Anunț – Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de „Centrul Cultural Gizella – Valea lui Mihai” așezământului cultural din Orașul Valea lui Mihai, județul Bihor

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003,  privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, se propune  spre  dezbatere  publică:

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind atribuirea denumirii de „Centrul Cultural Gizella – Valea lui Mihai” aşezământului cultural  din Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor

Proiectul de hotărâre a fost afişat  la sediul propriu al Primăriei Valea lui Mihai, Calea Revoluţiei, nr. 2, în data de 25 octombrie 2022, conform Procesului-verbal de afişare nr.108/C.L./25 octombrie 2022 şi publicat în data de 25 octombrie 2022, pe site-ul: www.valealuimihai.roaici

Persoanele interesate, asociaţiile de afaceri, alte asociaţii legal constituite pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de act normativ, la sediul Primăriei Oraşului Valea lui Mihai – Registratura, respectiv  în format electronic pe adresele  de e-mail: primaria.valealuimihai@cjbihor.ro sau primaria@valealuimihai.ro, până la data de 10 octombrie 2022, inclusiv.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *