 27.07.2018 H O T Ă R Â R E privind vânzarea unui imobil – teren cu construcţii din domeniul privat al oraşului Valea lui Mihai
055 27.07.2018 H O T Ă R Â R E privind aprobarea „Contractului de folosirea infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public”
054 27.07.2018 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Amplasarea staţie de telefonie mobilă Vodafone beneficiar S.C. VODAFONE ROMÂNIA S.A.
05327.07.2018H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 27 iunie 2018 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 27 iulie 2018
052 Anexa27.06.2018Anexa la Hotărâre nr.52 din 27.06.2018
052 27.06.2018 H O T Ă R Â R E privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Oraşului Valea lui Mihai, judeţul Bihor
051 27.06.2018 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unor contracte de închiriere locuinţă socială
050 27.06.2018 H O T Ă R Â R E privind rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L. şi prelungirea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L.
049 27.06.2018 H O T Ă R Â R E privind aprobarea participării oraşului Valea lui Mihai la proiectul: Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale la Colegiul Agricol nr.1 oraş Valea lui Mihai, a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a cheltuielilor legate de proiect
048 27.06.2018 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 30 mai 2018 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 27 iunie 2018
047 30.05.2018 H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință
046 30.05.2018 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2018
045 30.05.2018 H O T Ă R Â R E privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maxim 2.961.876 lei, în conformitate cu prevederile art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art.63 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale
044 30.05.2018 H O T Ă R Â R E privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului Oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare, aferent anului 2017
043 Anexa 30.05.2018 Anexa la Hotarare nr.43 din 30.05.2018
043 30.05.2018 H O T Ă R Â R E privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, nr.62/2017 pentru obiectivul de investiţii: „Îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi apă uzată în localitatea Valea lui Mihai – Realizare rețele canalizare menajeră pe următoarele străzi: Kalvin Janos, Kolcsey Ferenc, Avram Iancu, Vorosmarty Mihaly, Ady Endre, Republicii, Gheorghe Doja, Târgului, Izvorului, Breslelor, Fabricii, Szent-Gyorgyi Albert, Băncii, Arpad, George Coșbuc din Orașul Valea lui Mihai, județul Bihor”
042 30.05.2018 H O T Ă R Â R E privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Oraşului Valea lui Mihai, judeţul Bihor
04130.05.2018H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 27 aprilie 2018 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 30 mai 2018
040 27.04.2018 H O T Ă R Â R E privind conferirea unor distincţii DIPLOMA DE EXCELENŢĂ cu prilejul Festivalului „Zilele Salcâmului în Floare” ediţia XXVI
039 27.04.2018 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Programului-cadru al Festivalului „Zilele Salcâmului în Floare” – ediţia XXVI
038 27.04.2018 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Oraşul Valea lui Mihai şi Asociaţia „PRO VALEA LUI MIHAI – ÉRMIHÁLYFALVÁÉRT EGYESÜLET” în vederea organizării Festivalului „Zilele Salcâmului în Floare” ediţia XXVI
037 27.04.2018 H O T Ă R Â R E privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale începând cu anul fiscal 2019
036 27.04.2018 H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare, aferentă trimestrului I 2018
035 27.04.2018 H O T Ă R Â R E privind aprobarea participării oraşului Valea lui Mihai la proiectul: Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale la Şcoala Gimnazială Zelk Zoltan, Oraşul Valea lui Mihai, a Studiului de fezabilitate pentru obiective mixte de investiţii şi a cheltuielilor legate de proiect
03427.04.2018H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 29 martie 2018 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 27 aprilie 2018
03329.03.2018H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă din oraşul Valea lui Mihai, pe anul 2018
032 29.03.2018 H O T Ă R Â R E privind repartizarea de locuinţe tip ANL destinate închirierii, situate în Valea lui Mihai, str. Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara)
031 29.03.2018 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unui contract de închiriere locuinţă socială şi repartizarea unei locuinţe sociale
030 29.03.2018 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pentru oraşul Valea lui Mihai
029 29.03.2018 H O T Ă R Â R E privind transmiterea fără plată a două autoturisme unităţilor şcolare de învăţământ preuniversitar de stat din Oraşul Valea lui Mihai
028 29.03.2018 H O T Ă R Â R E privind aprobarea cumpărării imobilului – teren şi construcţii – situat în Oraşul Valea lui Mihai, str. Ady Endre nr. 21, judeţul Bihor, înscris în CF nr.51432 – Valea lui Mihai
