Anunț – servicii de salubrizare

Stimați cetățeni!

Dorim să vă informăm cu privire la înștiințările transmise de către Ave Bihor SRL, persoanelor fizice și juridice din Valea lui Mihai care sunt în relații contractuale cu furnizorul serviciilor de salubrizare. Din datele furnizate de către Ave Bihor SRL, reiese faptul că din cele 2.790 de contracte valabil încheiate cu persoane fizice, respectiv 271 de contracte încheiate cu persoane juridice, 562 de contractanți au restanțe mai vechi de 2 luni, pentru care au primit inștințări de plată din partea furnizorului.
Scopul nostru principal este de a atrage atenția celor în cauză asupra importanței achitării restanțelor. În cazul în care datoriile nu sunt plătite, următorul pas pentru furnizor va fi declanșarea procedurii de executare silită, care implică inconveniențe și costuri suplimentare pentru ambele părți implicate.
Dorim să subliniem faptul că încurajarea achitării restanțelor din perspectiva administrației locale, NU servește intereselor prestatorului acestui serviciu, ci în primul rând, încearcăm să protejăm locuitorii. Pentru a asigura continuitatea serviciilor, stabilitatea financiară este importantă și pentru prestator, motiv pentru care, respectând legistlația în vigoare, încearcă să recupereze datoriile acumulate.
Cum puteți rezolva restanța existentă? Primul pas este să vă informați cu exactitate, cu privire la suma datorată și la opțiunile de plată disponibile. Contactați serviciul de relații cu clienții al prestatorului sau vă puteți informa direct la biroul local al AVE Bihor, unde veți primi ajutor în soluționarea inconveniențelor apărute între părți.
Primăria Orașul Valea lui Mihai, reprezentat prin Karsai Attila viceprimar, a initiat o întâlnire cu reprezentantul serviciului de salubrizare în cadrul căruia a solicitat acestuia flexibilitate maximă cu privire la recuperarea sumelor restante de la cei în cauză.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *