Autorizație de construire nr. 4 din 22 mai 2023

Titlul proiectului : Modificare a traseului rețelei de distribuție a gazelor naturale (reamplasare conductă de gaze presiune redusă)
P.O.T. propus -%; C.U.T. propus –

Suprafața construită la sol –

Retragerile construcției sunt :

Regim de înălțime –

A fost solicitat avizul autorității competente în domeniul protejării mediului