Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite

16. Octombrie 2019

Se desfăşoară sesiunea 4 de depunere a cererilor de sprijin.

 

La nivelul Agentiei de Plati si Interventie  pentru Agricultura,  prin Centrul Judetean  Bihor,   se desfasoara  sesiunea  4 de depunere  a cererilor  de sprijin  aferente schemei  de ajutor  de  stat -  Sprijin  pentru  prima   impadurire  si  crearea  de suprafete   impadurite,  aferenta Masurii  8, submasura  8.1 -  Impaduriri   si crearea  de suprafete  impadurite,   avand in vedere ca Programul National  de Dezvoltare  Rurala 2014 -  2020 se atla in etapa finala de implementare.

Alocarea   financiara   pentru   sesiunea   4/2019   privind   masura   Sprijin   pentru   prima impadurire  si crearea  de suprafete  impadurite,  aferenta  Masurii  8, submasura  8.1  -  Impaduriri si crearea de suprafete  impadurite  din cadrul PNDR este de 15.000.000 euro.

Dupa avizarea   proiectului   tehnic  de impadurire    de catre  Garda  Forestiera,  solicitantii pot depune  la Centrele  Judetene  APIA, cererile  de sprijin  insotite de documentele   specificate  in Ghidul Solicitantului.

Selectia  cererilor  de sprijin   in cadrul sesiunii  se efectueaza  conform  Regulamentului  de organizare  si functionare  al procesului  de selectie  si al procesului  de verificare  a contestati ilor aprobat prin  OMADR  nr. 36212016,   modificat  si completat  prin OMADR  nr. 84012018 si este publicat pe site-ul APIA.

Anuntarea  rezultatelor  selectiei  se va face prin noti ficarea beneficiari lor de catre Centrele judetene  ale APIA  ca urmare  a publicarii  pe site-ul  APIA  a Raportului   de selectie  partial/final aprobat de directorul  general al DGDR  - AM -  PNDR.

Inchiderea  sesiunii  are  loc  in  data  de  13 decembrie 2019, orele 14.Măsuri pentru securitatea circulației la ARA

17. Octombrie 2019

S-au împărțit veste reflectorizante pentru bicicliști.

Colectare a deşeurilor reciclabile: 25 - 26 octombrie

18. Octombrie 2019

Campanie cu premii de colectare a deşeurilor reciclabile de la populaţie.

Alegeri pentru Președintele României

11. Octombrie 2019

Stabilirea locurilor speciale pentru afişajul electoral şi delimitările secţiilor de votare.

Donare de sânge: 9 octombrie 2019

7. Octombrie 2019

Se organizează donare de sânge la data de 9 octombrie, ora 8 - 12, în incinta Centrului de Sănătate.

 
 
În cazul unor eventuale probleme de protecția consumatorilor accesați:
http://www.protectia-consumatorilor.ro
Toate drepturile rezervate ©
Orașul Valea lui Mihai
Hosted by: