Comunicat

Având în vedere,

Hotătârea de Guvern nr. 967 din 12 noiembrie 2020, privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19,

Conform Art. 1 pct. 20. din Anexa nr. 3.  „Se permite organizarea ceremoniilor oficiale dedicate Zilei Naţionale a României în Municipiul Bucureşti, cu participarea a cel mult 400 de persoane, precum şi în municipiile reşedinţă de judeţ, cu participarea a cel mult 100 de persoane, fără participarea publicului şi cu respectarea măsurilor”

Prin urmare de Ziua Naţională a României în data de 1 decembrie 2020 la Monumentul Eroilor din Valea lui Mihai nu se organizează ceremonie oficială, depunerea coroanelor se va desfăşura spontan şi fără participarea publicului.

PRIMAR,

NYAKÓ IOZSEF