Anunț – Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2025

Proiect de hotărâre nr. 12/PH/ 28 martie 2024 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2025

Documentația aferentă Proiectului de hotărâre include Referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus şi Raportul de specialitate privind oportunitatea adoptării actului normativ.

Documentaţia poate fi consultată:

– pe pagina de internet a instituţiei, la adresa: www.valealuimihai.ro – aici  

– la sediul Primăriei Oraşului Valea lui Mihai, Calea Revoluţiei nr.2, judeţul Bihor Proiectul de hotărâre se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura instituţiei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 15 aprilie 2024 (inclusiv)

|X| ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primaria@valealuimihai.ro

|X| prin poştă, pe adresa: U.A.T. Oraşul Valea lui Mihai, Calea Revoluţiei nr.2, judeţul Bihor;

|X| la sediul instituţiei, la Registratură, la adresa Valea lui Mihai, Calea Revoluţiei nr.2, judeţul Bihor, între orele 08,-16,30 .

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind Proiectul de hotărâre nr.12/PH/ 28 martie 2024 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2025

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.valealuimihai.ro

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 15 aprilie 2024.

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0259 355 216, e-mail: primaria@valealuimihai.ro  

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *