Săptămâna meseriilor

7. Aprilie 2017

La Colegiul Agricol nr.1 s-au desfășurat în cadrul „Săptămânii meseriilor” diferite acțiuni.

 

 În conformitate cu OMENCT nr. 5069 din 31 august 2016 privind aprobarea Calendarului admiterii în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2017 -2018 în zilele de 28, 29 , 30 și 31  martie 2017,  la Colegiul Agricol nr.1 s-au  desfășurat   în cadrul „Săptămânii  meseriilor” următoarele  acțiuni:  

      1. Promovarea învățământului profesional și tehnic și a modului de organizare și funcționare a acestuia, informare privind condițiile în care elevii pot avea acces la învățământul profesional și beneficiile acestei forme de pregătire profesională;

      2. Consilierea elevilor din clasa a VIII-a  cu privire la oportunitatea continuării studiilor în învățământul profesional de stat;

     3. Prezentarea școlii, sălilor de curs, laboratoarelor și atelierelor;

Mulțumim conducerilor școlilor participante, diriginților și cadrelor didactice implicate în desfășurarea acestor activități.

                       Director,

        Prof. Zeffer Timea ErzsebetCampionatul de oină – faza interjudețeană

19. Aprilie 2017

Joi, 13.04.2017 echipa de oină a Colegiului Agricol nr.1 Valea lui Mihai compusă din 11 elevi de cls. a IX –a, a X-a și a XI –a au participat la Faza pe zonă – Olimpiada Națională a Spotului școlar, care s-a desfășurat în localitatea Hida – jud. Sălaj. Elevii au fost însoțiți de d-l prof. Fele Szabolcs.

Salcâmii în floare - 2017

21. Aprilie 2017

P R O G R A M U L festivalului „Salcâmii în floare” XXV., 2017.

Documentare cu privire la calitatea apei

5. Aprilie 2017

Rezultatele analizelor au fost favorabile, elevii au ajuns la concluzia ca apa potabila din Valea lui Mihai corespunda normelor de consum.

Clase IX. şi XI. seral

3. Aprilie 2017

ÎN ANUL ŞCOLAR 2017/2018 LA COLEGIUL AGRICOL NR. 1 , VALEA LUI MIHAI VOR FUNCŢIONA CLASE a IX-a ŞI A XI-a SERAL.

 
 
În cazul unor eventuale probleme de protecția consumatorilor accesați:
http://www.protectia-consumatorilor.ro
Toate drepturile rezervate ©
Orașul Valea lui Mihai
2012 - 2015
Hosted by: