Autorizație de construire nr. 6 din 06 iunie 2023

Titlul proiectului : Construire casă de locuit P și garaj
P.O.T. propus -%; C.U.T. propus –

Suprafața construită la sol –

Retragerile construcției sunt : –

Regim de înălțime –

A fost solicitat avizul autorității competente în domeniul protejării mediului