Autorizație de desființare nr. 10 din 19 iulie 2023

Titlul proiectului : Demolare casă de locuit
P.O.T. propus -% C.U.T. propus –

Suprafața construită la sol – mp

Retragerile construcției sunt :

Regim de înălțime – P

Nu a fost solicitat avizul autorității competente în domeniul protejării mediului