Autorizație de construire nr. 7 din 07 iunie 2023

Titlul proiectului : Construire bază sportivă TIP 1, str. Hunyadi Janos, nr. F.N. oraș Valea lui Mihai, județul Bihor
P.O.T. propus -1.72%% C.U.T. propus 0.022

Suprafața construită la sol – 395.88 mp

Retragerile construcției sunt : – latura nord-est – 50m, latura nord-vest – 70m, latura sud-est 200 m, latura sud – vest 25m.

Regim de înălțime – parter + etaj

A fost solicitat avizul autorității competente în domeniul protejării mediului