Anunț – Proiect de hotărâre privind stabilirea condițiilor de majorare a impozitului pe clădirile și terenurile  neîngrijite de pe raza Orașului Valea lui Mihai

În  conformitate cu prevederile art.7. alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, se propune spre dezbatere publică:

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE  privind stabilirea condițiilor de majorare a impozitului pe clădirile și terenurile  neîngrijite de pe raza Orașului Valea lui Mihai

Proiectul de hotărâre a fost afișat la sediul propriu al Primăriei Valea lui Mihai, Calea Revoluției, nr. 2, în data de 26 septembrie 2022 conform procesului verbal de afișare nr. 99/CL 26 septembrie 2022 și publicat în data de 26 septembrie 2022 pe site-ul www.valealuimihai.roaici

Persoanele interesate, asociațiile de afaceri, alte asociații legal constituite pot trimite  în scris propuneri, sugestii, sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de act normativ, la sediul Primăriei Orașului Valea lui Mihai – Registratura, respectiv în format electronic pe adresele de e-mail: primaria.valealuimihai@cjbihor.ro sau primaria@valealuimihai.ro  până la data de 09 octombrie 2022.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *