Autorizație de construire nr. 2 din 20 martie 2023

Titlul proiectului : Alimentare cu energie electrică:  Sala de sport cu tribună 180 locuri
P.O.T. propus – %; C.U.T. propus –
Suprafața construită la sol – 0 mp
Regim de înălțime –
A fost solicitat avizul autorității competente în domeniul protejării mediului.