027 29.03.2018 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 13 martie 2018 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 29 martie 2018
026 Anexa 13.03.2018 Anexa 1 la Hotărâre nr. 26 din 13.03.2018
026 13.03.2018 H O T Ă R Â R E privind aprobarea participării oraşului Valea lui Mihai la proiectul: Reducerea emisiilor de carbon în Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor, a Studiului de fezabilitate şi a cheltuielilor legate de proiect
025 13.03.2018 H O T Ă R Â R E privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Oraşului Valea lui Mihai, judeţul Bihor
024 13.03.2018 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a sistemului de parcare cu plată în Orașul Valea lui Mihai
023 13.03.2018 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 21 februarie 2018 şi a Ordinii de zi a şedinţei de îndată din 13 martie 2018
022 13.03.2018 H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință
021 21.02.2018 H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință
020 Anexa1 21.02.2018 Anexa nr.1 la Hotărâre nr. 20 din 21.02.2018
020 21.02.2018 H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe situat pe strada Republicii nr.4, scările T1-T3, oraș Valea lui Mihai, județul Bihor; strada Republicii nr.8, scările T4-T5, oraș Valea lui Mihai – faza DALI
019 21.02.2018 H O T Ă R Â R E privind aprobarea listei de soluţionare a cererilor de locuinţe şi stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în oraşul Valea lui Mihai, str. Hunyadi János (Iancu de Hunedoara)
018 21.02.2018 H O T Ă R Â R E privind rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip ANL şi prelungirea unor contracte de închiriere locuinţă tip ANL
017 21.02.2018 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Contractului de mandat încheiat între Oraşul Valea lui Mihai şi Asociaţia de proprietari Moka pentru pregătirea, contractarea și implementarea unui proiect în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, în vederea reabilitării termice a blocurilor de locuit
016 21.02.2018 H O T Ă R Â R E privind aprobarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2018
015 Anexa 21.02.2018 Anexa la Hotărâre nr.15 din 21.02.2018
015 21.02.2018 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Strategiei energetice a Oraşului Valea lui Mihai, pentru perioada 2016-2026
014 21.02.2018 H O T Ă R Â R E pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Construire hală depozitare pesticide şi îngrăşăminte beneficiar S.C. AGROTEX S.R.L.
01321.02.2018H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 02 februarie 2018 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 21 februarie 2018
01202.02.2018H O T Ă R Â R E privind implementarea proiectului „Modernizarea terenului de sport pentru elevii Colegiului Agricol nr.1 din Oraşul Valea lui Mihai, Bihor”
01102.02.2018 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 15 ianuarie 2018 şi a Ordinii de zi a şedinţei extraordinare din 02 februarie 2018
010 15.01.2018 H O T Ă R Â R E privind aprobarea structurii reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Oraşul Valea lui Mihai, pentru anul şcolar 2018-2019
009 15.01.2018 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unui contract de închiriere locuinţă tip ANL
008 15.01.2018 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului de lucrări ce vor fi executate în anul 2018 de beneficiarii de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001
007 15.01.2018 H O T Ă R Â R E privind propunerea calificativului evaluării performanţelor profesionale ale Secretarului oraşului Valea lui Mihai, pentru anul 2017
006 15.01.2018 H O T Ă R Â R E privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care urmează a se recolta în anul 2018 din fondul forestier proprietate publică a Oraşului Valea lui Mihai, a modului de valorificare a masei lemnoase, precum şi a preţurilor de vânzare a acesteia
005 15.01.2018 H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare, aferentă trimestrului IV 2017
004 15.01.2018 H O T Ă R Â R E privind implementarea proiectului „Înfiinţarea spaţiilor de acces pietonal – trotuare în Oraşul Valea lui Mihai”
00315.01.2018H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 09 ianuarie 2018 şi a Ordinii de zi a şedinţei extraordinare din 15 ianuarie 2018
002 09.01.2018 H O T Ă R Â R E privind utilizarea sumei de 330.446,04 lei din excedentul bugetului local al anului 2017 pentru acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare şi utilizarea excedentului bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii din anul 2017 în sumă de 227.637,22 lei ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare şi secţiunii de dezvoltare în anul 2018
00109.01.2018H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 22 decembrie 2017 şi a Ordinii de zi a şedinţei extraordinare din 09 ianuarie 2018