ANUNȚ – Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind acordul administratorului drumului public local pentru realizarea în zona drumurilor publice de interes local a lucrărilor de branşamente şi racorduri sau de extindere a reţelelor existente pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă de pe raza Oraşului Valea lui Mihai, judeţul Bihor

Se aduce la cunoştinţă publică că, în condiţiile art.7 alin. (2) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare,

Read more