A N U N Ţ 20.03.2020

1. Începând cu data de 20 martie 2020 pe toată durata stării de urgenţă, se închide Piaţa din Oraşul Valea lui Mihai, cu excepţia zonelor în care se comercializează produse agroalimentare.

2. În aplicarea în Oraşul Valea lui Mihai a ORDONANŢEI nr. 1 din 17 martie 2020 MILITARĂ privind unele măsuri de primă urgenţă care privesc aglomerările de persoane şi circulaţia transfrontalieră a unor bunuri:

– Se suspendă activitatea de servire şi consum al produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice, organizată de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice, în spaţiile destinate acestui scop din interiorul sau exteriorul locaţiei

– Este permisă organizarea, de către entităţile prevăzute la alin. precedent, a activităţilor de comercializare a produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice, care nu presupun rămânerea clienţilor în spaţiile destinate acestui scop, precum cele de tip „drive-in”, „room-service” sau livrare la client

– Se suspendă toate activităţile culturale, ştiinţifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear şi de îngrijire personală, realizate în spaţii închise

– Se interzice organizarea şi desfăşurarea oricărui eveniment care presupune participarea a peste 100 de persoane, în spaţii deschise

– Organizatorii evenimentelor organizate şi desfăşurate în spaţii deschise, ce presupun participarea a maximum 100 de persoane, sunt obligaţi să dispună măsuri care să asigure distanţa de minimum 1 metru între participanţi

– Se interzice persoanelor izolate la domiciliu, carantinate sau internate, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, să iasă din locaţia în care acestea au fost plasate, măsura se aplică pe toată durata stării de urgenţă,

3. Nerespectarea măsurilor de primă urgenţă prevăzute mai sus, atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 27 din O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare.

PREŞEDINTELE COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

Nyakó Iozsef

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *