Autorizație de construire nr. 9 din 06 iulie 2023

Titlul proiectului : Intrare în legalitate demolare casă și construire casă cu garaj
P.O.T. propus -20.62% C.U.T. propus – 0,206

Suprafața construită la sol – 296,86 mp

Retragerile construcției sunt : 3m față de strada Hunyadi Matyas, Nord – 1m, Sud – 5,76m

Regim de înălțime – P

Nu a fost solicitat avizul autorității competente în domeniul protejării mediului.