Distrugeţi ambrozia!

3. Aprilie 2018

În scopul distrugerii buruienii ambrozia şi al prevenirii răspândirii acesteia, proprietarii de terenuri vor desfăşura periodic lucrări de întreţinere.

 

Proprietarii sau deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole au obligaţia să desfăşoare lucrări de prevenire, combatere şi distrugere a buruienii ambrozia, denumită ştiinţific Ambrosia artemisiifolia, pentru evitarea instalării şi răspândirii vegetaţiei adventive invazive şi eliminarea ei în cazul prezenţei pe terenurile intravilane sau extravilane.

În scopul distrugerii buruienii ambrozia şi al prevenirii răspândirii acesteia, proprietarii sau deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole vor desfăşura periodic, în perioadă cuprinsă între răsărirea acestei plante şi apariţia primelor inflorescenţe, respectiv cel târziu până la data de 30 iunie a fiecărui an, lucrări de întreţinere a terenurilor prin cosire, smulgere, erbicidare sau alte lucrări şi metode specifice. Aceste măsuri se menţin până la sfârşitul perioadei de vegetaţie a buruienii ambrozia.

Beneficiarii lucrărilor de construcţii au obligaţia ca pe terenurile afectate de lucrări să ia măsurile necesare pentru evitarea instalării sau răspândirii buruienii ambrozia.

Constituie contravenţie nerespectarea celor de mai sus şi se sancţionează cu amendă de la 750 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice şi cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice.

Verificarea şi constatarea abaterilor de la prevederile legale, precum şi aplicarea sancţiunilor se fac de către o comisie mixtă, constituită prin ordin al prefectului, formată din specialişti desemnaţi din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene, comisariatelor judeţene ale Gărzii Naţionale de Mediu, direcţiilor judeţene de sănătate publică şi autorităţii publice locale pe a cărei rază teritorială se face controlul.Scrisoarea Pastorala a Preasfințitului Virgil Bercea la Sărbătoarea Învierii Domnului

6. Aprilie 2018

„Ridicați ochii voștri și priviți holdele, sunt în pârgă, gata pentru seceriș (cf. Io 4, 35)”

Săptămâna meseriilor 2018

10. Aprilie 2018

La Colegiul Agricol nr.1 s-au desfășurat diferite acțiuni în cadrul „Săptămânii meseriilor”.

Înștiințare privind asigurarea obligatorie a locuințelor

29. Martie 2018

Cine nu își asigură locuințele aflate în proprietate, nu beneficiează, în cazul producerii unuia dintre dezastrele naturale, de nici un fel de despăgubiri.

Ziua Poliției române - activități extrașcolare

27. Martie 2018

Ziua Poliției române sărbătorită prin activități extrașcolare la Școala Gimnazială “Zelk Zoltan” Valea lui Mihai: Concurs desene la clasele primare: cls. 0 -cls. - a IV -a, concurs traseu biciclete la clasele V-VIII.

 
 
În cazul unor eventuale probleme de protecția consumatorilor accesați:
http://www.protectia-consumatorilor.ro
Toate drepturile rezervate ©
Orașul Valea lui Mihai
2012 - 2015
Hosted by: