Noua procedura de depunere a Declaratiei de căsătorie

3. Aprilie 2020

Au apărut modificări la înregistrarea actelor de căsătorie

 

1.      DEPUNEREA DECLARAȚIEI DE CĂSĂTORIE ȘI OFICIEREA CĂSĂTORIEI PE PERIOADA INSTITUIRII STĂRII DE URGENȚĂ

 

A.    DEPUNEREA DECLARAȚEI DE CĂSĂTORIE

Declarațiile de căsătorie însoțite de documentele prevăzute de lege se vor transmite exclusiv on-line pe adresa de e-mail a serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor competent să oficieze căsătoria numai ca urmare a programării on-line/telefonic a datei și orei încheierii căsătoriei.

 

Data depunerii declarației de căsătorie este data transmiterii on-line a declarației, conform art. 27 alin. (1) din Legea nr. 119/1996:

 ” Căsătoria se încheie după 10 zile de la afișarea declarației de căsătorie, termen în care se cuprind atât data afișării, cât și data încheierii căsătoriei”.

 

Documentele în original vor fi prezentate cu ocazia oficierii căsătoriei dată la care se va semna și declarația de căsătorie în fața ofițerului de stare civilă.

 

B.     OFICIEREA CĂSĂTORIEI

Căsătoria se încheie de către ofițerul de stare civilă la un sediu destinat acestui scop stabilit de primarul unității administrativ teritoriale.

 

Cu ocazia oficierii căsătoriei se vor respecta dispozițiile art. 1 alin. (3) din Ordonanța militară nr. 1/2020 cu modificările și completările aduse prin Ordonanța militară nr. 2/2020  privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19.

” Se pot oficia acte liturgice/religioase cu caracter privat (botez, cununii, înmormântări) la care pot participa maxim 8 persoane”.

 

Programările on-line se vor transmite serviciului nostru pe adresa de e-mail: evidentavalea@yahoo.com  după o programare prealabilă telefonică la următoarele  numere de telefon: 0259/355626, 0742933161. (model Declaratie de căsătorie găsiti aici)

 

C.    În același context recomandăm suspendarea depunerii declarațiilor de căsătorie și oficierea căsătoriei pe perioada instituirii stării de urgență și a restricțiilor privind circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei stabilite pentru prevenirea răspândirii COVID-19.Anunț din 01 aprilie 2020

3. Aprilie 2020

În urma convocării şedinţei extraordinare a Comitetului local pentru situaţii de urgenţă – Valea lui Mihai din data de 31 martie 2020, s-au stabilit următoarele măsuri pentru limitarea riscului de contaminare cu COVID – 19:

Paste Fericit!

16. Aprilie 2020

"Fie ca sfânta sărbătoare a Învierii Domnului să vă aducă cele 4 taine divine: încredere, lumină, iubire, speranţă."

Anunț privind dezinfectarea spațiilor comune la blocurile de locuințe

1. Aprilie 2020

Măsuri de prevenire a răspândirii virusului COVID-19

Mesajul viceprimarului orașului Valea lui Mihai

26. Martie 2020

Orice ieșire în spațiul public vă poate pune în pericol sănătatea sau chiar viața!

 
 
În cazul unor eventuale probleme de protecția consumatorilor accesați:
http://www.protectia-consumatorilor.ro
Toate drepturile rezervate ©
Orașul Valea lui Mihai
Hosted by: