ANUNȚ

Având în vedere importanța deosebită pe care o are baza meliferă națională pentru apicultură și producțiile realizate, organizarea activității de stupărit pastoral trebuie să reprezinte o prioritate pentru toții utilizatorii de produse de protecție a plantelor pe teritoriul României, prin reducerea riscurilor și a efectelor acestora asupra sănătății umane și a mediului, inclusiv promovarea gestionării integrate a organismelor dăunătoare.

Conform Legii 383/2013 (actualizată):

Producătorii agricoli care execută sau beneficiază de tratamente fitosanitare cu produse de protecție a plantelor au următoarele obligații:

– să inștiințeze, în scris, cu cel puțin 48 de ore înainte de efectuarea tratamentului consiliile locale, pe teritoriul cărora se găsesc suprafețele ce urmează a fi tratate, precum și cele ale căror limite teritoriale se află la mai puțin de 5 km de aceste suprafețe conținând următoarelr date:locul tratamentului, data începerii și durata tratamentului, denumirea produsului folosit și remanența acestuia, metoda de aplicare și mijlocul cu care se execută:

– să efectueze tratamente cu insecticide numai pe timp liniștit, fără vânt și numai asupra culturilor agricole entomofile sau pomilor fructiferi care nu se află în stadiul de inflorire sau pentru situații excepționale se vor utiliza numai produsele  de protecția plantelor care manifestă selectivitate față de insectele polenizatoare (albine și bondari);

– o mare atenție trebuie să acorde și fermierii care seamănă semințe tratate cu produse de protecția plantelor din grupa neonicotinoidelor. Semănătorile folosite pentru însămânțarea acestor culturi vor fi dotate cu echipamente (deflector) pentru încorporarea în sol și reducerea la minim a emisiilor de praf generate, precum și amplasarea de plăcuțe de avertizare la parcelele la care s-au utilizat neonicotinoide.

Consiliul local va lua măsuri pentru anunțarea în scris sau telefonic, cu cel puțin 24 ore înainte, a tuturor apicultorilor care au vatră de stupină staționară/permanentă sau temporară/pastorală situate pe raza teritorială a localității, precum și circumscripția sanitar-veterinăra, despre locul, data începerii și mijloacele cu care se execută tratamentele cu insecticide.

OBLIGAȚIILE APICULTORILOR:

– să comunice autoritățile administrației publice locale în a căror rază teritorială se află stupina, locul de amplasare al acesteia, perioada utilizării vetrei de stupină, numărul familiilor de albine, sediul sau adresa deținătorului de stupi asigurând evidența acestora, dar și protecți familiilor de albine împotriva tratamentelor fitosanitare,                                        

– să închidă sau să îndepărteze la o distanță de peste 5 km de suprafețele supuse tratamentului, familiile de albine atunci când au fost înștiințați.Intervalul de timp în care este necesar ca familiile de albine să fie închise sau îndepărtate, poate fi de 48 ore la erbicide și insecticide, 24 ore la fungicide și acaricide.

– să sesizeze imediat în scris circumscripția sanitar-veterinară în cazul producerii intoxicațiilor la familiile de albine.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *