Anunț – Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2022

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003,  privind transparența decizională în administrația publică – Republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se propune  spre  dezbatere  publică:

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2022

Proiectul de hotărâre a fost publicat în data de  11 mai 2021 pe site-ul: www.valealuimihai.ro – aici

Persoanele interesate, asociațiile de afaceri, alte asociații legal constituite pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de act normativ, la sediul Primăriei Oraşului Valea lui Mihai – Registratura, respectiv  în format electronic pe adresele  de   e-mail: primaria.valealuimihai@cjbihor.ro sau primaria@valealuimihai.ro, până la data de 24 mai 2021, inclusiv.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *