Anunț – privind înscrierea copiilor în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2021-2022

Școala Gimnazială Zelk Zoltan Valea lui Mihai, în anul școlar 2021-2022 are propusă o clasă pregătitoare la secția română, cu 20 de locuri.

Copiii care  împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2021, se înscriu obligatoriu.

Copiii care au frecventat grădinița și împlinesc vârsta de 6 ani între 1 septembrie-31 decembrie 2021, au posibilitatea să se înscrie, părinții depunând o cerere la secretariatul școlii, iar dacă nivelul de pregătire a copilului este corespunzător, se va elibera recomandarea de către doamna educatoare, a grupei unde a frecventat, recomandare eliberată în perioada: 22 martie-27 aprilie 2021.

Pentru copiii care nu au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate, și împlinesc vârsta de 6 ani între 1 septembrie-31 decembrie 2021,  părinții vor depune cerere la CJRAE, vor fi planificați și evaluați și în funcție de recomandare pot înscrie copilul.

Recomandarea va trebui depusă cu restul actelor, la înscriere.

Actele necesare pentru înscriere:

  • Copia certificatului de naștere al copilului,
  • Copie după cărțile de identitate al părinților/tutorilor legali,
  • În cazul copiiilor al căror părinți au divorțat, o copie după sentința judecătorească definitivă din care să rezulte la cine este în custodie copilul,
  • Adeverință de la medicul de familie privind intrarea în colectivitate,
  • Dosar plic, pe care să fie trecut numele copilului, numărul de telefon al părintelui/părinților și religia pe care vor să o studieze,

Mențiune: originalele actelor sus menționate trebuie prezentate la momentul înscrierii copilului, pentru conformitate.

Perioada de înscriere: 29 martie -28 aprilie 2021.

Orar: Luni-Joi în intervalul orar 08:00-18:00, respectiv Vineri între 08:00-17:00.

Informații suplimentare se pot obține de la doamna educatoare Rebeleș Carmen: 0740/327-805, sau la secretariatul școlii: 0259/355-085.

Director:

Prof. Varga Robert