Autorizație de construire nr. 3 din 16 mai 2023

Titlul proiectului : Extindere casă de locuit parter
P.O.T. propus – 23.64%; C.U.T. propus – 0.23 

Suprafața construită la sol – 279 mp din care suprafața construită nou propusă este 29 m2

Retragerile construcției sunt : Est – 3.36 m, Nord – 1.24 m, Vest – 12.29 m, Sud – 12.43 m

Regim de înălțime – parter
Nu a fost solicitat avizul autorității competente în domeniul protejării mediului