Autorizație de construire nr. 5 din 31 mai 2023

Titlul proiectului : Eliberare amplasament privind “Construire Bază Sportivă TIP I” în loc. Valea lui Mihai, str. Hunyadi Janos, nr. cad. 53323
P.O.T. propus -%; C.U.T. propus –

Suprafața construită la sol –

Retragerile construcției sunt : –

Regim de înălțime –

A fost solicitat avizul autorității competente în domeniul protejării mediului