Anunț referitor la înscrierea în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate (SIA) pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate

Conform art. 11 din Hotărârea de Guvern nr. 714/2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, persoanele fizice și juridice, proprietari ai spațiilor conectate la un sistem individual adecvat de colectare și epurare a apelor uzate, au obligația de a se înscrie în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al Orașului Valea lui Mihai.

Sistemele individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate sunt sisteme de colectare și epurare a apelor uzate care asigură un nivel de protecție a mediului corespunzător, similar cu cel al sistemelor publice centralizate de canalizare și epurare, și care îndeplinesc condițiile tehnice, de mediu și de reglementare conform standardizării și legislației specifice din domeniul apelor uzate și gospodăririi apelor.

În mod concret, prin sisteme individuale adecvate de colectare și epurare a apelor se înțeleg:

  1. Bazine etanș vidanjabile, adică recipiente vidanjabile care nu permit infiltrarea deșeurilor lichide în sol. 
  2. Fosele septice ecologice care folosesc evacuarea apei uzate în sol prin câmpuri de drenaj și reprezintă un sistem ecologic de tratare a apelor menajere format dintr-un recipient cu două sau mai multe compartimente în interiorul cărora are loc fermentație anaerobă, sedimentarea materiile solide,  eliminarea gazelor de fermentare și evacuarea apei menajere în sol printr-un sistem de drenare subteran, alcătuit din nisip și pietriș mediu, care funcționează ca un filtru natural.

Exemple fose septice ecologice

Neînscrierea în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate de către persoanele fizice și juridice constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.

Termenul limită pentru înscrierea în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate este data de 30 octombrie 2022.

   Formularul de înscriere în registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate se completează și se depune la sediul primăriei orașului Valea lui Mihai sau se descarcă și se transmite în format electronic la adresa de email primaria@valealuimihai.ro .

Formulare :

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *