Anunț – Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Orașului Valea lui Mihai pe anul 2023

În conformitate cu prevederile art.39, alin.(3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, se propune  spre  dezbatere  publică:

Proiectul de hotărâre nr. 2/PH/17 ianuarie 2023 privind aprobarea bugetului Orașului Valea lui Mihai pe anul 2023.

Proiectul de hotărâre a fost afişat la sediul propriu al Primăriei Valea lui Mihai, Calea Revoluţiei, nr.2 în data 17 ianuarie 2023, conform Procesului verbal de afișare nr. 02/CU 17 ianuarie 2023 şi publicat în data de 17 ianuarie 2023 pe site-ul: www.valealuimihai.ro – aici.

Locuitorii Orașului Valea lui Mihai pot trimite în scris sugestii, cu privire la proiectul de buget pe anul 2023, la sediul Primăriei Oraşului Valea lui Mihai – Registratura, respectiv  în format electronic pe adresele  de e-mail : primaria.valealuimihai@cjbihor.ro sau primaria@valealuimihai.ro, până la data de 31 ianuarie 2023, ora 10.00.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *