Autorizație de construire nr. 8 din 09 iunie 2023

Titlul proiectului : Proiectarea și execuția lucrărilor de construcție și montaj a unei stații de alimentare cu GNC în orașul Valea lui Mihai
P.O.T. propus -% C.U.T.

Suprafața construită la sol – mp

Retragerile construcției sunt : – latura Nord – ESt – 50m, latura nord vest – 70m, latura sud est 200 m, latura sud – vest 25m

Regim de înălțime – P

A fost solicitat avizul autorității competente în domeniul protejării mediulu