Anunț privind înscrierea copiilor în grădiniță pentru anul școlar 2022-2023

Prin prezenta vă informăm că înscrierea copiilor în grădiniță pe locurile rămase libere la Școala Gimnazială “Zelk Zoltán” Valea lui Mihai pentru anul școlar 2022-2023 se va începe în data de 30 mai 2022.

Ocuparea locurilor libere se va face în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare, grupa mijlocie și grupa mică în limita locurilor disponibile. În situația în care numărul cererilor de înscriere a copiilor primite de la părinți este mai mare decât numărul locurilor libere, vor fi aplicate următoarele criterii de departajare:

  • Copil orfan de ambii părinți,
  • Copil orfan de un singur părinte,
  • Copil cu un frate/ o soră înmatriculat/ă în anul școlar următor în unitatea de învățământ,
  • Copil cu un document medical eliberat de medicul specialist/ certificat de orientare școlară și profesională/ certificat de încadrare în grad de handicap.

Dacă în urma acestor criterii vor fi mai mulți înscriși decât numărul locurilor existente, la Grădinița cu Program Prelungit pentru departajare se va solicita adeverințe de la locul de muncă al părinților și vor fi prioritari cei al căror ambii părinți au un loc de muncă.

Perioada de înscriere în grădiniță: începând de 30 mai 2022.

Actele necesare pentru înscriere:

  • Certificatul de naștere al copilului, copie și original,
  • Cărțile de identitate ale părinților/tutorilor legali, copie și original,
  • În cazul copiilor ai căror părinți au divorțat, o copie după sentința judecătorească definitivă din care să rezulte la cine este în custodie copilul,
  • Adeverință de la medicul de familie privind intrarea în colectivitate,
  • Dosar plic pe care să fie trecut numele copilului și numărul de telefon al părintelui/părinților.

Referitor la înscriere, părinții pot comunica unității de învățământ și prin e-mail sau telefonic datele privind solicitantul și copilul pentru a se realiza planificarea pentru depunerea dosarelor. Depunerea dosarelor cu documentele necesare se va desfășura conform programării la secretariatul unității.

Orar: Luni-Joi în intervalul orar 08:00-16:00, respectiv Vineri între 08:00-14:00, între 8:00-16:00 fără programare, iar după ora 16:00 cu programare la secretariat, telefon 0259-355085.

Informații suplimentare privind înscrierea la grădiniță se pot obține de la doamnele educatoare Rebeleș Carmen, tel: 0740-327805 în limba română, Vincze Emőke Ágota, tel: 0740-750597 în limba maghiară sau la secretariatul școlii: 0259-355085.

Director:

Prof. Varga Robert

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *