Autorizații de construire / demolare – 2023

Titlu proiectului : CENTRU/PLATFORMĂ DE COLECTARE A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR
P.O.T. propus 0,57%; C.U.T. propus 0,005 %
Suprafața construită la sol – 29 mp
Regim de înălțime – parter
A fost solicitat avizul autorității competente în domeniul protejării mediului

Partea desenată

Titlul proiectului : Alimentare cu energie electrică:  Sala de sport cu tribună 180 locuri
P.O.T. propus – %; C.U.T. propus –
Suprafața construită la sol – 0 mp
Regim de înălțime –
A fost solicitat avizul autorității competente în domeniul protejării mediului.

Titlul proiectului : Extindere casă de locuit parter
P.O.T. propus – 23.64%; C.U.T. propus – 0.23 

Suprafața construită la sol – 279 mp din care suprafața construită nou propusă este 29 m2

Retragerile construcției sunt : Est – 3.36 m, Nord – 1.24 m, Vest – 12.29 m, Sud – 12.43 m

Regim de înălțime – parter
Nu a fost solicitat avizul autorității competente în domeniul protejării mediului

Titlul proiectului : Modificare a traseului rețelei de distribuție a gazelor naturale (reamplasare conductă de gaze presiune redusă)

P.O.T. propus -%; C.U.T. propus –

Suprafața construită la sol –

Retragerile construcției sunt :

Regim de înălțime –

A fost solicitat avizul autorității competente în domeniul protejării mediului

Titlul proiectului : Eliberare amplasament privind “Construire Bază Sportivă TIP I” în loc. Valea lui Mihai, str. Hunyadi Janos, nr. cad. 53323
P.O.T. propus -%; C.U.T. propus –

Suprafața construită la sol –

Retragerile construcției sunt : –

Regim de înălțime –

A fost solicitat avizul autorității competente în domeniul protejării mediului

Titlul proiectului : Construire casă de locuit P și garaj
P.O.T. propus -%; C.U.T. propus –

Suprafața construită la sol –

Retragerile construcției sunt : –

Regim de înălțime –

A fost solicitat avizul autorității competente în domeniul protejării mediului

 

Titlul proiectului : Construire bază sportivă TIP 1, str. Hunyadi Janos, nr. F.N. oraș Valea lui Mihai, județul Bihor
P.O.T. propus -1.72%% C.U.T. propus 0.022

Suprafața construită la sol – 395.88 mp

Retragerile construcției sunt : – latura nord-est – 50m, latura nord-vest – 70m, latura sud-est 200 m, latura sud – vest 25m.

Regim de înălțime – parter + etaj

A fost solicitat avizul autorității competente în domeniul protejării mediului

Titlul proiectului : Proiectarea și execuția lucrărilor de construcție și montaj a unei stații de alimentare cu GNC în orașul Valea lui Mihai

P.O.T. propus -% C.U.T.

Suprafața construită la sol – mp

Retragerile construcției sunt : – latura Nord – ESt – 50m, latura nord vest – 70m, latura sud est 200 m, latura sud – vest 25m

Regim de înălțime – P

A fost solicitat avizul autorității competente în domeniul protejării mediulu

Titlul proiectului : Intrare în legalitate demolare casă și construire casă cu garaj
P.O.T. propus -20.62% C.U.T. propus – 0,206

Suprafața construită la sol – 296,86 mp

Retragerile construcției sunt : 3m față de strada Hunyadi Matyas, Nord – 1m, Sud – 5,76m

Regim de înălțime – P

Nu a fost solicitat avizul autorității competente în domeniul protejării mediului

Partea desenata

Titlul proiectului : Demolare casă de locuit
P.O.T. propus -% C.U.T. propus –

Suprafața construită la sol – mp

Retragerile construcției sunt :

Regim de înălțime – P

Nu a fost solicitat avizul autorității competente în domeniul protejării mediului

Titlul proiectului : Reducerea emisiilor de carbon in orașul Valea lui Mihai – Etapa II
P.O.T. propus – %; C.U.T. propus – 

Suprafața construită la sol – 0 mp

Regim de înălțime – 

A fost solicitat avizul autorității competente în domeniul protejării mediului

Titlul proiectului : CONSTRUIRE SEDIU ADMINISTRATIV CU HALA MENTENANȚĂ, CASĂ POARTĂ, CÂNTAR ȘI PLATFORME BETONATE ȘI AMPLASARE STAȚIE DE BETOANE       

P.O.T. propus – 4,16 %; C.U.T. propus 0,06 

Suprafața construită la sol – 430.40

Regim de înălțime P, P+1E 

A fost solicitat avizul autorității competente în domeniul protejării mediului
Partea desenată

Titlul proiectului : Extindere conductă și racord gaze naturale de presiune redusă      

P.O.T. propus -; C.U.T. propus – 

Suprafața construită la sol –

Regim de înălțime –

A fost solicitat avizul autorității competente în domeniul protejării mediului

Partea desenată

Titlul proiectului : Construire casă de locuit P       

P.O.T. propus 7,15% -; C.U.T. propus 0,07

Suprafața construită la sol – 226,25 mp

Regim de înălțime parter

Nu a fost solicitat avizul autorității competente în domeniul protejării mediului.

Partea desenată

Titlul proiectului : Racordarea la rețeaua electrică de distribuție (spor de putere) sediu de poliție de frontieră în
localitatea Valea lui Mihai, str. Bethlen Gabor nr. 24, nr. cad. 50370, jud. Bihor       

P.O.T. propus-; C.U.T. propus

Suprafața construită la sol –

Regim de înălțime –

A fost solicitat avizul autorității competente în domeniul protejării mediului

Partea desenată

Titlul proiectului :Demolare casă de locuit P si Construire casă de locuit P

P.O.T. propus 40,98% ; C.U.T. propus 0,41
Suprafața construită la sol – 286,90 mp

Regim de înălțime -P

Nu a fost solicitat avizul autorității competente în domeniul protejării mediului

Partea desenată

Titlul proiectului : Demolare parțială casă de locuit, construire casă de locuit și refacere gard stradal  

P.O.T. propus 11.12-%; C.U.T. propus –  0.1
Suprafața construită la sol – 54 mp
Regim de înălțime – parter
Nu a fost solicitat avizul autorității competente în domeniul protejării mediului

Partea desenată

Titlul proiectului : Racordarea la rețeaua electrică centrala electrică fotovoltaică Valea lui Mihai, județul Bihor –
Prosumator Apă Canal Nord Vest S.A.

P.O.T. propus—%; C.U.T. propus –
Suprafața construită la sol –
Regim de înălțime –
A fost solicitat avizul autorității competente în domeniul protejării mediului

Partea desenată

Titlul proiectului : Construire casă P+E cu garaj, demolare casă parter C1 și împrejmuire teren
  
P.O.T. propus—21.60%; C.U.T. propus – 0.21
Suprafața construită la sol 460.73
Regim de înălțime – P+1E
Nu a fost solicitat avizul autorității competente în domeniul protejării mediului

Partea desenată