ANUNȚ – Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind acordul administratorului drumului public local pentru realizarea în zona drumurilor publice de interes local a lucrărilor de branşamente şi racorduri sau de extindere a reţelelor existente pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă de pe raza Oraşului Valea lui Mihai, judeţul Bihor

Se aduce la cunoştinţă publică că, în condiţiile art.7 alin. (2) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, în luna iunie 2021 urmează să se supună dezbaterii şi aprobării Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai:

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului privind acordul administratorului drumului public local pentru realizarea în zona drumurilor publice de interes local a lucrărilor de branşamente şi racorduri sau de extindere a reţelelor existente pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă de pe raza Oraşului Valea lui Mihai, judeţul Bihor

Proiectul de hotărâre a fost afişat  la sediul Primăriei Oraşului Valea lui Mihai, Calea Revoluţiei, nr. 2, în data de 18 mai 2021, conform Procesului-verbal de afişare şi publicat în data de 18 mai 2021, pe site-ul: www.valealuimihai.roaici 

Persoanele interesate, cetăţeni ai Orașului Valea lui Mihai pot formula propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, în scris, la sediul Primăriei Oraşului Valea lui Mihai – Registratura, respectiv, în format electronic pe adresele de e-mail : primaria@valealuimihai.ro, sau primaria.valealuimihai@cjbihor.ro până la data de 04 iunie 2021, inclusiv.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *