Pentru bunul ce se înstrăinează, proprietarul bunului trebuie să achite impozitul

28. Ianuarie 2020

Pentru bunul ce se înstrăinează, proprietarul bunului trebuie să achite impozitul.

 

Având în vedere prevederile alin(5) din art. 159 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, pentru înstrăinarea dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor şi a mijloacelor de transport, proprietarii bunurilor ce se înstrăinează trebuie să prezinte certificate de atestare fiscală prin care să se ateste achitarea tuturor obligaţiilor de plată datorate bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază se află înregistrat fiscal bunul ce se înstrăinează. Pentru bunul ce se înstrăinează, proprietarul bunului trebuie să achite impozitul datorat pentru anul în care se înstrăinează bunul, cu excepţia cazului în care pentru bunul ce se înstrăinează impozitul se datorează de altă persoană decât proprietarul.Dezbatere publică: BUGETUL ORAȘULUI VALEA LUI MIHAI PE ANUL 2020

6. Februarie 2020

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea BUGETULUI ORAȘULUI VALEA LUI MIHAI PE ANUL 2020.

Înștiințare

19. Februarie 2020

În atenția persoanelor fizice și juridice cu domiciliul în orașul Valea lui Mihai, care dețin terenuri, animale, clădiri/construcții, mijloace de transport, utilaje și instalații pentru agricultură, precum și a persoanelor fizice și juridice cu domiciliul în alte localități, care dețin bunuri pe raza orașului Valea lui Mihai

Donare de sânge: 22 ianuarie 2020

16. Ianuarie 2020

Se organizează donare de sânge la data de 22 ianuarie, ora 8 - 12, în incinta Centrului de Sănătate.

Invitaţie la prezentarea proiectelor în derulare

8. Ianuarie 2020

Aparatul de specialitate al primarului va prezenta detailat proiectele în data de 17 ianuarie, orele 18 în sala de evenimente Gödör.

 
 
În cazul unor eventuale probleme de protecția consumatorilor accesați:
http://www.protectia-consumatorilor.ro
Toate drepturile rezervate ©
Orașul Valea lui Mihai
Hosted by: