Autorizații de construire / demolare – 2024

Titlu proiectului : Intrare în legalitate a lucrărilor de extindere locuință unifamilială executate fără autorizație de construire, conform procesului verbal de constatare și sancționare a contravențiilor nr. 12 din 28.10.2021

P.O.T. existent 14.39%; C.U.T. existent 0,144
Suprafața construită la sol –
103 mp
Regim de înălțime – parter
Nu fost solicitat avizul autorității competente în domeniul protejării mediului

Partea desenată

 

Titlu proiectului : Desființare corp C1 și C2

P.O.T. propus – C.U.T. propus –
Suprafața construită la sol –
Regim de înălțime –
Nu fost solicitat avizul autorității competente în domeniul protejării mediului

Partea desenată

Titlu proiectului : Extindere conductă distribuție gaze naturale, racord gaze naturale și post reglare măsurare

P.O.T. propus – C.U.T. propus –
Suprafața construită la sol –
Regim de înălțime –
A fost solicitat avizul autorității competente în domeniul protejării mediului

Partea desenată